A fost publicată Cartea albă a cercetării, realizată de Departamentul de Cercetare Interdisciplinară – Domeniul Științe.

„În cuprinsul documentului de faţă sunt prezentate sintetic domeniile de expertiză ale membrilor Departamentului, împreună cu o serie de lucrări ştiinţifice selectate din ultimii 4 ani. Vectorii de publicare aleşi, cei mai reprezentativi pentru domeniile particulare de cercetare (e.g., Nature Publishing Group, American Chemical Society, Elsevier, American Physical Society), precum şi citările obţinute, prezente în jurnale internaţionale de elită (e.g., Proceedings of National Academy of Sciences-USA, Nano Letters, ACS Nano, Angewandte Chemie-International Edition), scot în evidenţă efortul şi determinarea colegilor noştri de a face cercetare ştiinţifică onorabilă nu doar la nivel naţional, ci mai ales la nivel internaţional, reliefează prezenţa Departamentului în primul eşalon al cercetării ştiinţifice centrate pe calitate şi relevanţă, precum şi capabilitatea de a participa activ în procesul de educaţie asociată ciclurilor 2 şi 3 (master şi doctorat) din Universitatea ‘Al. I. Cuza’, în domenii ştiinţifice interdisciplinare.”
(Tudor Luchian – Director Departament)