• Managementul proiectelor de cercetare finanțate prin Orizont 2020

Aceste documente sunt puse la dispoziție de BESTPRAC- rețeaua administratorilor de cercetare (acțiunea COST TN1302).

Managementul proiectelor în Orizont 2020

Aspecte juridice și financiare în proiectele Orizont 2020

Ghidul celor mai bune practici din experiența rețelei BESTPRAC, probleme în gestionarea financiară a proiectelor

Cele mai bune practici în planificarea și implementarea proiectelor

 

COMPETIȚII DE PROIECTE PRIN PROGRAMUL ORIZONT 2020

PILONUL  „EXCELENȚA ȘTIINȚIFICĂ”

Tematica

Tip apel

Domenii de cercetare

Buget

Data lansării

Data închiderii

Excelența științifică

Consiliul European al Cercetării-Granturi Avansate (ERC advanced grants)

Sprijină cercetarea realizată de echipe individuale în orice domeniu al cercetării ştiinţifice şi tehnologice de bază care intră sub incidenţa Orizont 2020, inclusiv ingineria, ştiinţele sociale şi umaniste

Buget apel 450 mil. euro Buget maxim proiect 2,5milioane euro

17.05.2018

30.08.2018

Excelența științifică acțiunile Marie Skłodowska-Curie

Individual Fellowships Burse individuale pentru sprijinirea cercetătorilor cu experiență  (cultivarea excelenței prin intermediul mobilității transfrontaliere și inter-sectoriale)

Cultivarea excelenței prin intermediul mobilității transfrontaliere și inter-sectoriale, activități de formare și dezvoltare a carierei din toate domeniile cercetării și inovării, de la cercetarea de bază până la preluarea pe piață și serviciile pentru inovare

Buget apel 273 milioane euro

12.04.2018

12.09.2018

COFUND 2016  Programe de cofinanțare regionale, naționale și internaționale

Finanțare pentru programe doctorale sau programe de burse de cercetare la nivel postdoctoral. Programele de cercetare regionale, naționale sau internaționale care cultivă excelența în formarea, mobilitatea și dezvoltarea carierei cercetătorilor Durata unei burse:min.3 luni

Buget  apel  80 milioane euro

12.04.2018

27.09.2018

 PILONUL „RĂSPÂNDIREA EXCELENȚEI ȘI EXTINDEREA PARTICIPĂRII”

Tematica

Tip apel

Domenii de cercetare

Buget

Data lansării

Data închiderii

WIDESPREAD-03-2018

Twinning

Înfrățirea instituțiilor, incluzând schimburi de personal, vizite ale experților și cursuri de formare

Până la 0,8 milioane de euro/proiect

15.05.2018

15.11.2018

 ERC

 Programul de lucru ERC 2018.PDF

Starting Grant 
Pentru cercetători aflați la începutul unei cariere independente (cel puțin 2 ani de la terminarea Doctoratului și până la 7 ani înainte de data publicării apelului)

Consolidator Grant 
Pentru cercetători aflați în stadiul de consolidare a unei cariere independente (cel puțin 7 ani de la terminarea Doctoratului și până la 12 ani înainte de data publicării apelului)

Advanced Grant
Pentru cercetători care au avut rezultate deosebite în ultimii 10 ani, rezultate care trebuie prezentate în aplicație

Proof of Concept Grant 
Pentru maximizarea valorii cercetării de frontieră – finanțare suplimentară pentru verificarea potențialului de inovare și a ideilor care au rezultat din proiectele ERC finanțate

Synergy Grant

Sunt destinate să permită reunirea a cel puțin două până la maxim patru cercetători principali și a echipelor lor pentru a aborda în comun  probleme de cercetare ambițioase

 Apeluri deschise

Apeluri viitoare

ERC Proof of Concepts  Grants

Data limită: 11 octombrie 2018
Data lansării: 6 septembrie 2017

ERC Advanced  Grants

Data limită: 30 august 2018;
Data lansării: 17 mai 2018

  • Persoane de contact DCMP – UAIC :