Facultatea de Fizică

Facultatea de Fizică2018-07-23T14:58:50+00:00

 Contact

fizica

B-dul Carol I, Nr. 11, RO-700506 – Iaşi
Telefon: 0232 20 1050; 20 1051
Fax: 0232 20 1150
E-mail: fizica@uaic.ro
Website: http://www.phys.uaic.ro/

Decan: Conf. univ. dr. Sebastian Dumitru POPESCU
Prodecan: Conf. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU

Număr total de studenţi: 483
Număr de cadre didactice titulare: 50
Număr de cadre didactice asociate: 40

fizica1

Departamente:

Director: Conf. univ. dr. Cristian BABAN

Specializări

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre)
  • Fizică
   • Fizică (IF)
   • Fizică medicală (IF)
   • Biofizică (IF)
   • Fizică informatică (IF)
  • Știinţe inginereşti aplicate
   • Fizică tehnologică (IF)
   • Fizică tehnologică (Bălţi – Republica Moldova) (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii

 • de masterat (4 semestre):
  • Fizică
   • Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicală (IF)
   • Biofizică şi fizică medicală (în limba engleză) (IF)
   • Ştiinţe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie) (IF)
   • Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații – Bălți -Republica Moldova (IF)
   • Fizică pentru tehnologii avansate / Physics for advanced technologies (în limba engleză) (IF)
   • Optică și optometrie

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

 • de doctorat (6 semestre).