Facultatea de Teologie Ortodoxă

Facultatea de Teologie Ortodoxă 2017-11-08T13:28:35+00:00

 Contact

ortodox

Adresa: Str. Cloşca, Nr. 9, RO-700066 – Iaşi
Telefon: 023 22 01328
Fax: 0232 25 8430 sau 0332 81 6723
E-mail: teologie.ortodoxa@uaic.ro sau adriancucu@teo.uaic.ro
Websit: http://www.teologie.uaic.ro

Decan: Prof. univ. dr. pr. Ion VICOVAN
Prodecan: Prof. univ. dr. pr. Cristinel TEŞU

Număr total de studenţi: 951
Număr de cadre didactice titulare: 27
Număr de cadre didactice asociate: 19

Departamente:

Departamentul de Teologie Ortodoxă
Director: Lect. univ. dr. Constantin Iulian DAMIAN

Specializări

Studii universitare

 • de licenţă:
  • Teologie
   • Teologie ortodoxă pastorală (IF)
   • Teologie ortodoxă didactică (IF)
   • Teologie ortodoxă asistenţă socială (IF)
  • Arte vizuale
   • Artă sacră (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

 • de masterat (4 semestre):
  • Teologie
   • Patrimoniu cultural (IF)
   • Hermeneutică şi teologie biblică (IF)
   • Teologia sistematică în context contemporan (IF)
   • Viaţa bisericii – istorie şi actualitate (IF)
   • Teologie practică şi pastoral – misionară (IF)
   • Teoria şi practica formării religioase (IF)
   • Artă sacră în patrimoniul cultural (IF)
   • Comunicare și consiliere psihologică și spirituală (interdisciplinar cu Filosofie, Psihologie și Științe ale Educației) (IF)
   • Familia creștină contemporană (IF)
   • Misiune și slujire pastorală (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

 • de doctorat (6 semestre).
  • Teologie

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Prezentare

Facultatea de Teologie Ortodoxă, prin cele patru secţii ale sale, îşi asumă un rol fundamental în formarea şi pregătirea viitorilor preoţi, a cadrelor didactice cu dublă specializare, pentru învăţământul religios, gimnazial, liceal şi a specialiştilor în artă eclesială şi patrimoniu cultural. De asemenea, Facultatea de Teologie Ortodoxă îşi propune să contribuie la conlucrarea ecumenică dintre Biserica Ortodoxă Română şi celelalte Biserici creştine, ca şi realizarea dialogului inter-religios şi inter-cultural.

Teologia a făcut parte din primele facultăţi ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. În 1860, anul înfiinţării universităţii, Facultatea de Teologie avea doar 14 studenţi, iar în anul ce a urmat numărul lor a scăzut, datorită greutăţilor sociale ale vremii. Printre primii studenţi ai Facultăţii de Teologie s-a numărat şi diaconul Ion Creangă. Din cauza numărului mic de studenţi, aceasta şi-a încetat activitatea în 1864. În 1926, Facultatea de Teologie aparţinând Universităţii din Iaşi a fost deschisă la Chişinău. Datorită contextului politic, în 1941 ea a fost inclusă în cadrul Facultăţii de Teologie din Bucureşti . Facultatea de Teologie Ortodoxă a fost redeschisă în 1990, prin stăruinţa Înalt Prea Sfinţiei Sale Daniel, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Învăţământul teologic, cu specificul său, se încadrează în normele unui învăţământ ştiinţific de performanţă şi promovează o colaborare ştiinţifică inter-ortodoxă şi inter-confesională.

 • Absolvenţii secţiei Teologie Ortodoxă Pastorală au posibilitatea de a face parte din clerul Bisericii Ortodoxe Române (diaconi, preoţi, ierarhi).
 • Absolvenţii secţiei Teologie Ortodoxă Didactică au posibilitatea să predea religie, limba şi literatura română, literatură şi limbi străine, în şcolile de stat şi particulare.
 • Absolvenţii secţiei Teologie Ortodoxă – Asistenţă Socială obţin calificarea de asistent social, putând activa în cadrul structurilor bisericeşti.
 • Absolvenţii secţiei Artă Sacră obţin calificarea necesară activităţii de restaurator de icoană şi carte veche aparţinând patrimoniului cultural românesc, precum şi calificarea de pictor bisericesc.

Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă se găseşte în corpul T al Universităţii, parter, Str. Cloşca, nr. 9, Iaşi.

 

Vezi Turul Virtual