În contextul epidemiologic actual, la propunerea Conducerii Executive a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), Senatul a hotărât că modalitatea de organizare a activității didactice în anul universitar 2021-2022 va fi stabilită la nivelul fiecărei facultăți, în funcție de specificul educațional și de cercetare.

Înainte de începerea anului universitar, conducerile facultăților vor anunța pe site-urile proprii scenariul privind desfășurarea activităților academice.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași încurajează întreaga comunitate academică să se vaccineze, în vederea reducerii riscului îmbolnăvirii.