Facultatea de Litere

Facultatea de Litere 2018-05-08T08:04:55+00:00

 Contact

litere

B-dul Carol I, Nr. 11, RO-700506 – Iaşi
Telefon: 0232 20 1052; 20 1053
Fax: 0232 20 1152
E-mail: letters@uaic.ro
Website: http://media.lit.uaic.ro/

Decan: Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU
Prodecan: Prof.univ. dr. Magda JEANRENAUD
Prodecan: Prof. univ. dr. Lucica CIFOR
Prodecan: Conf. univ. dr. Dana BĂDULESCU
Prodecan: Lect. univ. dr. Alina ȚIŢEI
Număr total de studenţi: 2 152
Număr de cadre didactice titulare: 106
Număr de cadre didactice asociate: 51

litere3

 

Departamente:

Departamentul de Românistică, Jurnalism și Ştiinţe ale Comunicării şi Literatură comparată

 Director interimar: Lect.univ.dr. Ilie MOISUC

Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine

Director: Prof.univ.dr. Rodica DIMITRIU

 

Specializări

 • de licenţă (6 semestre):
  • Limbă şi literatură
   • Filologie clasică (Limba latină A – Limba greacă veche B) (IF)
   • Limba şi literatura română – Literatură universală şi comparată (IF)
   • Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) (IF)
   • Literatură universală şi comparată –  Limbă şi literatură modernă (IF)
   • O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limba şi literatura română (IF)
   • O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)  – O limbă şi literatură modernă B (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) (IF)
   • O limbă şi literatură modernă (A) – Literatură universală şi comparată (IF)
  • Studii culturale
   • Studii americane (IF)
  • Limbi moderne aplicate
   • Traducere şi interpretare (IF)
  • Știinţe ale comunicării
   • Jurnalism (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

 • de masterat (4 semestre):
  • Filologie
   • Literatura română şi hermeneutică literară (IF)
   • Lingvistică generală şi românească (IF)
   • Studii francofone (IF)
   • Cultura germană în context european (IF)
   • Lingvistică aplicată – Didactica limbii engleze (IF)
   • Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (IF)
   • Limbă, literatura şi civilizaţie românească (IF)
   • Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală (IF)
   • Literatură universală şi comparată (IF)
   • Traducere şi terminologie (IF)
   • Studii americane (IF)
  • Ştiințe ale comunicării
   • Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

de doctorat (6 semestre)

  • Filologie

foto

Prezentare

Celebră pentru școlile sale de lingvistică și specialiștii în limbi clasice și slave, Facultatea de Litere a fost înființată în anul 1860, odată cu fondarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Printre marii profesori ai Facultății de Litere s-au numărat: V.A. Urechia, Alexandru I. Philippide, Titu Maiorescu, Garabet Ibrăileanu, Traian Bratu, Charles Drouhet, Iorgu Iordan, Constantin Balmuș, Octav Botez, George Călinescu, Dan Simonescu, Șerban Cioculescu, Petru Caraman, Jean Livescu, Alexandru Dima, N.I. Popa, Gheorghe Ivănescu, Șt. Cuciureanu, Ariton Vraciu.

Profesorii de azi ai facultății continuă această școală de tradiție, fiind autorii unor volume distinse cu premiile Academiei Române sau Uniunii Scriitorilor. La toate disciplinele există conducători de doctorate, unii colaborând, pentru îndrumarea tezelor în cotutelă, cu specialiști de la universități din străinătate.

La Facultatea de Litere este în desfășurare un proiect de cercetare unic în România – reproducerea, comparată și critică, a Bibliei de la 1688, realizat de specialiști din Iași, București, Freiburg și Academia Română. „Monumenta Linguae Dacoromanorum” își propune prezentarea concomitentă a reproducerii în facsimil a textului original, însoțită de transcrierea acestuia, alte versiuni în limba română și realizarea unei versiuni moderne.

Una dintre preocupările constante ale facultății este facilitarea contactului dintre studenți și specialiști eminenți din întreaga lume în domeniile pe care le studiază. Numai în ultimii cinci ani, studenții de la Litere au avut ocazia să cunoască și să interacționeze cu somități din domeniul filologic precum David Crystal, Michael Metzeltin, Norman Manea și David Lodge.

Facultatea dispune de două amfiteatre dotate cu sistem de videoproiecție, o sală dotată cu sistem de videoconferință, un laborator multimedia și un laborator fonetic.

Departamentul de Jurnalism și Științe ale Comunicării din cadrul Facultății de Litere oferă studenților facilități de practică care îi pregătesc pentru o adevărată viață  „de redacție”: săptămânalul  „Opinia Studențească”, agenția de știri online  „CuzaNet” – pentru practica în presa scrisă. Studenții jurnaliști ieșeni sunt premiați la numeroase concursuri profesioniste de presă, în care intră în competiție cu veteranii meseriei.

Prin structura și programele sale, Facultatea de Litere asigură formarea cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar și universitar, a cercetătorilor în domeniul filologic, precum și a specialiștilor în domeniile științelor comunicării, traducerii și interpretariatului.

Biblioteca Facultăţii de Litere are un fond de peste 150 000 de volume şi de peste 10.000 de periodice, dispune de 70 de locuri în trei săli de lectură şi este informatizată din anul 1997.

Biblioteca de Litere se află în Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, Telefon: 0232 20 1663.

 

Vezi Turul Virtual