Facultatea de Chimie

Facultatea de Chimie 2017-11-08T13:18:44+00:00

Contact

Adresa: B-dul Carol I, Nr. 11, RO-700506 – Iaşi
Telefon: 0232 20 1063 / 20 1363
Fax: 0232 20 1313
E-mailinfochem@chem.uaic.ro
Website: http://www.chem.uaic.ro

Decan: Prof. univ. dr. Aurel PUI
Prodecan: Conf.univ. dr. Ionel HUMELNICU
Număr total de studenţi: 280
Număr de cadre didactice titulare: 36
Număr de cadre didactice asociate: 13

Departamente

 •  Departamentul de Chimie

Director: Prof. univ. dr. habil. Mihail Lucian BÎRSĂ

Specializări

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre)
  • Chimie
   • Chimie (IF)
   • Biochimie tehnologică (IF)
   • Chimie medicală (IF)
 • de masterat (4 semestre)
  • Chimie
   • Chimia mediului şi siguranţa alimentară (IF)
   • Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice (IF)
   • Chimia şi biochimia heterociclurilor (IF)
   • Studii avansate în chimie (IF)
   • Chimie pentru afaceri/ Business chemistry (în limba engleză) (IF)
 • de doctorat (6 semestre)
  • Chimie

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

chimie 4 

Prezentare

La 26 octombrie 1860 „Chimia anorganică şi organică” exista ca o singură disciplină în cadrul Facultăţii de Filosofie. La 25 noiembrie 1864, s-a înfiinţat Catedra de Fizică şi Chimie, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, sub conducerea profesorului Ştefan Micle. În 1878, Catedra de Fizică şi Chimie s-a divizat în Catedra de Fizică condusă de profesorul Ştefan Micle şi Catedra de Chimie, a cărei conducere a fost încredinţată ilustrului savant Petru Poni. Facultatea de Chimie avea să fie înfiinţată în anul 1948. In perioada 1974-1990  Facultatea şi-a desfășurat activitatea în cadrul Institutului Politehnic Iaşi. Din 1990, Facultatea de Chimie a revenit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

În prezent, facultatea pregăteşte specialişti în domeniile Chimie, Chimie medicală, respectiv Biochimie tehnologică. Datorită pregătirii lor teoretice şi experimentale, absolvenţii de studii universitare şi master se pot adapta cu uşurinţă la evoluţia noilor tehnici de investigare, ceea ce le permite să efectueze analize chimice în orice laborator de profil din industrie sau din clinicile medicale.

Acordurile de colaborare, încheiate în cadrul programului Erasmus, permit studenţilor facultăţii să efectueze stagii de studii la universităţi de renume din străinătate: Universitatea Konstanz, Universitatea Regensburg, Universitatea Tehnică din Braunschweig, Universitatea Paris-Sud Orsay, Universitatea Poitiers, Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii din Lille, Universitatea Aristotle din Thessaloniki, Universitatea din Caliari, Universitatea din Calabria, Universitatea Pannon.

Biblioteca de Chimie se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1151.

Vezi Turul Virtual