Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) găzduiește, în perioada 7 – 11 octombrie 2019, prima ediție a „Săptămânii de Formare a Bibliotecarilor” (Librarians’ Staff Training Week). Evenimentul este organizat de Serviciul de Relații Internaționale împreună cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”. Beneficiarii direcți sunt bibliotecarii, atât ieșeni cât și de la bibliotecile universităților partenere: Université Catholique de Louvain și University of Antwerpen (Belgia), University of Zagreb (Croația), University of Southern Denmark (Danemarca), Aristotle University of Thessaloniki (Grecia), City University of London (Marea Britanie), University of Gdansk, The Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw (Polonia), University of Coimbra (Portugalia) și Universidad Complutense de Madrid (Spania).

Programul evenimentului include activități academice și culturale legate de rolul și viața bibliotecarilor. În ședința festivă, doamna Conf. Dr. Mireille RĂDOI, Directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București a susținut prelegerea ¨2020 SmartBraries – as Digital Citizenship Facilitators & Cultural Paladins¨.

Invitații vor participa zilnic la workshop-uri pe teme specifice, precum biblioteca digitală și publicul țintă, promovarea și marketing-ul bibliotecii, gestionarea colecțiilor speciale, promovarea resurselor științifice și respectarea principiilor Open Access, infrastructura IT, împrumutul interbibliotecar, schimburi internaționale, cât și mese rotunde și întâlniri de lucru cu invitați de la Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Biblioteca Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Biblioteca Centrală a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iași și Biblioteca Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi.

Activitățile organizate pentru participanți includ turul campusului UAIC și al orașului Iași, vizitarea Palatului Culturii și a Grădinii Botanice din Iași. Evenimentul se va încheia cu o excursie în regiunea centrală a Moldovei, prilej de explorare a cadrului natural, de descoperire a patrimoniului cultural și de cunoaștere a moștenirii istorice a zonei.

Librarians’ Staff Training Week favorizează creșterea vizibilității Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” în rețeaua de biblioteci universitare din Europa, oferind prilej de consolidare a schimburilor de bune practici între participanți și organizatori, atât în domeniul biblioteconomiei, cât și al relațiilor internaționale. Totodată, evenimentul ilustrează rolul de pionierat al Universității „Alexandru Ioan Cuza” și al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, prin organizarea primei manifestări de acest fel din țară.