Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a încheiat un acord de parteneriat cu Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM) pentru demararea procedurilor de punere în funcțiune și valorificare a apei minerale din sursa Izvor 3, zăcământ Iași – Copou, care se află pe teritoriul Grădinii Botanice „Anastasie Fătu”.

Parteneriatul își propune să faciliteze acțiunile necesare în vederea încadrării în limitele maxime admise pentru indicatorul nitrați și valorificării apei minerale, dar și asigurarea condițiilor optime pentru participarea studenților UAIC la stagii de practică pe tema administrării și exploatării zăcământului Iași-Copou.

Prin încheierea acestui parteneriat, UAIC își asumă să demareze procedura de punere în funcțiune și valorificarea apei minerale din Copou iar SNAM se obligă să asigure consultanță, în limita competențelor, pentru punerea în funcțiune a capacităților de îmbuteliere a apei. Clădirea în care va avea loc exploatarea a fost intabulată de Universitate la data de 10.08.2018.

Apele minerale din zona Copou-Breazu sunt recunoscute internațional încă din 1940, când au obținut o medalie la Paris. Începând din anul 1960, Institutul de Balneologie din Iași repetă periodic analizele fizico-chimice ale acestor ape și arată că au o mineralizare de până la 1000 mg/litru și au un caracter de ape hidrogencarbonatate – magneziene cu un pH slab alcalin.  De asemenea, analizele demonstrează că apa din izvorul 3 – Copou are beneficii importante pentru sănătatea consumatorilor, întrucât este singura apă minerală naturală din România care conține mai mult magneziu decât calciu.

Demersul comun inițiat de UAIC și SNAM se încadrează în strategia de utilizare a resurselor naturale din țara noastră și deschide perspective certe de valorificare a apei minerale din zăcământul Iași – Copou.