Contact

Adresă: Strada Lascăr Catargi, nr. 54, 700107, Iaşi
Telefon: 0232 202592
E-mail: dfcidifr@uaic.ro

Atenție! Pentru informații despre admitere ID/IFR, vă rugăm să vă adresați secretariatelor facultăților.

universitate01

Prezentarea Departamentului

Misiune

Misiunea Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învățământ cu Frecvență Redusă constă în iniţierea, dezvoltarea şi managementul programelor de studiu organizate în acord cu exigenţele tehnologiei ID/IFR .
Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învățământ cu Frecvență Redusă a fost înfiinţat prin Hotărârea Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi nr. 2 din data de 14.06.2001.

Activităţi

 • Elaborează şi asigură aplicarea procedurilor privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu ID/IFR;
 • Asigură aplicarea planului de management al calităţii programelor de studiu ID/IFR (monitorizarea şi evaluarea periodică a planurilor de învăţământ, a materialelor de studii, a sistemului tutorial, a coordonatorilor de disciplină şi a tutorilor);
 • Elaborează şi implementează planul de formare continuă a personalului didactic implicat în programele de studiu ID/IFR;
 • Propune direcţii de dezvoltare a programelor de studiu ID/IFR ;
 • Promovează cercetarea asociată învăţământului la distanţă şi utilizării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale;
 • Iniţiază proiecte de colaborare/parteneriat cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, în vederea optimizării programelor de studiu ID/IFR .

În condiţiile unei cereri crescânde pentru formare universitară (studii universitare de licenţă şi masterat), postuniversitară şi profesională de calitate, cele mai multe dintre facultăţile Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au inclus în oferta academică programe de studiu ID/IFR.

student01

Lista facultăţilor cu programe ID/IFR

Învăţământ universitar de LICENŢĂ

Facultatea Specializarea Forma de învățământ
Drept  Drept  I.F.R.
Economie şi Administrarea Afacerilor Management, Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi Bănci, Administraţie publică  I.D
Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice Asistenţă socială  I.D.
Istorie  Istorie  I.D.
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologie, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  I.D.

Învăţământ universitar de MASTERAT

Facultatea Denumirea programului  Forma de învăţământ
Economie şi Administrarea Afcerilor-Programe de masterate complementare Administrarea afacerilor, Managementul proiectelor, Contabilitatea afacerilor, Managementul resurselor umane I.F.R.
Drept

Centrul de Studii Europene

Studii europene I.F.R.

Resurse e-learning pentru ID

MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)

În cadrul platformei MEDIAEC, prin aplicaţia web MOODLE se oferă suport pentru învăţământ cu frecvenţă redusă (I.F.R.),  învățământ la distanță (I.D) şi învăţământ cu frecvenţă (I.F.), studii de licenţă, studii de masterat şi şcoala doctorală.

Funcţionalităţi (prezentăm doar o parte din multitudinea lor):

 • toate cadrele didactice şi toţi studenţii actuali (din cadrul Facultăţii de Drept) au acces la această platformă;
 • suport pentru limba română;
 • proiectată pentru a sprijini predarea și învățarea;
 • comunicare sincronă şi asincronă;
 • suport pentru teste, feedback, sondaje etc.

Facultatea Platformă utilizată
Drept Moodle
Economie şi Administrarea Afacerilor Moodle
Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice Moodle
Istorie  Moodle
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Moodle

Teams & Webex

Microsoft Teams și Webex by Cisco sunt două platforme utilizate în cadrul Universității pentru a facilita colaborarea și comunicarea online. Acestea sunt utilizate în mod frecvent în medii academice, ambele platforme oferind o gamă largă de servicii, cum ar fi:  mesagerie instantanee, videoconferințe, apeluri telefonice și partajare de fișiere.

Înregistrări video

Acest server este utilizat îndeosebi pentru înregistrări video.

inregistrari

Transmisii online

Prin acest website sunt transmise online evenimentele desfășurate cu sprijinul sistemului video al MEDIAEC.

Dacă doriți ca evenimentul pe care îl organizați să fie transmis online prin tehnologia MEDIAEC, vă rugăm să ne contactați.

Platforma MEDIAEC este concepută pentru dezvoltarea celui mai înalt nivel de servicii educaționale și de cercetare prin interacțiune interdisciplinară, multifuncțională și permanentă.

mediaec

Obiectivul principal al platformei MEDIAEC este împlinirea așteptărilor proprii ale Universității și ale comunității prin utilizarea tehnologiilor și expertizei de vârf.

WebSite MEDIAEC

Acest site reprezintă o interfață între studenți și tehnologia on-line de ultimă oră din domeniul educațional și de cercetare.