Centrul de Studii Europene din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în perioada 27 noiembrie – 11 decembrie 2015, cursul de perfecționare Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene.

Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări și se adresează persoanelor care au absolvit studii superioare (licență).

Înscrierea se face pe baza unui dosar ce trebuie să conțină copie după: certificatul de naștere, certificatul de casatorie, cartea de identitate, diploma de licență /adeverința de absolvire a facultății, chitanța pentru plata taxei de înscriere și fișa de înscriere.

Cursul se adresează celor care lucrează deja în domeniu, dar care doresc să-şi îmbunătăţească nivelul cunoştinţelor, dar și celor care se află acum în etapa de formare profesională şi care doresc să obţină încă de la începutul carierei

avantajul unei competenţe deosebite şi cel al unui set de aptitudini.

Absolvenții vor primi la finalul cursului certificate eliberate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

Data limită de înscriere este 25 noiembrie 2015.

Centrul de Studii Europene acordă o serie de reduceri masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice. Informații suplimentare în acest sens se pot obține la înscriere.

Mai multe informații despre procedura de înscriere, calendarul întâlnirilor etc. sunt publicate pe pagina web http://cse.uaic.ro/formare/