Facultatea de Litere

Facultatea de Litere 2017-11-08T13:25:47+00:00

 Contact

B-dul Carol I, Nr. 11, RO-700506 – Iaşi
Telefon: 0232 20 1052; 20 1053
Fax: 0232 20 1152
E-mail: letters@uaic.ro
Website: http://media.lit.uaic.ro/

Decan: Conf. univ. dr. Ioan Constantin LIHACIU
Prodecan: Prof.univ. dr. Magda JEANRENAUD
Prodecan: Prof. univ. dr. Lucica CIFOR
Prodecan: Conf. univ. dr. Dana BĂDULESCU
Prodecan: Lect. univ. dr. Alina ȚIŢEI
Număr total de studenţi: 2 152
Număr de cadre didactice titulare: 106
Număr de cadre didactice asociate: 51

 

Departamente:

Departamentul de Românistică, Jurnalism și Ştiinţe ale Comunicării şi Literatură comparată

 Director: Conf.univ.dr. Ioan MILICĂ

Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine

Director: Prof.univ.dr. Rodica DIMITRIU

 

Specializări

 • de licenţă (6 semestre):
  • Limbă şi literatură
   • Filologie clasică (Limba latină A – Limba greacă veche B) (IF)
   • Limba şi literatura română – Literatură universală şi comparată (IF)
   • Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) (IF)
   • Literatură universală şi comparată –  Limbă şi literatură modernă (IF)
   • O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limba şi literatura română (IF)
   • O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)  – O limbă şi literatură modernă B (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) (IF)
   • O limbă şi literatură modernă (A) – Literatură universală şi comparată (IF)
  • Studii culturale
   • Studii americane (IF)
  • Limbi moderne aplicate
   • Traducere şi interpretare (IF)
  • Știinţe ale comunicării
   • Jurnalism (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

 • de masterat (4 semestre):
  • Filologie
   • Literatura română şi hermeneutică literară (IF)
   • Lingvistică generală şi românească (IF)
   • Studii francofone (IF)
   • Cultura germană în context european (IF)
   • Lingvistică aplicată – Didactica limbii engleze (IF)
   • Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (IF)
   • Limbă, literatura şi civilizaţie românească (IF)
   • Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală (IF)
   • Literatură universală şi comparată (IF)
   • Traducere şi terminologie (IF)
   • Studii americane (IF)
  • Ştiințe ale comunicării
   • Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

de doctorat (6 semestre)

  • Filologie

Prezentare

Prin structura şi programele sale, Facultatea de Litere asigură formarea cadrelor didactice pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, a cercetătorilor în domeniul filologic, precum şi a specialiştilor în domeniile ştiinţelor comunicării, traducerii si interpretariatului. Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost înfiinţată în anul 1860, o dată cu înfiinţarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Legea învăţământului din 1864 utilizează titulatura Facultatea de Filosofie şi Litere. Printre marii profesori ai Facultăţii de Litere s-au numărat: V. A. Urechia, Alexandru I. Philippide, Titu Maiorescu, G. Ibrăileanu, St. Vîrgolici, Anton Naum, Ilie Bărbulescu, G. Pascu, Traian Bratu, Charles Drouhet, Neculai Serban, Th. Simenschy, Iorgu Iordan, Constantin Balmuş, Octav Botez, G. Călinescu, Dan Simonescu, Serban Cioculescu, Petru Caraman, Jean Livescu, Al. Dima, N. I. Popa, Gh. Ivănescu, St. Cuciureanu, Ariton Vraciu, Mihai Drăgan.

Facultatea dispune de o sală de informatică, de o sală video, de o sală Internet, de un laborator multimedia şi de patru laboratoare fonice.

Biblioteca Facultăţii de Litere are un fond de peste 150 000 de volume şi de peste 10.000 de periodice, dispune de 70 de locuri în trei săli de lectură şi este informatizată din anul 1997.

Biblioteca de Litere se află în Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, Telefon: 0232 20 1663.

 

Vezi Turul Virtual