Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi împreună cu Institutul de Zoologie din cadrul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova au derulat în parteneriat în perioada mai 2012 – decembrie 2015 proiectul Centru pilot de resurse pentru acţiunea transfrontalieră de conservare a biodiversităţii acvatice a Râului Prut, finanţat prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, prioritatea 2. Provocări de mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, măsura: 2.1: Rezolvarea provocărilor de mediu inclusiv pregătirea pentru situaţii de urgenţă.  Proiectul a avut o perioada de implementare de 42 de luni şi a avut ca scop dezvoltarea în comun a resurselor stiinţifice, umane şi logistice pentru monitorizarea, restaurarea şi îmbunătăţirea  resurselor acvatice ale Râului  Prut,  în eventualitatea unor condiţii dificile de climă sau a unor acţiuni antropogenice cu efect dăunător.

Prin proiect s-a investigat starea de sănătate a speciilor acvatice din râul Prut, s-a elaborat  un raport de analiză a riscurilor şi s-a propus un plan comun de acţiune pentru situaţii de urgenţă,  provocate de inundaţii, secetă sau de poluare masivă, care ar afecta biodiversitatea râului Prut. De asemenea s-a reabilitat  infrastructura existentă în cadrul Staţiunii de Cercetări pentru Acvacultură şi Ecologie Acavatică Ezăreni, pentru a deveni sursă de material de reproducere şi s-a amenajat un centru pilot de resurse educaţionale şi de cercetare, destinate deopotrivă mediului academic cât şi celui de afaceri.

Proiectul a contribuit la o mai eficientă colaborare între gestionarii şi utilizatorii finali ai biodiversităţii râului Prut, de pe ambele părţi ale frontierei şi a întărit capacitatea celor două instituţii partenere de a colabora în cadrul unor viitoare acţiuni ale Uniunii Europene din domeniul educaţiei şi cercetării.

Valoarea totala a proiectului este de 3.254.292,42 EUR (14.394.906,92 ROL) din care valoarea nerambursabilă acordată de Comisia Europeană prin Programul Ro-Ua-Md , reprezentând 90% , este de 2.928.863,18 EUR (12.955.416,24 ROL). Cele două instituţii partenere au finanţat 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.