Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a efectuat marți, 10 martie 2020, o vizită de lucru la Universitatea de Stat din Moldova (USM), prin care cele două instituții au reînnoit acordul de cooperare și au decis înființarea unor programe de studii comune cu diplomă dublă. Delegația UAIC a fost formată din prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Rector, prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI – Prorector,  prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE – Prorector, conf. univ. dr. Lăcrămioara IVĂNESCU – Decan al Facultății de Biologie, prof. univ. dr. Aurel PUI – Decan al Facultății de Chimie, Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu ȘOITU – Decan al Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, prof. univ. dr. Adrian GROZAVU – Decan al Facultății de Geografie și Geologie, prof. univ. dr. Răzvan LIȚCANU – Decan al Facultății de Matematică și conf. univ. dr. Sebastian POPESCU – Decan al Facultății de Fizică. Din partea USM au participat prof. univ. dr. Gheorghe CIOCANU – Rector, prof. univ. dr. Otilia DANDARA – Prorector, prof. univ. dr. Violeta COJOCARU – Prorector, conf. univ. dr. Angela NICULIȚĂ – Prorector precum și alte cadre didactice cu funcții de conducere.

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC, a apreciat că acesta este un moment istoric pentru cele două universități, a căror cooperare contribuie la evoluția cercetării științifice și la o mai bună pregătire a absolvenților, care pot genera o schimbare pozitivă pe ambele maluri ale Prutului. Prof. univ. dr.  Gheorghe CIOCANU, Rector al USM, a mulțumit UAIC pentru deschiderea de a implementa un proiect de importanță majoră pentru cele două instituții de învățământ.

În cadrul întâlnirii au fost semnate două noi acorduri de colaborare între cele două instituții care prevăd înființarea de programe de studii comune, atât pentru ciclul de licență cât și pentru cel de masterat. Acordurile permit studenților de la UAIC și USM să obțină două diplome, câte una din partea fiecărei instituții. Candidații pentru o diplomă dublă vor fi nominalizați de instituția la care sunt înmatriculați și vor derula o mobilitate de studiu timp de două semestre la instituția parteneră, pe baza unui concurs de admitere conform legislației naționale specifice. Lucrările de licenţă, respectiv disertație, vor fi supervizate de ambele universități. În perioada conceperii planului pentru lucrarea de finalizare a studiilor, studenții vor primi ghidaj din partea fiecărui îndrumător din cele două instituții. Numărul studenților care vor beneficia de posibilitatea obținerii unei diplome duble este de maxim 10 pentru fiecare program organizat în comun de cele două instituţii. Aceștia nu vor achita taxe suplimentare către instituția la care își desfășoară mobilitatea de studiu.

La nivel de licență, se vor organiza nouă programe de studii comune: Biologie, Chimie, Fizică, Fizică în limba engleză, Geografie, Informatică, Științe Politice, Relații internaționale și studii europene și Matematică. Pentru studii de master, vor funcționa șase programe comune: Drept European, Studii Europene, Studii Europene și Vecinătatea estică a UE, Studii de dezvoltare internațională, Politici publice și management instituțional, Master de cercetare în matematică.

Bazele colaborării privind organizarea de programe de studii comune au fost puse încă din luna ianuarie a.c., odată cu vizita la UAIC a unei delegații a USM, formată din prof. univ. dr. habil. Gheorghe CIOCANU – Rector și prof. univ. dr. hab. Florentin PALADI – Prorector pentru activitatea ştiinţifică. Atunci, oaspeții au participat, în calitate de invitați, la ședința Consiliului de Administrație al UAIC, unde s-a discutat despre intensificarea cooperării dintre cele două instituții de învățământ superior.