Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice 2017-11-08T13:21:52+00:00

 Contact

filosofie

B-dul Carol I, Nr.11, RO-700506 – Iaşi
Telefon: 0232 20 1054; 20 1154
Fax: 0232 20 1154
E-mail: admfil@uaic.ro
Website: http://www.fssp.uaic.ro/

Decan: Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu ȘOITU

Prodecan: Prof.univ.dr. Anton ADĂMUŢ
Prodecan: Conf.univ.dr. Bogdan ŞTEFANACHI
Prodecan: Lect.univ.dr. Alexandru GRĂDINARU

Număr total de studenţi: 2 130
Număr de cadre didactice titulare: 56
Număr de cadre didactice asociate: 64

filosofie 3

 

Departamente:

Departamentul de Filosofie
Director: Prof.univ.dr. Petru BEJAN

Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială
Director: Conf.univ.dr. Romeo ASIMINEI

Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Director: Conf. univ. dr. Virgil STOICA

Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării
Director:  Conf.univ.dr. Ilie FÂRTE

 

Specializări

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre):
  • Filosofie
   • Filosofie (IF)
  • Sociologie
   • Sociologie (IF)
   • Resurse umane (IF)
  • Ştiinţe politice
   • Ştiinţe politice (IF și ID)
  • Asistenţă socială
   • Asistenţă socială (IF și ID)
  • Ştiinţe ale comunicării
   • Comunicare şi relaţii publice (IF și ID)
  • Relaţii internaţionale şi studii europene
   • Relaţii internaţionale şi studii europene (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

 • de masterat (4 semestre):
  • Sociologie

   • Securitate comunitară şi controlul violenţei (IF)
  • Asistenţă socială
   • Familia şi managementul resurselor familiale (IF)
   • Masterat european de protecţie a drepturilor copilului (IF)
   • Supervizare şi planificare socială (IF)
   • Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor (IF)
  • Ştiinţe politice
   • Politici publice şi management instituţional (IF)
   • Studii europene de integrare şi securitate (IF)
   • Marketing politic şi comunicare (IF)
   • Studii de dezvoltare internaţională (în limba engleză) (IF)
  • Filosofie
   • Filosofie aplicată şi management cultural (IF)
   • Filosofie şi ştiinţe sociale (interdisciplinar cu domeniile: Sociologie, Ştiinţe politice) (IF)
  • Ştiinţe ale comunicării
   • Relaţii publice şi publicitate (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

 • de doctorat (6 semestre).
  • Filosofie
  • Sociologie
  • Ştiinţe politice
  • Ştiinţe ale comunicării

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

filosofie04

Prezentare

Facultatea de Filosofie a fost creată în 1856 şi a reprezentat punctul de plecare al fondării Universităţii din Iaşi de la 1 octombrie 1860, alături de Facultăţile de Teologie şi de Drept. Printre personalităţile marcante care au predat la Facultatea de Filosofie s-au numărat: Titu Maiorescu, Vasile Conta, Simion Bărnuţiu, Dimitrie Gusti, Ştefan Zeletin, Ion Petrovici, Mihai Ralea, Petre Andrei, Alexandru Claudian, Ştefan Bărsănescu, Vasile Pavelcu, Petre Botezatu, Ernest Stere.

În anul 1990, Facultatea de Filosofie s-a constituit ca facultate autonomă în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Facultatea de Filosofie editează anual Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, cu două secţiuni: cea de Filosofie şi cea de Sociologie – Politologie. Începând cu anul 1999, apare şi revista-cadru a Facultăţii, Hermeneia, editată în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Facultatea de Litere. În ultimii ani, în cadrul Facultăţii de Filosofie, au apărut patru noi reviste ştiinţifice: „Argumentum”, „Cultura”, „Caiete sociologice”, „Revista de cercetare şi intervenţie socială”.

Dintre instituţiile europene partenere menţionăm următoarele: Centrul Internaţional de Cercetare şi Studii Interdisciplinare din Paris, Facultatea „Jean Monnet” a Universităţii Paris- Sud Orsay, Universitatea de Ştiinţe Sociale Toulouse I, Universitatea de Ştiinţe Tehnologice Lille I, Universitatea Liberă din Bruxelles, Universitatea „Seraphicum” din Roma, Universitatea din Konstanz, Institutul de Ştiinţe Sociale din La Haye, Universitatea „Central England” din Birmingham.
Biblioteca de Filosofie se găseşte lângă Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Lăpuşneanu, nr. 11, 700750, Iaşi, Telefon: 0232 20 1155.

Vezi Turul Virtual