Câștigătorul Competiției 3MT – Three Minute Thesis din etapa finală desfășurată la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași , în data de 28 martie 2024, este Radu –Ştefan ŞTIRBU, reprezentantul Şcolii Doctorale de Fizică, cu teza intitulată Modeling of strain-stress fields in ceramic processing and their influence on the material properties.

Competiţia 3MT/Three Minute Thesis (Prezentarea în trei minute a tezei) este menită să valorifice activitatea de cercetare a doctoranzilor. Iniţiată în 2008 de University of Queensland (Australia), competiţia este un exerciţiu de cultivare a abilităţilor academice, de prezentare, cercetare şi comunicare ale doctoranzilor, oferindu-le ocazia de a-şi prezenta cercetarea în trei minute, într-un mod eficient şi într-un limbaj accesibil publicului ne-specialist în domeniul lor de cercetare. Entuziasmul cu care a fost primită şi adoptarea acesteia de către numeroase universităţi au transformat 3MT într-o competiţie internaţională. În prezent, se desfăşoară în peste 170 de universităţi  de pe toate continentele.

UAIC este prima universitate din România înscrisă în competiția 3MT, în urma acceptului primit la data de 13.06.2015 din partea Universității din Queensland.

În iunie 2017 s-a organizat prima finală a competiţiei 3MT în cadrul Grupului Coimbra (CG) la adunarea generală anuală de la Universitatea din Edinburgh.

În 2024, se va desfăşura ediţia a VIII-a a competiţiei 3MT în cadrul CG (The Coimbra Group Three-Minute-Thesis Competition). La etapa finală a competiţiei vor participa trei finalişti selecţionaţi pe baza videoclipurilor trimise de către Doctoral Studies Working Group (DS WG) dintre câştigătorii din universiăţile componente ale Grupului Coimbra. Finala va avea loc cu prilejul Conferinţei anuale a CG care se va desfăşura la Universitatea Turku din Finlanda, în data de 6 iunie 2024.

 Cele trei universităţi, ale căror studenţi doctoranzi vor fi selectaţi pentru etapa finală, vor suporta integral costurile impuse de deplasarea candidaţilor proprii.

Competiţia 3MT  are la bază prezentarea rezultatelor cercetării şi nu a planurilor de cercetare. Prin urmare, sunt eligibili doar studenţii doctoranzi (cei care nu au susţinut public teza de doctorat şi nu au absolvit) care au rezultate substanţiale şi relevante, ce pot fi prezentate. Grupul ţintă este reprezentat de studenţii doctoranzi aflaţi în ultimul an de studiu.

 Prezentările care nu conţin rezultate tangibile vor fi excluse de comisia tehnică.

Ianuarie – februarie 2024 – Etapa la nivelul şcolilor doctorale din cadrul IOSUD-UAIC

13 Martie 2024 – Etapa la nivelul IOSUD-UAIC

29 Martie 2024 – Termenul limită de depunere a înregistrărilor video, în vederea participării la selecţia realizată de Coimbra Group;

08 – 19 Aprilie 2024 –  Perioada în care universităţile membre Coimbra Group își pot exprima voturile pentru alegerea celor trei finalişti la nivelul Coimbra Group (câte un vot din partea fiecărei universităţi);

După data de 22 Aprilie 2024 – Anunţarea celor trei candidaţi selectaţi;

6 Iunie 2024 – Finala 3MT – Universitatea Turku, Finlanda.

Vor fi acceptate atât înregistrări de la competiţii desfăşurate fizic cât şi online, cu condiţia ca prezentarea să se fi realizat în cadrul unui eveniment live (chiar dacă online) iar înregistrarea depusă să nu fie cea mai bună versiune din mai multe înregistrări.

 1. Se admite un singur slide PowerPoint static (fără animaţie sau alte efecte). Slide-ul va fi prezentat de la începutul expunerii.
 2. Nu este permisă utilizarea niciunui dispozitiv electronic media adiţional (audio sau video).
 3. Nu este permisă utilizarea recuzitei (costume, instrumente muzicale, echipamente de laborator).
 4. Prezentarea trebuie să fie limitată la 3 minute, candidaţii care depăşesc această limită fiind descalificaţi.
 5. Prezentarea este exclusiv narativă (nu se permite inserarea de versuri, rime sau cântece).
 6. Prezentările încep pe scenă.
 7. Cronometrarea începe din momentul în care candidatul începe prezentarea gesticulând sau vorbind.
 8. Decizia juriului este finală.
 9. Videoclipul trebuie filmat la un eveniment instituţional live 3MT (faţă-în-faţă sau online) şi nu într-un studio de înregistrare. Prezentarea studentului doctorand nu include discursul de deschidere al organizatorilor sau alte introduceri din partea acestora.

Următoarele criterii de evaluare se vor aplica atât la evenimentele ce au loc la nivel instituţional, în vederea stabilirii finaliştilor, cât şi în etapa finală a competiţiei.

Claritate şi conţinut

Se vor evalua următoarele aspecte:

 • Dacă prezentarea a condus la o bună înţelegere a premisei cercetării şi a importanţei acesteia.
 • Dacă prezentarea a descris în mod clar strategia/planul cercetării şi rezultatele principale ale cercetării.
 • Dacă prezentarea a descris în mod clar concluziile, rezultatele şi impactul cercetării.

Angajare şi comunicare

Se vor evalua următoarele aspecte:

 • Dacă prezentarea a urmat o linie argumentativă clară şi logică iar limbajul folosit este accesibil unui public nespecializat în domeniul cercetării.
 • Dacă slide-ul PowerPoint a fost clar, concis şi a adus plus valoare prezentării.
 • Dacă concurentul a transmis entuziasmul cu privire la tema cercetată şi a captivat atenţia publicului.

În evaluarea prezentărilor trebuie avut în vedere că cercetarea academică şi ştiinţifică stă la baza activităţii. Prin urmare, rezultatele şi dovezile obţinute au un rol semnificativ în prezentare. Trebuie evitate remarcile simple sau exagerările de orice fel cu privire la rezultatele obţinute în urma cercetării şi relevanţa acestora.

Un aspect important al acestei competiţii este premiul de popularitate. După încheierea tuturor prezentărilor, publicul votează prezentarea cea mai convingătoare (pe baza înţelegerii criteriilor descrise mai sus). Publicul bifează, pe buletinele de vot, numele candidatului favorit. Premiul de popularitate poate fi acordat inclusiv câştigătorului desemnat de juriu sau candidatului de pe locul al doilea.

În vederea participării la selecţia realizată de Coimbra Group, pe lângă înregistrarea video a prezentării câştigătorului la nivelul IOSUD-UAIC, se vor trimite următoarele:

 • Slide-ul prezentării concurentului (în PDF şi Power Point);
 • 1 slide introductiv, ce va conţine:
  • numele universităţii
  • numele concurentuluui
  • titlul prezentării
  • domeniul de cercetare
  • adresa de e-mail a concurentului
 • Locul I – grant în valoare de 3000 RON, pentru a participa la o conferință internațională*
 • Locul II – grant în valoare de 1500 RON, pentru a participa la o conferință internațională*
 • Premiul de popularitate – grant în valoare de 1000 RON, pentru a participa la o conferință internațională*

* participarea la conferința internațională poate fi efectuată până la 01.10.2024.

Premiile oferite de Coimbra Group, în cadrul etapei finale, ce se va desfăşura live la Universitatea Turku din Finlanda, sunt în valoare totală de € 5000:

 • € 2000 pentru câştigătorul finalei
 • € 1500 pentru fiecare din următorii doi clasaţi

Arhiva Competiției 3MT