Contact

Adresă: B-dul Carol I nr.11, 700506,Iaşi
Telefon: 0232 20 1119
E-mail: contact@uaic.ro

Atenție! Pentru informații despre admitere ID/IFR, vă rugăm să vă adresați secretariatelor facultăților.

 

universitate01

Prezentarea Departamentului

Misiune

Misiunea Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învățământ cu Frecvență Redusă constă în iniţierea, dezvoltarea şi managementul programelor de studiu organizate în acord cu exigenţele tehnologiei ID/IFR .
Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învățământ cu Frecvență Redusă a fost înfiinţat prin Hotărârea Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi nr. 2 din data de 14.06.2001.

Activităţi

 • Elaborează şi asigură aplicarea procedurilor privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu ID/IFR;
 • Asigură aplicarea planului de management al calităţii programelor de studiu ID/IFR (monitorizarea şi evaluarea periodică a planurilor de învăţământ, a materialelor de studii, a sistemului tutorial, a coordonatorilor de disciplină şi a tutorilor);
 • Elaborează şi implementează planul de formare continuă a personalului didactic implicat în programele de studiu ID/IFR;
 • Propune direcţii de dezvoltare a programelor de studiu ID/IFR ;
 • Promovează cercetarea asociată învăţământului la distanţă şi utilizării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale;
 • Iniţiază proiecte de colaborare/parteneriat cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, în vederea optimizării programelor de studiu ID/IFR .

În condiţiile unei cereri crescânde pentru formare universitară (studii universitare de licenţă şi masterat), postuniversitară şi profesională de calitate, cele mai multe dintre facultăţile Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au inclus în oferta academică programe de studiu ID/IFR.

student01

Lista facultăţilor cu programe ID/IFR

Învăţământ universitar de LICENŢĂ

 Facultatea Specializarea Forma de învățământ
Drept  Drept  I.F.R.
Economie şi Administrarea Afacerilor Management, Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi Bănci, Administraţie publică  I.D
Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice Asistenţă socială  I.D.
Istorie  Istorie  I.D.
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologie, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  I.D.

Învăţământ universitar de MASTERAT

 Facultatea Denumirea programului Forma de învăţământ
Economie şi Administrarea Afcerilor-Programe de masterate complementare Administrarea afacerilor, Managementul proiectelor, Contabilitatea afacerilor, Managementul resurselor umane IFR
Drept

Centrul de Studii Europene

Studii europene I.F.R.

 

Resurse e-learning pentru ID puse la dispozitie de Platforma MEDIAEC

Platforma MEDIAEC este conceputa pentru dezvoltarea celui mai inalt nivel de servicii educationale si de cercetare prin interactiune interdisciplinara, multifunctionala si permanenta.

mediaec

Obiectivul principal al platformei MEDIAEC este implinirea asteptarilor proprii ale Universitatii si ale comunitatii prin utilizarea tehnologiilor si expertizei de varf.

WebSite MEDIAEC

Acest site reprezintă o interfaţă între studenţi şi tehnologia on-line de ultimă oră din domeniul educaţional şi de cercetare.

Blackboard Academic Suite

Platforma MEDIAEC, prin aplicaţia Blackboard Academic Suite oferă suport pentru dezvoltarea învăţământului la distanţă pentru toate nivelurile de formare (licenţă, masterat şi doctorat) şi în dezvoltarea masteratelor europene şi a doctoratelor în co-tutela prin valorificarea experienţelor de cercetare.

blackboard

 

Software Blackboard permite multiple funcţionalităţi, printre care:

 

 • crearea conturilor de acces pentru cadrele didactice titulare cu activităţi la ID/FR;
 • crearea conturilor de acces pentru studenţii de la ID/FR. Software Blackboard permite accesul simultan a 30.000 de utilizatori,
 • introducerea cursurilor on line accesibile studenţilor;
 • introducerea testelor şi a temelor pentru seminarizarea studenţilor de la formele ID/FR;
 • examinarea la distanţă a studenţilor, masteranzilor sau doctoranzilor.

MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – Facultatea de Drept

În cadrul platformei MEDIAEC, prin aplicaţia web MOODLE se oferă suport pentru învăţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.) şi învăţământ cu frecvenţă (I.F.), studii de licenţă, studii de masterat şi şcoala doctorală.

Funcţionalităţi (prezentăm doar o parte din multitudinea lor):

 • toate cadrele didactice şi toţi studenţii actuali (din cadrul Facultăţii de Drept) au acces la această platformă;
 • suport pentru limba română;
 • proiectată pentru a sprijini predarea și învățarea;
 • comunicare sincronă şi asincronă;
 • suport pentru teste, feedback, sondaje etc.

Înregistrări video

Acest server este utilizat îndeosebi pentru înregistrări video.

inregistrari

Transmisii online

Prin acest website sunt transmise online evenimentele desfasurate cu sprijinul sistemului video al MEDIAEC.

Daca doriti ca evenimentul pe care il organizati sa fie transmis online prin tehnologia MEDIAEC va rugam sa ne contactati!

Documente