Biroul Executiv al Consiliului de Administrație al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a hotărât ca, începând cu data de 1 martie 2020, să se asigure din fondul centralizat al Universității finanțarea cheltuielilor cu salariile cercetătorilor din departamentele de cercetare ale facultăților. Fiecare facultate va beneficia de un fond echivalent a două salarii de Cercetător Științific III, cu vechime maximă.

Decizia se încadrează într-o serie de demersuri pe care UAIC le face pentru stimularea activității de cercetare științifică și asigurarea condițiilor de dezvoltare a domeniilor competitive. Spre exemplu, în ședința din 9 ianuarie 2020, Biroul Executiv al Consiliului de Administrație a decis implementarea unui nou instrument de stimulare a cercetării științifice, prin recompensarea autorilor care publică articole în reviste cotate ISI Web of Science. Autorii afiliați UAIC care publică articole în reviste indexate în baza de date ISI Web of Science vor fi recompensați în funcție de zona din care face parte jurnalul în care este publicat articolul (zona roșie, zona galbenă sau zona albă).