Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 2017-11-13T08:46:58+00:00

 Contact

sport

Adresa: Str. Toma Cozma 3, RO-700554 – Iaşi
Telefon: 0232 20 1026; 20 1027
Fax: 0232 20 1126
E-mail: admefs@uaic.ro
Website: http://www.sport.uaic.ro

Decan: Conf. univ. dr. Beatrice Aurelia ABĂLAŞEI
Prodecan: Conf. univ. dr. Adrian COJOCARIU

Număr total de studenţi: 711
Număr de cadre didactice titulare: 28
Număr de cadre didactice asociate: 13

 

 

Departamente:

Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport
Director: Conf. univ. dr. Lucian POPESCU

Specializări

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre)
  • Educaţie fizică şi sport
   • Educaţie fizică şi sportivă (IF)
   • Sport și performanță motrică (IF)
  • Kinetoterapie
   • Kinetoterapie și motricitate specială (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

 • de masterat (4 semestre):
  • Știința sportului și educației fizice
   • Fitness şi estetică corporală (IF)
   • Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme (IF)
   • Kinetoterapia în traumatologia sportivă (IF)
   • Kinetoterapia în traumatologia sportivă – la Chișinău (IF)
   • Educație fizică și sportivă școlară

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii

Prezentare

Înfiinţată în 1960 în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, facultatea a fost trecută în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” în 1966. A funcţionat ca secţie pe lângă diferite facultăţi până în 1994, când s-a transformat în Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Facultatea a contribuit la formarea a peste 1200 de profesori de educaţie fizică şi sport şi specialişti în sportul de performanţă.

Cercetarea ştiinţifică este concretizată în publicarea de materiale în reviste de specialitate, participări la Târgul internaţional de invenţii, Bruxelles 2001, participări la sesiuni ştiinţifice, publicări de manuale, cursuri practice, editarea revistei facultăţii : „Sport şi societate”, schimburi internaţionale de reviste, dezvoltarea programelor de învăţământ la distanţă pe educaţie fizică şi sport şi Master – management în sport.

Facultatea pune la dispoziţia studenţilor următoarele facilităţi:

 • participări la competiţii universitare locale, naţionale, internaţionale
 • oportunităţi de burse în străinătate
 • acces la Internet
 • săli de sport dotate cu echipamente moderne
 • terenuri de sport amenajate (nocturnă, suprafaţă sintetică)
 • cabinete metodice cu aparatură multimedia, laborator kineto
 • echipamente sportive pentru studenţi (mingi, rachete, schiuri, etc.)

Biblioteca de Educaţie Fizică şi Sport se află în corpul D al Universităţii, parter, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi, Telefon: 0232 20 1127.

Vezi Turul Virtual