18 februarie 2016

1.      Hotărâre referitoare la aprobarea Raportului de activitate al Rectorului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prezentat la sfârşit de mandat, pentru perioada 2012 – 2015, conform Art. 10 (2), punctul (a) din Contractul de Management. (Anexa 1)

2.      Hotărâre privind validarea alegerilor la nivelul consiliilor facultăților din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, confom anexelor.

3.      Hotărâre cu privire la suplimentarea numărului de locuri alocate studenților membri în Consiliile facultăților, în cazul în care numărul studenților nu reprezintă cel puțin 25% din totalul membrilor. (Conform art. 1.4 din Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași).

4.      Hotărâre privind validarea alegerilor la nivelul membrilor Senatului Universitar, cadre didactice și de cercetare din partea facultăților și a departamentelor interdisciplinare ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, confom anexelor.

5.      Hotărâre privind validarea alegerilor la nivelul studenților membri în Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, confom anexelor.

6.      Hotărâre privind validarea alegerii domnului prof. univ. dr. Tudorel TOADER, în funcția de Rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

7.      Hotărâre privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent cercetare științifică, pe perioadă determinată de 36 de luni, aflat în statul de funcțiuni al Muzeului Universității, poziția 3, confom anexei.

8.      Hotărâre privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post vacant de cercetător științific, pe perioadă determinată de 3 de luni, aflat în statul de funcțiuni al Proiectului de cercetare Caracterizarea prin metode bio-afinitate și spectrometrie de masă a unor proteine modificate patofiziologic, PN-II-RU-TE-2014-4-0920, confom anexei.

 

By | 2016-02-24T11:08:22+00:00 24 februarie 2016|

About the Author: