Facultatea de Drept

Facultatea de Drept 2017-11-13T09:36:40+00:00

Contact

B-dul Carol I, Nr.11, RO-700506 – Iaşi
Telefon: 0232 20 1058; 20 1158
Fax: 0232 20 1158
E-mail: drept@uaic.ro
Website: http://laws.uaic.ro

Decan: Conf. univ. dr. Septimiu Vasile PANAINTE
Prodecan: Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA
Prodecan: Conf. univ. dr. Marius Nicolae BALAN

Număr total de studenţi: 1 952
Număr de cadre didactice titulare: 36
Număr de cadre didactice asociate: 63

 Centrul de Studii Europene

Departamente:

Departamentul Didactic Drept – cursuri de zi

Director: Lect.univ.dr. Dan Constantin TUDURACHE

Departamentul Didactic Drept – cursuri IFR

Director: Lect. univ. dr.  Mihai DUNEA

Specializări

Studii universitare

 • de licenţă (8 semestre)
  • Drept (IF și IFR)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

 • de masterat (4 semestre)
  • Drept
   • Drept european (IF)
   • Drept european (Bălți – Republica Moldova) (IF)
   • Dreptul afacerilor (IF)
   • Ştiinţe penale (IF)
   • Criminalistică (IF)
  • Economie şi afaceri internaţionale (Centrul de Studii Europene)
   • Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanţe, Administrarea afacerilor, Ştiinţe administrative) (IF)
   • Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice. Drept) (IF și IFR)
  • Relaţii internaţionale şi studii europene (Centrul de Studii Europene)
   • Studii europene şi vecinătatea estică a UE (IF)
  • Matematică (Centrul de Studii Europene)
   • Teoria riscurilor şi aplicaţii (în limba engleză) (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

 • de doctorat (6 semestre)
  • Drept

Prezentare

Facultatea de Drept, prima facultate juridică moldoveană – a cărei continuatoare directă este actuala facultate de profil din cadrul Universităţii ieşene – îşi începea existenţa la 3 iunie 1830 când, cu o solemnitate deosebită, se inaugura deschiderea primului curs de legi în limba română de către jurisconsultul statului, Christian Flechtenmacher. În 1860, Facultatea de Drept era singura care funcţiona cu toţi cei trei ani de studiu, având, totodată, şi cel mai mare număr de profesori. Facultatea de Drept din Iaşi şi-a justificat existenţa şi prin interesul de a forma şi dezvolta o noua conştiinţă juridică corespunzătoare ideii adaptării populaţiei la relaţiile sociale aflate în plină dezvoltare. Revoluţia din decembrie 1989 a dus la mutaţii profunde în activitatea facultăţii care, eliberată de presiunea factorilor politici, s-a integrat în mod activ în cadrul procesului democratic de realizare a statului de drept prin modalităţi specifice învăţământului. Înlocuirea vechii legislaţii cu noi reglementări juridice corespunzătoare noilor realităţi sociale, economice si politice se reflecta pe toate planurile în cadrul activităţii facultăţii. Sarcinile cadrelor didactice sunt complexe, fiind legate de adaptarea şi perfecţionarea procesului didactic în raport cu noile fenomene social-economice reflectate în reglementările juridice în vigoare sau în curs de promulgare. Biblioteca de Drept se află în corpul A al Universităţii, etajul II, B-dul Carol I, nr. 11, 700505, Iaşi, E-mail: bib.law@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1159.

Vezi Turul Virtual