Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei a fost desemnat ordonator de credite al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în urma învestirii rectorului ales, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ca Ministru al Justiției în Guvernul României.

Conform Art. 211 din Legea Educației, „În cazul exercitării unei funcţii de membru al Guvernului sau de secretar de stat, rectorul are obligaţia de a se suspenda din funcţie pe perioada exercitării respectivei demnităţi.”

Astfel, Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași întrunit în ședință extraordinară pe 24 februarie 2017, a votat pentru desemnarea unui ordonator de credite, cele două propuneri fiind prof.univ.dr. Mihaela Onofrei- prorector pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic şi sectorul public și  Prof. univ. dr. Gheorghe IACOB – prorector pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

 

 

Rezultatul votului a fost următorul:

54 de voturi exprimate

53 de voturi valabil exprimate

prof.univ.dr. Gheorghe Iacob – 16 voturi

prof.univ.dr. Mihaela Onofrei – 37 voturi

„Mă onorează votul de încredere din partea Senatului Universității, pe care îl privesc ca pe un semnal pozitiv și o validare a eforturilor depuse de la preluarea mandatului de prorector. Echipa managerială își asumă, în continuare, direcția strategică de implementare a Planului managerial al Rectorului ales, transpus în obiective și acțiuni cu termene clar precizate. Desemnarea mea ca ordonator de credite va asigura desfășurarea  normală a activității, în condiții de legalitate, în noul context determinat de numirea domnului Rector, Prof.univ.dr.Tudorel TOADER, în onoranta  funcție de Ministru al Justiției, căruia îi acordăm deplina noastră susținere”, a declarat prof.univ.dr. Mihaela Onofrei.

Prof.univ.dr. Tudorel Toader a afirmat: „Votul Senatului pentru desemnarea doamnei prof.univ.dr. Mihaela Onofrei drept ordonator de credite înseamnă că mai departe echipa de conducere a universității va pune în aplicare proiectul managerial pe care l-am propus comunității academice câstigând încrederea colegilor din universitate. În noua calitate de ministru al Justiției voi rămâne alături de Universitatea din Iași și le urez succes în îndeplinirea obiectivelor manageriale asumate.”

Conform legii, ordonatorul terțiar de credite al unei instituții are dreptul să utilizeze fondurile bugetare repartizate pentru nevoile unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale. Numirea unui ordonator interimar de credite este vitală pentru evitarea unui blocaj instituțional.