Doi reprezentanți UAIC numiți în organismele consultative ale Ministerului Cercetării și Inovării

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va avea doi reprezentanți în organismele consultative ale Ministerului Cercetării și Inovării. Astfel, prof.univ.dr. lonel MANGALAGIU – Prorector pentru programe de cercetare științifică și transfer de cunoștințe – a fost desemnat membru în Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), iar prof.univ.dr. Adriana ZAIȚ – Director al Departamentului Interdisciplinar Socio – Uman –  a devenit membră în Colegiul Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare și Inovare (CCCDI).

Consiliul Național al Cercetării Științifice este organismul care acordă consultanță Ministerului Cercetării și Inovării în ceea ce privește finanțarea, monitorizarea și evaluarea activităților de cercetare științifică din România. Membrii săi stabilesc standardele, criteriile și indicatorii de calitate pentru cercetarea științifică, auditează periodic activitatea de cercetare și realizează anual un raport privind starea cercetării științifice la nivel național. De asemenea, membrii consilului vor avea un rol esențial în conceperea instrumentelor de finanțare pentru cercetare, dar și în evaluarea și asigurarea calității școlilor doctorale. În total, consiliul are 21 de membri.

Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (CCCDI) asigură, la nivel național, suportul științific specializat în elaborarea politicilor și strategiilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării. Acesta sprijină Ministerul Cercetării și Inovării în coordonarea, evaluarea și monitorizarea activităților de cercetare științifică din România. CCDI este format din 37 de membri.
Cei doi reprezentanți ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au fost numiți în urma unui proces de selecție desfășurat la nivel național.
By | 2017-04-25T10:01:54+00:00 25 aprilie 2017|Noutăți|

About the Author: