28 ianuarie 2016

 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii stud. Herciu Viviana-Maria, reprezentanta studenților Facultății de Teologie Romano-Catolică, în Senatul Universitar.
 1. Hotărâre cu privire la validarea alegerii următorilor reprezentanți ai studenților în Consiliul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor:
  • Huminiuc Andreea, anul I, studii de licență;
  • Minea Cosmin Constantin, anul I, studii de licență.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic şi de cercetare, în perioada 2016 – 2020, conform Anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea următoarelor:
 • componența comisiei de concurs pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științifică, scos la concurs de către Consiliul Facultății de Matematică, aflat în statul de funcțiuni al proiectului de cercetare PN-II-RU-TE-1014-4-0320, conform Anexei;
 • modificarea componenței comisiei de concurs pentru ocuparea postului de CSIII, poziția 16, scos la concurs în semestrul I, al anului universitar 2015-2016, de către Departamentul de Cercetare Interdisciplinar Domeniul Științe, conform Anexei.
 1. Hotărâre cu privire la acordarea concediului pentru redactarea tezei de doctorat (de 6 luni), doamnei asist. univ. Tudor Carmen Livia de la Facultatea de Litere, începând cu data de 1.02.2016.
 1. Hotărâre cu privire la o propunere adresată candidaților la funcția de rector, de organizare a unei dezbateri în cadrul comunității academice, solicitând conducerii executive punerea la dispoziție a mijloacelor tehnice necesare.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea refacerii alegerilor în intervalul calendaristic 15 – 16 februarie 2016, pentru:
 • reprezentanții studenților în Consiliul Facultății de Biologie și propunerile studenților în Senatul Universității din cadrul Facultății de Biologie;
 • reprezentatul studenților Facultății de Biologie în Senatul Universității, prin adunarea generală a studenților din Universitate;
 • reprezentatul studenților Facultății de Educație Fizică și Sport în Senatul Universității.
 1. Hotărâre cu privire la înființarea masterului cu titlul Studii europene si politica de vecinătate a Uniunii Europene, cu predare în limba engleză, în cadrul Centrul de Studii Europene.
 2. Hotărâre cu privire la modificarea statutului Centrului de Studii Europene în Departament interfacultăți aflat în subordinea Rectoratului, cu regim administrativ similar facultăților și păstrarea denumirii Centrul de Studii Europene.
By | 2016-01-29T16:20:50+00:00 29 ianuarie 2016|

About the Author: