Miercuri, 5 mai 2021, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), împreună cu prof. univ. dr.  Beatrice ABĂLAȘEI, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport au efectuat o vizită oficială la Universitatea Națională „Iurii Fedkovici” din Cernăuți, în vederea extinderii parteneriatelor academice dintre cele două instituții. În cadrul vizitei, delegația UAIC s-a întâlnit cu prof. univ. dr. Vasyl BALUKH, prim-prorector, prof. univ. dr. Tamara MARUSYK, prorector,
prof. univ. dr. Iaroslav ZORII, decanul Facultății de Educație Fizică și Sergii LUKANIUK, șeful Departamentului deRelații Internaționale de la Universitatea Națională „Iurii Fedkovici” din Cernăuți.

Discuțiile purtate în cadrul întâlnirii s-au axat pe dezvoltarea cooperării academice dintre UAIC și Universitatea din Cernăuți, în ceea ce privește mobilitatea studenților, activitatea de cercetare științifică și activitatea didactică. Pe parcursul întâlnirii s-a discutat și despre posibilitatea înființării de programe de studii comune cu diplomă dublă sau oportunitatea înființării unei extensiuni a UAIC în Cernăuți, ambele părți exprimând deschiderea pentru a sprijini consolidarea parteneriatului deja existent.

Colaborarea dintre UAIC și Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici“ din Cernăuţi a început prin încheierea unui acord bilateral, în anul 1993. În prezent, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are încheiate acorduri bilaterale cu nouă instituții de învățământ superior din Ucraina. În perioada 2010-2020, 250 vizite academice au fost efectuate de studenții, profesorii și cercetătorii UAIC la universități sau alte organizații din Ucraina, sub formă de stagii de studiu, predare sau practică, vizite de cercetare sau participări la diverse evenimente științifice.