Facultatea de Litere

Facultatea de Litere2018-07-23T15:09:32+00:00

 Contact

litere

B-dul Carol I, Nr. 11, RO-700506 – Iaşi
Telefon: 0232 20 1052; 20 1053
Fax: 0232 20 1152
E-mail: letters@uaic.ro
Website: http://media.lit.uaic.ro/

Decan: Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU
Prodecan: Prof.univ. dr. Magda JEANRENAUD
Prodecan: Prof. univ. dr. Lucica CIFOR
Prodecan: Conf. univ. dr. Dana BĂDULESCU
Prodecan: Lect. univ. dr. Alina ȚIŢEI
Număr total de studenţi: 2 152
Număr de cadre didactice titulare: 106
Număr de cadre didactice asociate: 51

litere3

 

Departamente:

Departamentul de Românistică, Jurnalism și Ştiinţe ale Comunicării şi Literatură comparată

 Director interimar: Lect.univ.dr. Ilie MOISUC

Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine

Director: Prof.univ.dr. Rodica DIMITRIU

 

Specializări

 • de licenţă (6 semestre):
  • Limbă şi literatură
   • Filologie clasică (Limba latină A – Limba greacă veche B) (IF)
   • Limba şi literatura română – Literatură universală şi comparată (IF)
   • Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) (IF)
   • Literatură universală şi comparată –  Limbă şi literatură modernă (IF)
   • O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limba şi literatura română (IF)
   • O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)  – O limbă şi literatură modernă B (