Instrument de stimulare a cercetării științifice -FSSC

În ședința ordinară a Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din data de 09.01.2020 s-a hotărât implementarea unui nou instrument de stimulare a cercetării științifice, respectiv,  recompensare a autorilor cu afiliere UAIC, pentru publicarea de articole în reviste indexate.

  1. Publicare de articole în reviste indexate de Clarivate Analytics (ISI Web of Science), după cum urmează și în următorul cuantum:
    • articole publicate în reviste aflate printre primele 25% în cadrul unui subdomeniu (Web of Science Category), ISI WoS, cvartila Q1 (zona roșie), în cuantum de 5000 lei per articol;
    • articole publicate în reviste aflate în intervalul 26-50% în cadrul unui subdomeniu (Web of Science Category), ISI WoS, cvartila Q2 (zona galbenă), în cuantum de 2000 lei per articol;
    • articole publicate în reviste aflate în intervalul 51-100% în cadrul unui subdomeniu (Web of Science Category), ISI WoS, cvartila Q3-Q4 (zona albă), în cuantum de 1000 lei per articol

2.  În cazul articolelor care au autori multipli, suma se împarte la numărul total de autori și se acordă proporțional numai celor afiliați UAIC.

3. Suma va fi acordată unuia dintre autori (de regulă autorul corespondent sau primul autor) și vor fi folosiți de către colectivul care a realizat lucrarea.

4. Autorul lucrării va depune o cerere la Serviciul pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică (SMACS) , după publicarea lucrării.  Cererea va fi însoțită de o copie a primei pagini a lucrării publicate (conținând și WOS).

5. Cererea va fi verificată de Serviciul pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică (SMACS) și va fi înaintată spre aprobare Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității.

6. Beneficiarii vor putea utiliza aceste sume pentru cheltuieli de deplasare și logistică efectuate în condițiile prevederilor legale.

.

Pentru informații suplimentare:


WOS = Accession Number. The Accession Number is a unique identifying number associated with each record in the product. 

Ex: WOS:000301236900016