Facultatea de Matematică

Facultatea de Matematică2018-07-23T15:12:48+00:00

 Contact

mate

B-dul Carol I, Nr.11, RO-700506 – Iaşi
Telefon: 0 232 20 1060; 20 1061
Fax: 0232 20 1160
E-mail: matematica@uaic.ro
Website: http://www.math.uaic.ro

Decan: Prof. univ. dr. Răzvan-Dinu LIȚCANU
Prodecan: Lect. univ. dr. Marius APETRII

Număr total de studenţi: 455
Număr de cadre didactice titulare: 39
Număr de cadre didactice asociate: 8

matematica3

Departamente:

Departamentul de Matematică
Director: Prof.univ.dr.  Ioan BUCĂTARU, director interimar

Specializări

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre):
  • Matematică
   • Matematică (IF)
   • Matematică – informatică (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii

 • de masterat (4 semestre):
  • Matematică
    <