Burse doctorale și postdoctorale în domeniile Știintele Vieții, Mediului și Pământului

În cadrul proiectului „Programe doctorale și post-doctorale de excelență pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile Știintele Vieții, Mediului și Pământului” vor fi sprijiniţi prin finanţarea de burse doctorale si postdoctorale un număr de 106 dctoranzi şi 62 de cercetători postdoctoranzi afiliaţi consortiului format din Universitatea din Bucuresti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, Universitatea Babeş Bolyai, Universitatea de Vest din Timişoara, Institutul de Biologie şi Patologie Celulara “N. Simionescu”, Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad. Valoarea unei burse pentru doctoranzi este de 1500 lei/lună, iar pentru postdoctoranzi de 2500 lei/lună.

Sprijinul financiar se va acorda după cum urmează:

  1. pentru o durată de 9 luni pentru doctoranzii înmatriculați în anul I – an universitar 2011/2012;
  2. pentru o durata de 16 luni pentru doctoranzii înmatriculați în anul I – an universitar 2012/2013, 2013/2014 și pentru postdoctoranzi.

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi scoate la concurs un număr de 25 locuri pentru doctoranzi ai promoțiilor 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 și un număr de 12 locuri pentru cercetătorii postdoctorali cu următoarea distribuţie pe domenii:

Domeniul de studii universitare de doctorat Locuri pentru doctoranzii înmatriculați în anul I – an universitar 2011/2012 Locuri pentru doctorazii înmatriculanți în anul I – an universitar 2012/2013 Locuri pentru postdoctoranzi

Biologie

1

1

5

Geografie

11

5

4

Știința Mediului

0

2

0

Geologie

4

1

3

TOTAL

16

9

12

Calendarul selecţiei candidaţilor este următorul:

  • · Înscriere: 09 – 22 aprilie 2014
  • · Interviu: 24-25 aprilie  2014
  • · Afişare rezultate: 25 aprilie 2014
  • · Depunere contestații: 28 – 29 aprilie 2014
  • · Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale: 05 mai 2014

Mai multe detalii, legate de criteriile de selecţie și actele necesare pentru înscriere se găsesc pe site-ul www.bursesvp.wix.com/unibuc

Citiți aici și comunicatul de presă.

Proiectul se încadrează în Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”, cererea de propunere de proiecte nr. 159 ”Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”.

By | 2016-10-12T15:29:46+00:00 10 aprilie 2014|Noutăți|

About the Author: