Horizon 2020

Horizon 2020 2016-10-12T15:24:23+00:00

 

 

COMPETIȚII DE PROIECTE PRIN PROGRAMUL ORIZONT 2020
PILONUL  EXCELENȚA ȘTIINȚIFICĂ
Tematica Tip apel Domenii de cercetare Buget Data lansării Data închiderii
Excelența științifică Consiliul European al Cercetării-Granturi Avansate (ERC advanced grants) Sprijină cercetarea realizată de echipe individuale în orice domeniu al cercetării ştiinţifice şi tehnologice de bază care intră sub incidenţa Orizont 2020, inclusiv ingineria, ştiinţele sociale şi umaniste Buget apel 540 mil. euro Buget maxim proiect 2,5milioane euro 24.05.2016 01.09.2016
Excelența științifică acțiunile Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships Burse individuale pentru sprijinirea cercetătorilor cu experiență  (cultivarea excelenței prin intermediul mobilității transfrontaliere și inter-sectoriale) Cultivarea excelenței prin intermediul mobilității transfrontaliere și inter-sectoriale, activități de formare și dezvoltare a carierei din toate domeniile cercetării și inovării, de la cercetarea de bază până la preluarea pe piață și serviciile pentru inovare Buget apel 218,5 milioane euro 12.04.2016 14.09.2016
COFUND 2016  Programe de cofinanțare regionale, naționale și internaționale Finanțare pentru programe doctorale sau programe de burse de cercetare la nivel postdoctoral. Programele de cercetare regionale, naționale sau internaționale care cultivă excelența în formarea, mobilitatea și dezvoltarea carierei cercetătorilor Durata unei burse:min.3 luni Buget  apel 80 milioane euro 14.04.2016 29.09.2016
PILONUL PROVOCĂRI SOCIETALE
Tematica Tip apel Domenii de cercetare Buget Data lansării Data închiderii
Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive CO-CREATION-03-2016: Piloting demand-driven collaborative innovation models in Europe Experimentarea de mecanisme în scopul facilitării echilibrului dintre cerere și ofertă pentru idei inovatoare. Până la 2,5 milioane de euro/proiect 29.07.2016 15.11.2016

 

 

ERC
 Programul de lucru ERC 2017.PDF
Starting Grant 
Pentru cercetători aflați la începutul unei cariere independente (cel puțin 2 ani de la terminarea Doctoratului și până la 7 ani înainte de data publicării apelului)
Consolidator Grant 
Pentru cercetători aflați în stadiul de consolidare a unei cariere independente (cel puțin 7 ani de la terminarea Doctoratului și până la 12 ani înainte de data publicării apelului)
Advanced Grant
Pentru cercetători care au avut rezultate deosebite în ultimii 10 ani, rezultate care trebuie prezentate în aplicație
Proof of Concept Grant 
Pentru maximizarea valorii cercetării de frontieră – finanțare suplimentară pentru verificarea potențialului de inovare și a ideilor care au rezultat din proiectele ERC finanțate

 

Apeluri deschise Apeluri viitoare

ERC Starting Grants

Data limită: 18 octombrie 2016
Data lansării: 26 iulie 2016

ERC Proof of Concept Grants

Data limită: 19 Jan 2017; 25 Apr 2017; 5 Sep 2017
Data lansării: 5 octombrie 2016

ERC Advanced Grants

Data limită: 1 septembrie 2016
Data lansării: 24 mai 2016

ERC Consolidator Grants

Data limită: 9 februarie 2017
Data lansării: 20 octombrie 2016