Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a câștigat un grant de la Comisia Europeană pentru proiectul intitulat „Identificarea metodelor bazate pe dovezi empirice pentru a combate în mod eficient discriminarea romilor în climatul politic în schimbare al Europei” (Grant number: 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017).

Proiectul de cercetare va fi realizat de un consorțiu format din cinci universități europene și instituții de cercetare, în strânsă colaborare cu partenerii civili, cu părțile interesate la nivel național și european și se va desfășura în perioada noiembrie 2018 – octombrie 2020.

Scopul proiectului este de a identifica efectele discursului politic asupra antigipsismului, intențiile prosociale și antisociale de acțiune față de romi și nomazi și de a evalua și îmbunătăți intervențiile anti-discriminare. Rezultatele proiectului vor fi folosite pentru a crea un set de instrumente pentru proiectarea intervențiilor și pentru a difuza rapoarte integrate la nivel de țară, pentru a informa factorii de decizie la nivel local și la nivelul UE, practicienii, ONG-urile, cercetătorii, precum și publicul larg.

Bugetul proiectului este de 430 000 euro, din care 80 % este finanțat de UE. Consorțiul este condus de Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, în parteneriat cu Universitatea din Limerick, Université Paris-Nanterre, Academia Slovacă de Ştiinţe și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Echipa Universității Alexandru Ioan Cuza reunește patru specialiști de la Departamentul de Psihologie, conf. univ. dr. Mihaela Boza (responsabil de proiect), conf. univ. dr. Mihai Curelaru, lector univ. dr. Ana Maria Țepordei și asistent univ. dr. Emilia Alexandra Pascal.