Facultatea de Matematică

Facultatea de Matematică 2018-01-08T10:50:34+00:00

 Contact

mate

B-dul Carol I, Nr.11, RO-700506 – Iaşi
Telefon: 0 232 20 1060; 20 1061
Fax: 0232 20 1160
E-mail: matematica@uaic.ro
Website: http://www.math.uaic.ro

Decan: Prof. univ. dr. Răzvan-Dinu LIȚCANU
Prodecan: Lect. univ. dr. Marius APETRII

Număr total de studenţi: 455
Număr de cadre didactice titulare: 39
Număr de cadre didactice asociate: 8

Departamente:

Departamentul de Matematică
Director: Prof.univ.dr.  Ioan BUCĂTARU, director interimar

Specializări

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre):
  • Matematică
   • Matematică (IF)
   • Matematică (în limba engleză) (IF)
   • Matematică – informatică (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii

 • de masterat (4 semestre):
  • Matematică
   • Structuri matematice fundamentale (IF)
   • Modele matematice şi statistică aplicată (IF)
   • Matematici financiare (IF)
   • Matematici aplicate (IF)
   • Calcul ştiințific şi ingineria programării (IF)
   • Master de cercetare în matematică (IF)
   • Matematică didactică (IF)
   • Matematică didactică și de cercetare (IF)
   • Matematici aplicate (în limba engleză) (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii

 • de doctorat (6 semestre)
  • Matematică

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii

matematica2

Prezentare

Facultatea de Matematică funcţionează încă de la înfiinţarea, în 1860, a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la început ca secţie a Facultăţii de Filosofie, apoi ca secţie a Facultăţii de Ştiinţe, devenind ulterior facultate independentă.

Facultatea oferă studenţilor o pregătire de bază, prin cursurile de matematică, matematici aplicate şi informatică, precum şi posibilitatea unor specializări, prin cursurile opţionale şi ciclurile de studii aprofundate.

De-a lungul timpului, calitatea deosebită a profesorilor a situat facultatea în rândul celor mai bine cotate din ţară. Mari direcţii de cercetare au fost iniţiate de personalităţi ştiinţifice de prim rang, academicieni, foşti sau actuali profesori ai Facultăţii de Matematică din Iaşi: A. Myller, O. Mayer, C. Popovici, S. Sanielevici, D. Mangeron, G. Vrânceanu, Gr. Moisil, M. Haimovici, C. Corduneanu, R. Miron, V. Barbu.

Această tradiţie se bucură de o continuitate remarcabilă, astfel încât şcoala de matematică din Iaşi are în prezent numeroşi specialişti recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional. Mulţi dintre absolvenţii facultăţii lucrează în prezent în unităţi de învăţământ şi cercetare de prestigiu din străinătate, ceea ce constituie o confirmare a valorii şcolii ieşene de matematică.

Calitatea de excepţie a educaţiei oferite este confirmată şi de cele peste 100 diplome de doctor obţinute de absolvenţii Facultăţii de Matematică la universităţi celebre din Europa şi din SUA: Cambridge University, Ecole Normale Supérieure, Princeton University, Massachussets Institute of Technology, Duke University, Michigan University etc

Activitatea didactică, ştiinţifică şi de cercetare este înlesnită prin consultarea bogatului fond de carte existent la Biblioteca Seminarului Matematic „Alexandru Myller”.

Biblioteca de Matematică se află în corpul B al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bibmath@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1561.

Facilităţi pentru studenţi:

 • O bună parte dintre studenți beneficiază de burse și au cazare asigurată în cămin
 • Acces Internet din căminele Universităţii
 • Biblioteca Facultăţii cuprinde peste 100.000 volume, reviste, periodice
 • Studenţii cu preocupări de cercetare au acces la Biblioteca Seminarului Matematic „Al. Myller”, una dintre cele mai reprezentative biblioteci de profil din ţară
 • 4 reţele, însumând peste 100 de calculatoare, cu acces la Internet
 • Suporturi de curs oferite studenților
 • Burse în străinătate prin programe europene sau naţionale
 • Planetariu şi Observator Astronomic
 • Acces la baze de date internaţionale, reviste şi cărţi online, software ştiinţific şi educaţional.

Vezi Turul Virtual