Competiţia 3MT/Three Minute Thesis (Prezentarea în trei minute a tezei) este menită să valorifice activitatea de cercetare a doctoranzilor. Iniţiată în 2008 de University of Queensland (Australia), competiţia este un exerciţiu de cultivare a abilităţilor academice, de prezentare, cercetare şi comunicare ale doctoranzilor, oferindu-le ocazia de a-şi prezenta cercetarea în trei minute, într-un mod eficient şi într-un limbaj accesibil publicului ne-specialist în domeniul lor de cercetare. Entuziasmul cu care a fost primită şi adoptarea acesteia de către numeroase universităţi au transformat 3MT într-o competiţie internaţională. În prezent, se desfăşoară în peste 170 de universităţi  de pe toate continentele.

UAIC este prima universitate din România înscrisă în competiția 3MT, în urma acceptului primit la data de 13.06.2015 din partea Universității din Queensland.

În iunie 2017 s-a organizat prima finală a competiţiei 3MT în cadrul Grupului Coimbra (CG) la adunarea generală anuală de la Universitatea din Edinburgh.

În 2023, se va desfăşura ediţia a VII-a a competiţiei 3MT în cadrul CG (The Coimbra Group Three-Minute-Thesis Competition). La etapa finală a competiţiei vor participa trei finalişti selecţionaţi pe baza videoclipurilor trimise de către Doctoral Studies Working Group (DS WG) dintre câştigătorii din universiăţile componente ale Grupului Coimbra. Finala va avea loc cu prilejul Conferinţei anuale a CG care se va desfăşura la Universitatea din Köln între 31 mai – 2 Iunie 2023. Data exactă a competiţiei va fi anunţată de către organizatori.

Vor fi acceptate atât înregistrări de la competiţii desfăşurate fizic cât şi online, cu condiţia ca prezentarea să se fi realizat direct (chiar dacă online) iar înregistrarea depusă să nu fie cea mai bună versiune din mai multe înregistrări.

Sunt eligibili studenţii doctoranzi (cei care nu au susţinut public teza de doctorat şi nu au absolvit) care au rezultate substanţiale şi relevante, ce pot fi prezentate. Grupul ţintă este reprezentat de studenţii doctoranzi aflaţi în ultimul an de studiu.

Prezentarea trebuie să fie limitată la 3 minute, candidaţii care depăşesc această limită fiind descalificaţi.

Se admite un singur slide PowerPoint static (fără animaţie sau alte efecte). Slide-ul va fi prezentat de la începutul expunerii dar nu va fi inclus în videoclipul trimis la biroul CG.

Videoclipul trebuie filmat la un eveniment live 3MT (faţă-în-faţă sau online) şi nu într-un studio de înregistrare. Înregistrarea se va realiza numai dintr-un singur unghi al camerei şi dintr-o poziţie statică.

Cele 3 minute video trebuie să fie continui, fără tăieturi, modificări, întreruperi.

Nu este permisă utilizarea niciunui dispozitiv electronic media adiţional (de exemplu fişiere audio sau video).

Nu este permisă utilizarea recuzitei (de exemplu costume, instrumente muzicale, echipamente de laborator).

Prezentarea este exclusiv narativă (nu se permite inserarea de versuri, rime sau cântece).

Prezentările încep pe scenă.

Cronometrarea începe din momentul în care candidatul începe prezentarea gesticulând sau vorbind.

Decizia juriului este finală.

Claritate şi conţinut

 Se vor evalua următoarele aspecte:

 •  Dacă prezentarea a condus la o bună înţelegere a premisei cercetării şi a semnificaţiei acesteia.
 • Dacă prezentarea a descris în mod clar strategia/planul cercetării şi rezultatele principale ale cercetării.
 • Dacă prezentarea a descris în mod clar concluziile, implicaţiile şi impactul cercetării.

Angajare şi comunicare

 Se vor evalua următoarele aspecte:

 • Dacă prezentarea a urmat o linie argumentativă clară şi logică iar limbajul folosit este accesibil unui public nespecializat în domeniul cercetării.
 • Dacă slide-ul PowerPoint a fost clar, concis şi a adus plus valoare prezentării.
 • Dacă prezentatorul a transmis entuziasmul cu privire la tema cercetată şi a stârnit interesul publicului cu privire la subiect.

Un aspect important al acestei competiţii este premiul de popularitate. După încheierea tuturor prezentărilor, publicul votează prezentarea cea mai convingătoare (pe baza înţelegerii criteriilor descrise mai sus). Publicul bifează, pe buletinele de vot, numele candidatului favorit. Premiul de popularitate poate fi acordat inclusiv câştigătorului desemnat de juriu sau candidatului de pe locul al doilea.

 • Locul I – grant în valoare de 3000 RON, pentru a participa la o conferință internațională*
 • Locul II – grant în valoare de 1500 RON, pentru a participa la o conferință internațională*
 • Premiul de popularitate – grant în valoare de 1000 RON, pentru a participa la o conferință internațională*

* participarea la conferința internațională poate fi efectuată până la 01.10.2023.

 În vederea participării la selecţia realizată de Coimbra Group, pe lângă înregistrarea video a prezentării câştigătorului la nivelul IOSUD-UAIC, se vor trimite următoarele:

 • Slide-ul prezentării concurentului (în PDF şi Power Point);
 • 1 slide introductiv, ce va conţine:
 • numele universităţii
 • numele concurentuluui
 • titlul prezentării
 • domeniul de cercetare
 • Adresa de e-mail a concurentului 
 • Ianuarie – februarie 2023 – Etapa la nivelul şcolilor doctorale din cadrul IOSUD-UAIC
 • 13 Martie 2023 – Etapa la nivelul IOSUD-UAIC
 • 31 Martie 2023 – Termenul limită de depunere a înregistrărilor video, în vederea participării la selecţia realizată de Coimbra Group
 • 10 – 21 Aprilie 2023 – Selecţia celor trei finalişti la nivelul Coimbra Group
 • 31 Mai – 2 Iunie 2023 – Finala 3MT – Universitatea din Köln, Germania