30 iunie 2016

 1. Hotărâre cu privire la aprobarea structurii anului universitar 2016 – 2017 pentru studii universitare de licență și master (IF, ID, IFR), conform Anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea repartizării numărului de locuri alocate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru admiterea la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2016 – 2017, sesiunea septembrie 2016, conform Anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea alocării unui număr de 44 de burse doctorale, timp de trei ani (12 luni pe an), din venituri proprii ale Universității,pentru doctoranzii înmatriculați în anul universitar 2016-2017.

Cuantumul bursei va fi apropiat de nivelul celui alocat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru doctoranzii înmatriculați în anul I, din fonduri bugetare.

 1. Hotărâre cu privire la respingerea propunerii de includere a unui punct suplimentar în cadrul art. 8, alin. 1 din Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului, aflat pe ordinea de zi a ședinței Senatului, având următorul text: „Avizarea individuală a prorectorilor propuși de către rectorul ales”.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului, conform Anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de decan în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conform Anexei.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea modificării 58 din Regulamentului studiilor universitare de licență (IF/ID/IFR), după cum urmează:
  1. Numărul de credite pentru un semestru la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este de 30 în cadrul unui program de studii.
  2. Fiecărei discipline i se alocă prin planul de învățământ un număr de credite, variind între 6 şi 4 credite, astfel: 2 discipline a 6 credite, 2 discipline a 5 credite și 2 discipline a 4 credite. Fac excepție programele de studii pentru care cerințele specifice ARACIS ori convențiile de cooperare internațională impun un număr diferit de discipline ori credite.
  3. Alocarea numărului de credite se face în funcție de statutul disciplinei (fundamentală, de specialitate, complementară) și de cantitatea de muncă, sub toate aspectele ei, efectuată de student pentru însușirea unei discipline.
  4. Disciplinele facultative din planurile de învățământ ale unui program de studii au un număr de 3 credite, care sunt suplimentare celor 30 de credite/semestru.
  5. Statutul studentului va fi apreciat, în cazul înscrierii/exmatriculării/reînmatriculării, nu pe baza numărului de discipline promovate, ci în funcție de numărul de credite acumulate (în loc de “5 discipline” se vor considera mai puțin de 30 de credite).

 

 1. Hotărâre cu privire la înlocuirea temporară a următorilor reprezentanți în Senatul Universitar (în baza Art. 4, alin. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului), după cum urmează:
 • domnul conf. univ. dr. Alexandru Ioan TOFAN, înlocuit cu doamna prof. univ. dr. Daniela-Tatiana ȘOITU – Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice;
 • doamna C.S. II Ramona ȚIGĂNAȘU, înlocuită cu domnul lector dr. Teodor Lucian MOGA – Centrul de Studii Europene.
 1. Hotărâre cu privire la afilierea în calitate de conducător de doctorat, a următoarelor persoane:
 • Prof. univ. dr. Daniela Tatiana Agheorghiesei (Corodeanu) – la Şcoala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor;
 • Prof. univ. dr. Carmen-Tamara Ungureanu – la Școala Doctorală de Drept;
 • Prof. univ. dr. Romeo-Iulian Olariu – la Școala Doctorală de Chimie și Științele Vieții și ale Pământului;
 • Prof. univ. dr. Simona-Mihaela Modreanu – la Școala Doctorală de Studii Filologice;
 • Prof. univ. dr. Constantin Dram – la Școala Doctorală de Studii Filologice.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea completării comisiei de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa, domnului Andrei Pleșu, cu următorii membri: prof. univ. dr. Tudorel TOADER și prof. univ. dr. Antonio PATRAȘ.

Comisia de Laudatio va avea următoarea componență:

Președinte:

 • Prof. univ. dr. Alexandru CĂLINESCU, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Membri:

 • prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • prof. univ. dr. Ovidiu-Gabriel IANCU, Președintele Senatului Universității          „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Prof. univ. dr. Ștefan AFLOROAEI, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Prof. univ. dr. Codrin Liviu CUȚITARU, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Prof. univ. dr. Antonio PATRAȘ, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Prof. univ. dr. Corin BRAGA, Universitatea “Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca;
 • Prof. univ. dr. Mircea MIHĂEȘ, Universitatea de Vest din Timișoara;
 • Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Prof. univ. dr. pr. Gheorghe POPA, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Prof. univ. dr. Mircea VASILESCU, Universitatea din București
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Geografie și Geologie de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, domnului prof. univ. dr. Antoine Sylvain BAILLY de la Universitatea din Geneva și a comisiei de alcătuire a Laudatio, în următoarea componență:

Președinte:

 • prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rector Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Membri:

 • prof. univ. dr. Corneliu IAȚU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • univ. dr. em. m.c. Alexandru UNGUREANU, Academia Română;
 • univ. dr. Ionel MUNTELE, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • univ. dr. Adrian GROZAVU, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • univ. dr. Ioan IANOȘ, Universitatea din București;
 • univ. dr. Henri LUCHIAN, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • univ. dr. Ștefan DEZSI, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Fizică de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, domnului prof. univ. dr. Rolf HEMPELMANN de la Universitatea Saarland, din Saarbrucken, Germania și a comisiei de alcătuire a Laudatio, în următoarea componență:

Președinte:

prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rector Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Membri:

 • prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel IANCU, Președintele Senatului Universității             „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • univ. dr. Ionel MANGALAGIU, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • univ. dr. Aurel PUI, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • univ. dr. Ovidiu-Florin CĂLȚUN, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • univ. dr. Alexandru STANCU, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 1. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerii Facultății de Chimie de acordare a titlului de „Professor Emeritus”, domnului prof. univ. dr. Gheorghe NEMȚOI.
 1. Hotărâre cu privire la verificarea respectării procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobarea rapoartelor asupra concursului de ocupare a postului de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată, scos la concurs în cadrul Proiectului de cercetare PN-II-RU-TE-2014-4-2653, de către Iordache Virgil.
By | 2016-07-05T15:48:47+00:00 5 iulie 2016|

About the Author: