Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman

Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman2018-05-22T07:45:41+00:00
Contact
Secretar: Irina Trocin
Adresa e-mail: irina.trocin@uaic.ro
Adresa: Strada Lascăr Catargi nr. 54, 700107, Iaşi
Telefon: 0232 201 102, interior 2352

Prezentarea Departamentului
Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman a luat fiinţă prin Hotărârea Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) nr. 3 din 19.07.2007.

Consiliul Departamentului

Director interimar: Prof. univ.  dr. Adriana  ZAIȚ

Membrii  Consiliului  Departamentului 

 • Prof.  univ.  dr. Lăcrămioara Petrescu – Facultatea de Litere
 • Prof.  univ.  dr. Petru Bejan – Facultatea de Filozofie
 • Prof.  univ.  dr. Lucrețiu Ion  Bîrliba – Facultatea de Istorie
 • Prof.  univ.  dr. Emil Dumea – Facultatea de Teologie Romano-Catolică
 • Conf.  univ. dr.  Oana Rusu – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
 • Conf.  univ. dr. Andrei Corneliu Holman – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Lect. univ.  dr.  Lucia Irinescu – Facultatea de Drept
 • ACS  Liviu Petcu dr. – Facultatea de Teologie Ortodoxă
 • CS II  dr. Ana Maria Gînsac  – Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman
 • CS II dr.  Mădălina Ungureanu – Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman
 • CS III dr.  Roxana Patraș – Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman
 • CS  dr. Mihaela Mocanu – Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman
 • ACS dr.   Laura Pricop – Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman

Cercetătorii Departamentului

Rapoarte anuale

Evenimente

Departamentul de Cercetare Interdisciplinar-Domeniul Socio-Uman al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are onoarea să vă invite la a V-a ediție a conferinței Perspectives in Humanities and Social Sciences: hinting at interdisciplinarity, care se va desfășura în perioada 23-24 mai 2018. Tema ediției de anul acesta este Mapping Digital Futures Perspectives in Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity.

Deschiderea festivă va avea loc în Aula Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Corp A, în 23 mai, începând cu ora 9.30.

Vor susține conferințe în plen acad. prof. univ. dr. Dan Cristea (Marrying Humanities with Digital Technology) și prof. univ. dr. Andrei Terian (Literary History and Quantitative Analysis: A Study of the Contemporary Romanian Book Market).

Sub genericul Mapping Digital Futures, conferința DCI-DSU propune o serie de evenimente și workshopuri:

-Round table: Literatura română în rețeaua literaturii mondiale (22.05, 10.00-12.00, Aula Filialei din Iași a Academiei Române)

-Lansare de carte Revolutions, the Archeology of Change (23.05, 18.30-19.00, Turnul de apă al Universității „Alexandru Ioan Cuza”)

-WORKSHOP IN CULTURAL MEMORY: The Immateriality of Monuments (24.05, 9.00-11.00, Turnul de apă al Universității „Alexandru Ioan Cuza”)

-WORKSHOP IN DIGITAL HUMANITIES: Annotation of Metadata and Queries on Big Corpora (24.05, 9.00-11.00, Biblioteca Facultății de Informatică a Universității „Alexandru Ioan Cuza”)

Limbile de comunicare în cadrul conferinței sunt româna și engleza. Workshopurile se vor desfășura în limba română.

 

Vezi aici programul conferinței.

Proiecte de cercetare

Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman desfășoară activitate de cercetare științifică (proiecte colective și proiecte individuale).

 Proiecte colective de cercetare în derulare

 Centrul de studii biblico-filologice ,,Monumenta linguae Dacoromanorum”

W: http://consilr.info.uaic.ro/~mld/monumenta/

Centrul de studii biblico-filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum” (MLD) îşi propune promovarea unor proiecte de cercetare majore, care nu se pot realiza decât în cadrul unor colective de specialişti dedicaţi cu precădere activităţii de cercetare profesionistă. Prin obiectivele sale centrale, cercetarea tradiţiei biblice şi formarea noilor generaţii de cercetători, activitatea Centrului se înscrie în două din directivele strategice generale ale Uniunii Europene, care vizează, pe de o parte, formarea tinerelor generaţii de cercetători şi, pe de altă parte, conservarea şi valorificarea tradiţiilor culturale locale.

Obiectivul central şi prioritar al Centrului îl constituie actualmente continuarea şi finalizarea seriei Monumenta linguae Dacoromanorum – Biblia 1688. În perspectiva dezvoltării, paralel cu realizarea obiectivului central, finalizarea editării Bibliei de la 1688, în cadrul Centrului se efectuează operaţii de concepţie, proiectare şi documentare pentru iniţierea, în viitor, a altor proiecte de cercetare majoră din sfera tradiţiei biblice româneşti.

Director de proiect: Prof. univ. dr. Eugen Munteanu

Angajaţi permanenţi ai Centrului:

 • Cercetător ştiinţific III dr.  Maria Moruz
 • Cercetător ştiinţific II dr. Ana Maria Gînsac
 • Cercetător ştiinţific II  dr. Mădălina Ungureanu
 • Cercetător ştiinţific dr. Ana Veronica Catană-Spenchiu
 • Asistent de cercetare dr. Iosif Camară

Colaboratori cu contract din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza”:

 • Prof. univ. dr. Eugen Munteanu

 Limbajul poetic eminescian

Conceput ca instrument fundamental de lucru, menit să asigure celor interesaţi o cale adecvată, modernă şi complexă de pătrundere în straturile de adâncime ale operei lui Mihai Eminescu, Dicţionarul limbajului poetic eminescian (DLPE) are, potrivit concepţiei iniţiatorului său, prof. univ. dr. Dumitru Irimia, două componente complementare, şi anume Dicţionarul de concordanţe şi Dicţionarul de semne şi sensuri poetice.

Fiecare din cele două componente ale DLPE se află în stadii diferite de realizare. Din DLPE. Concordanţe au fost publicate, până în prezent, patru serii editoriale, pe când din DLPE. Semne şi sensuri poetice s-au publicat două volume.

Coordonator: Prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu

Angajat permanent al proiectului:

 • Cercetător ştiinţific dr. III Elena Roxana Patraş

 Centrul de editare şi traducere TRADITIO

Whttp://www.traditio.uaic.ro/

Centrul „Traditio” îşi propune recuperarea şi relevarea în actualitate a tradiţiilor culturale premoderne, printr-un program consistent şi comprehensiv de traducere a textelor greceşti şi latineşti şi prin editarea bilingvă, la nivel academic, a acestor traduceri. În secundar, Centrul „Traditio” îşi propune redactarea unor articole, studii şi monografii aplicate textelor antice şi medievale, vizând astfel conectarea cercetării din spaţiul autohton la mediul academic internaţional, cu bune tradiţii în domeniu. Ediţii în lucru: Vulgata, Hipocrate, Aristotel, Epicur, Cicero.

Coordonator: Conf. univ. dr. Adrian Muraru

Angajaţi permanenţi ai centrului:

 • Asistent de cercetare dr.  Emanuel Grosu
 • Asistent de cercetare dr. Constantin Răchită

Centrul de cercetare interdisciplinară în religie, filosofie şi ştiinţă

Whttp://religiesistiinta.uaic.ro/

Coordonator proiect: Prof. dr. Gheorghe Popa

Colaboratori din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza”:

 • Prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă
 • Prof. univ. dr. Anton Carpinschi
 • Prof. univ. dr. Ion Dafinoiu
 • Prof. univ. dr. Constantin Cucoş
 • Prof. univ. dr. Gelu Bourceanu
 • Prof. univ. dr. Pr. Gheorghe Petraru
 • Conf. univ. dr. Dan Chiţoiu
 • Lect. univ. dr. George Bondor
 • Asist. univ. dr. Emilian Roman
 • Cercet. dr. Liviu Petcu

Platforma MEDIAEC

W: mediaec.uaic.ro

 Proiecte colective de cercetare încheiate

Proiectul AMPER – AMPRom (2010 – 2014)

Proiectul ,,Atlasul Multimedia Prozodic Român” (AMPRom), iniţiat în 2007, a avut  ca scop realizarea primului atlas prozodic, care completează reprezentarea structurii geolingvistice a limbii române oferită de Atlasul Lingvistic Român (ALR, NALR) cu date din domeniul prozodiei şi, în special, al intonaţiei. Aplicând, cu unele inovaţii proprii, metodologia elaborată în cadrul proiectului romanic „Atlas Multimédia Prozodique de l’Espace Roman” (AMPER), AMPRom este un atlas lingvistic de ultimă generaţie, îmbinând metodele de cercetare ale geolingvisticii cu prelucrarea acustică a datelor şi prezentarea acestora cu ajutorul tehnicii informatice.

Director de proiect: Prof. univ. dr. Adrian Turculeţ

Membri:

 • Cercetător ştiinţific dr. Mihaela Mocanu
 • Cercetător ştiinţific dr. Anca Diana Bibiri
 • Cercetător ştiinţific dr.  Andreea Mironescu
 • Asistent de cercetare dr. Alina Bursuc

Rezultate

 • http://amprom.uaic.ro/
 • http://amprom.uaic.ro/http://w3.u-grenoble3.fr/dialecto/AMPER/amper.html

Proiectul Dicţionare & Enciclopedii (2009-2012)

W: http://dictionare.enciclopedii.uaic.ro/

Proiectul Dicţionare & Enciclopedii şi-a asumat sarcina realizării unei colecţii proprii a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi  de dicţionare şi enciclopedii, prin:

 • gestionarea iniţiativelor individuale şi colective din universitate sau pe acelea ale altor universităţi naţionale și din străinătate;
 • elaborarea unor proiecte de dicţionare şi enciclopedii tematice.

Director proiect: Prof. univ. dr. Laurenţiu ŞOITU
Membri proiect:

 • Cercetător științific dr. III Oana Beldianu
 • Cercetător științific III dr. Christian Tămaș
 • Cercetător științific dr. Mihaela Mocanu
 • Asistent cercetare dr. Alina Mihaela Bursuc

 

Proiecte individuale de cercetare – 2017

 •  Cercetător științific II dr. Gînsac Anamaria

Tema : Monumenta linguae Dacoromanorum. Valorificarea culturii scrise din perioada veche şi premodernă / Capitalizing the Old and Pre-modern Romanian Writing

 • Cercetător științific II dr. Ungureanu Mădălina Andreea

Tema : Monumenta linguae Dacoromanorum. Valorificarea culturii scrise din perioada veche şi premodernă / Capitalizing the Old and Pre-modern Romanian Writing

 • Cercetător științific III dr.  Andrei Andreia Gabriela

Tema: Managementul cunoștințelor, rețele si capital relațional / Knowledge Management, Networks and Relational Capital

 • Cercetător științific III dr. Boldureanu Gabriela

Tema: Provocări privind antreprenoriatul și administrarea afacerilor în context european / Entrepreneurship and business administration challenges in European context

 • Cercetător științific III dr. Grădinaru Camelia

Tema: New Media și presupozițiile lor filosofice. Practici, metode și concepte ale culturii digitale / New Media and their philosophical presuppositions. Practices, methods, and concepts of digital culture

 • Cercetător științific III dr. Mitroiu Simona

Tema: Memoria recuperativă în societatea românească post-comunistă / Recuperative Memory in the Romanian Post-Communist Society

 • Cercetător științific III dr. Patraș Elena Roxana

Tema: Literatură și oratorie politică în contextul modernității românești și europene / Literature and Political Oratory in the Context of European and Romanian Modernity

 • Cercetător științific III dr. Plopeanu Aurelian Petruş

Tema: Rolul religiei în transformarea socială, politică și economică a țărilor post-comuniste din Centrul și Estul Europei / The role of religion in social, political and economic transformations of post-communist countries from Central and Eastern Europe

 • Cercetător științific III dr. Rusu Valentina Diana

Tema: Creșterea competitivității economice a României prin îmbunătățirea calității antreprenoriatului / Increasing Romania’s economic competitiveness by improving the quality of entrepreneurship

 • Cercetător științific III dr. Vodă Ana Iolanda

Tema: Impactul calității instituțiilor asupra procesului de inovare și activității antreprenoriale / The Impact of Institutional Quality on Innovation Process and Entrepreneurial Activity

 • Cercetător științific dr. Bibiri Anca Diana

Tema: Abordări sociolingvistice ale faptelor de limbă: impactul variabilelor socio-culturale la nivel prosodic și discursiv / Sociolinguistics approaches of language facts: the impact of socio-cultural variables at prosodic and discourse levels

 • Cercetător științific dr. Catană Spenchiu Ana Veronica

Tema : Monumenta linguae Dacoromanorum. Valorificarea culturii scrise din perioada veche şi premodernă / Capitalizing the Old and Pre-modern Romanian Writing

 • Cercetător științific dr. Mironescu Andreea

Tema: Teorii interdisciplinare în studiul literaturilor din postcomunism / Interdisciplinary Theories in the Study of Postcommunist Literatures

 • Cercetător științific dr. Mocanu Mihaela

Tema: Abordări sociolingvistice ale faptelor de limbă: impactul variabilelor socio-culturale la nivel prosodic și discursiv / Sociolinguistics approaches of language facts: the impact of socio-cultural variables at prosodic and discourse levels

 • Cercetător științific dr. Sălăvăstru Andrei Constantin

Tema: Ideologii politice în Franța războaielor religioase (1562-1598): problema tiraniei și a dreptului la rezistență / Political ideologies in France during the Wars of Religion (1562-1598): the problem of tyranny and the right to resistance

 • Asistent de cercetare dr. Camară Iosif

Tema : Monumenta linguae Dacoromanorum. Valorificarea culturii scrise din perioada veche şi premodernă / Capitalizing the Old and Pre-modern Romanian Writing

 • Asistent de cercetare dr. Grosu Emanuel

Tema: Scrieri latine în Antichitatea târzie și Evul Mediu timpuriu: strategii literare în texte     istorice, filosofice și teologice / Latin Writings of Late Antiquity and Early Middle Ages: literary strategies in historical, philosophical and theological texts

 • Asistent de cercetare dr. Jeler Ciprian

Tema: Analiza filosofică a câtorva concepte fundamentale ale teoriei selecţiei naturale la niveluri multiple / Fundamental concepts of multi-level natural selection theory: a philosophical analysis

 • Asistent de cercetare dr. Mihai Constantin Ionuț

Tema: Discurs polemic și protreptic în literatura și filosofia Antichității târzii / Rhetorical Practices and Schools of Philosophy in Late Antiquity

 • Asistent de cercetare dr. Pricop Laura

Tema: Structuri nonstandard de raţionare în etică şi filosofia comunicării / Nonstandard Reasoning in Ethics and Philosphy of Communication – PhD  Pricop Laura

 • Asistent de cercetare dr. Răchită Constantin

Tema: Rescrierea textelor biblice prin intermediul traducerii: contexte, metode, consecințe / Rewriting the Biblical Texts by way of translation: contexts, techniques, consequences