Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Facultatea de Teologie Romano-Catolică2018-07-23T12:36:14+00:00

 Contact

catolic

B-dul Carol I, Nr.11, RO-700506 – Iaşi;
Telefon: 0232 20 1115 sau  0232 20 1114
Fax: 0232 20 1114
E-mail: ftrc@uaic.ro
Website: http://www.ftrc.uaic.ro

Decan: Conf. univ. dr. pr. Ștefan LUPU

Număr total de studenţi: 133
Număr de cadre didactice titulare: 8
Număr de cadre didactice asociate: 4

teologie rc1

Departamente:

Departamentul de Teologie Romano – Catolică
Director: Conf. univ. dr. pr. Iulian FARAOANU

 

Specializări

Studii universitare (6 semestre)

 • de licenţă (6 semestre):
  • Teologie
   • Teologie romano – catolică asistenţă socială (IF)
   • Teologie romano – catolică pastorală (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii

 • master (4 semestre)
  • Teologie
   • Strategii ale carităţii creştine
   • Teologie romano – catolică practică și misionară (IF)

Pentru detalii parcurgeţi