Joi, 27 iunie 2019, Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a validat rezultatul Referendumului universitar pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru mandatul 2020 – 2024.

La referendumul organizat în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, au participat un număr de 489 de votanți din cei 859 înscriși în listele electorale, dintre care 429 au optat pentru alegerea rectorului prin vot universal, direct şi secret, 58 de persoane au optat pentru alegerea rectorului pe bază de concurs public, în timp ce 1 vot a fost declarat nul, iar 1 buletin de vot nu a fost completat. Astfel, 88,09% dintre persoanele care s-au prezentat la vot au optat pentru alegerea viitorului rector prin vot direct, universal şi secret, iar restul de 11,91% s-au pronunțat pentru alegerea rectorului printr-un concurs public.

În urma voturilor valabil exprimate de către membrii comunității academice cu drept de vot, s-a decis ca desemnarea Rectorului pentru mandatul 2020 – 2024 să se facă pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct şi secret.