Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 2017-11-13T09:38:41+00:00

Contact

Adresă: B-dul Carol I, Nr.11, Corp B, 700506, Iaşi
Telefon: + 40 (232) 201070
Fax: + 40 (232) 217000
E-mail: feaa@uaic.ro
Website: http://www.feaa.uaic.ro

Decan: Prof. univ.dr. Dinu AIRINEI
Prodecan: Prof. univ. dr. Cristian POPESCU
Prodecan: Conf. univ. dr. Bogdan ZUGRAVU
Prodecan: Prof. univ. dr. Carmen PINTILESCU
Prodecan: Prof. univ. dr. Teodora Cristina ROMAN
Prodecan: Prof. univ. dr. Costel ISTRATE

Număr total de studenţi: 7 129
Număr de cadre didactice titulare: 126
Număr de cadre didactice asociate: 171

Departamente:

Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică
Director: Prof. univ. dr. Florin DUMITRIU

Departamentul de Economie şi Relaţii Internaţionale
Director: Prof. univ. dr. Gabriel MURSA

Departamentul de Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică
Director: Prof. univ. dr. Ovidiu STOICA

Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor
Directori: Prof. univ. dr. Valentin NIŢĂ

Centrul Româno-American de Dezvoltare a Întreprinderilor Private Iași

Școala Economică Postuniversitară ELITEC 

 

Specializări

 • Studii universitare de licenţă (6 semestre):
  • Economie
   • Economie și finanțe/ Economics and finance (în limba engleză) (IF)
  • Administrarea afacerilor
   • Administrarea afacerilor (în limba engleză) (IF)
   • Economia comerţului, turismului şi serviciilor (IF)
   • Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Bălţi – Republica Moldova)(IF)
   • Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Piatra Neamţ)(IF)
  • Finanţe
   • Finanţe şi bănci (IF și ID)
  • Contabilitate
   • Contabilitate şi informatică de gestiune ( (IF și ID)
  • Cibernetică, statistică şi informatică economică
   • Statistică şi previziune economică (IF)
   • Informatică economică (IF)
  • Economie şi afaceri internaţionale
   • Economie şi afaceri internaţionale (IF)
  • Management
   • Management (IF și ID)
  • Marketing
   • Marketing (IF)
  • Ştiinţe administrative
   • Administraţie publică (IF și ID)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

 

 • Studii universitare de masterat (4 semestre)
  • Administrarea afacerilor
   • Administrarea afacerilor (IF și IFR)
   • Antreprenoriat (IF)
   • Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediu (IF)
   • Management în comerţ (IF și IFR)
   • Managementul proiectelor (IF și IFR)
   • Management în turism (IF și IFR)
   • Management în turism (la Bălți – Republica Moldova) (IF)
   • Management turistic şi hotelier (IF)
  • Informatică economică
   • Sisteme informaţionale pentru afaceri (IF)
   • Dezvoltare software și sisteme informatice de afaceri/  Software development and business information (în limba engleză) (IF)
  • Cibernetică şi statistică
   • Statistică şi econometrie (IF)
   • Metode cantitative în economie (IF)
   • Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate (IF)
   • Data mining (IF)
  • Contabilitate
   • Contabilitate, expertiză şi audit (IF)
   • Sisteme informaţionale contabile (IF)
   • Contabilitatea afacerilor (IF și IFR)
   • Contabilitate, audit şi control de gestiune (IF)
   • Contabilitate, diagnostic, evaluare (IF)
  • Economie
   • Economia şi dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept) (IF)
   • Master de cercetare în economie şi afaceri (interdisciplinar cu domeniul: Administrarea afacerilor) (IF)
   • Managementul mediului şi al resurselor naturale (IF)
  • Economie şi afaceri internaţionale
   • Economie şi afaceri internaţionale (IF)
   • Afaceri internaţionale (IF)
   • Managementul riscului în afaceri internaţionale (IF)
   • Afaceri internaţionale şi strategii interculturale (IF)
  • Finanţe
   • Finanţe – Asigurări (IF)
   • Bănci şi pieţe financiare (IF)
   • Finanţe şi managementul riscului (în limba engleză) (IF)
   • Asigurări şi reasigurări (IF)
   • Gestiune financiar-bancară (IF)
   • Gestiune financiară şi audit în instituţiile publice (IF)
  • Management
   • Management intercultural (IF)
   • Managementul organizaţiilor (IF)
   • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane (IF)
   • Achiziţii, distribuţie, logistică (IF)
   • Managementul resurselor umane (IF și IFR)
   • Managementul calităţii (IF)
   • Managementul strategic al resurselor umane în Europa/ Strategic human resources management in Europe (în limba engleză) (IF)
  • Marketing
   • Analiză şi strategie de marketing (IF)
   • Marketing şi comunicare în afaceri (IF)
   • Negocieri-relaţii publice (IF și IFR)
   • Marketing management (în limba engleză) (IF)
  • Ştiinţe administrative
   • Administraţie publică (IF)
   • Guvernare modernă şi dezvoltare locală (IF și IFR)
   • Administraţie şi finanţe publice europene (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

 • Studii universitare de doctorat (6 semestre)
  • Economie
  • Management
  • Marketing
  • Finanţe
  • Informatică economică
  • Contabilitate
  • Cibernetică şi statistică
  • Economie şi afaceri internaţionale

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

 

Prezentare

Educaţia economică de nivel academic are bogate tradiţii antebelice în centrul universitar Iaşi. În cadrul Academiei Mihăilene s-au predat, începând din 1843, cursuri de Economie Politică şi Contabilitate. Ulterior, la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi s-au predat cursuri de economie politică, doctrine economice şi finanţe publice. Acestea au fost susţinute de reputaţi profesori, nume de referinţă în gândirea economică românească: Ion Strat, A.C. Cuza, Gh. Zane etc. Instituţionalizarea educaţiei economice universitare s-a produs odată cu înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţe Economice în 1962, care a funcţionat neîntrerupt în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

În anul 1999, facultatea şi-a schimbat denumirea în „Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor”, urmărindu-se conturarea mai clară a celor două segmente majore ale educaţiei academice: teoretic (ştiinţe economice) şi aplicativ (ştiinţe de gestiune sau ale administrării afacerilor).

Programele de studiu oferite celor aproximativ 7000 de studenţi acoperă toate cele trei cicluri de studii: licenţă, master şi doctorat. Activitatea de cercetare se desfăşoară pe mai multe coordonate: crearea unui mediu stimulativ pentru dezvoltarea performanţelor individuale ale corpului profesoral; dezvoltarea unor proiecte majore de cercetare şi constituirea de grupuri „focalizate” pe aceste proiecte; stimularea participării profesorilor facultăţii la congrese şi conferinţe ştiinţifice internaţionale; crearea unei reviste şi a unei colecţii specializate de studii teoretice şi cercetări empirice; iniţierea unor serii editoriale pe domenii majore de cercetare economică; instituirea unui premiu anual pentru performanţe academice deosebite.

O  oportunitate pentru studenţii economişti o reprezintă desfăşurarea de activităţi în cadrul uneia dintre cele două asociaţii studenţeşti: AIESEC și Liga Studenţilor Economişti. Aceste organizaţii derulează diverse proiecte ştiinţifice, educaţionale sau culturale, având drept scop dezvoltarea personală şi profesională a studenţilor prin procese de învăţare bazate pe apartenenţa la un mediu global de învăţare, experienţa internaţională şi oportunităţi de leadership.

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor are încheiate acorduri bilaterale şi contracte de colaborare cu peste 40 de universităţi de renume din Europa şi din Statele Unite. Pe lângă mobilităţi ale studenţilor şi profesorilor, parteneriatele facilitează stabilirea de contacte cu profesori care predau la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor sau dezvoltarea unor programe de masterat în colaborare cu universităţi de prestigiu, precum: „Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate”, cu diplomă dublă din partea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi a Universităţii din Poitiers, Franţa, ”Finance and Risk Management” derulat în parteneriat cu Universitatea din Groningen și cu alte trei universități din străinătate.

economie 1

Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor

Biblioteca FEAA a fost înfiinţată în anul 2002, când instituţia a sărbătorit 40 de ani. Deşi există Filiala de Ştiinţe Economice încă din anul 1964 în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare Iaşi, din cauză că Facultatea s-a dezvoltat şi s-a modernizat, a devenit necesară înfiinţarea unei biblioteci proprii.

Biblioteca FEAA este o structură cultural-ştiinţifică de drept public, fără personalitate juridică, parte integrantă a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Ea participă la procesul instructiv-educativ şi de cercetare desfăşurat de Facultate, pe baza legislaţiei în vigoare şi în acord cu principiile Cartei Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

Colecţiile de documente sunt compuse din aproximativ 30.000 de volume (cărți și publicaţii periodice de specialitate în limbile română, engleză, franceză, germană); în plus, ea beneficiază și de o serie de Baze de date științifice, abonate la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, prin intermediul Programului ANELIS PLUS.

Biblioteca este specializată în domeniul economic, dar având în vedere numeroasele discipline care se află în conexiune cu acesta, deţine publicaţii şi din domeniile social-politic, istorie, geografie, precum şi un fond de lucrări de referinţă (enciclopedii,  dicţionare, monografii, legislaţie).

Logistica include o reţea de computere (100 stații PC care asigură accesul la Internet și la Portalul FEAA); fotocopiatoare și imprimante aflate la dispoziția utilizatorilor; sistem de supraveghere video; sistem electronic anti-furt pentru fiecare volum.

Biblioteca FEAA este situată pe B-dul Carol I, nr. 22 A, Corpul B al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, et. 1, B 401, chiar în inima Facultăţii. Este organizată în sistem de acces liber la raft și dispune de o sală de lectură cu 240 de locuri.

Grație colecțiilor, amplasamentului, dotărilor logistice și a personalului său, Biblioteca FEAA a devenit una din cele mai importante surse de documentare pentru studenţii economişti şi nu numai.

 

Contact

Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor se află în Corpul B al Universităţii, etajul I, sala 401, B-dul. Carol I, nr. 22 A, 700505, Iaşi, Telefon: 0232 201652

Filiala de Ştiinţe Economice a Bibliotecii Centrale Universitare „M. Eminescu” se află în Corpul C al Universităţii, etajul III, Str. General Berthelot, nr. 11, 700483, Iaşi, Telefon: 0232 201452.

 

Vezi Turul Virtual