Joi, 20 iunie 2019, s-a desfășurat Referendumul universitar pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru mandatul 2020 – 2024. La referendum au participat un număr de 489 de votanți din cei 859 înscriși în listele electorale, întrunindu-se în acest fel cvorumul prevăzut de metodologia de organizare a referendumului.

Conform calendarului aprobat de Senatul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași referendumul va fi supus validării Senatului în ședința din 27 iunie 2019, urmând ca rezultatul referendumului să fie adus la cunoștința comunității universitare în data de 28 iunie 2019.

 

Biroul Electoral al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași