Publicare de articole în reviste științifice internaționale

Publicare de articole în reviste științifice internaționale2019-11-06T09:19:14+02:00

OS1.A1. Publicare de articole în reviste indexate WEB of Science din cvartila Q1 (zona roșie, conform UEFSCDI) și articole în regim open acces în reviste Web of Science

IMPORTANT! Depunerea solicitărilor de finanțare pentru publicarea de articole științifice se face în regim continuu pe toată perioada desfășurării proiectului (până la epuizarea fondurilor disponibile conform metodologiei).

 

-Etapa a III- a a proiectului –

  • Sesiunea de evaluare: 4 noiembrie 2019
Nr. crt. Nr. înregistrare Facultate Solicitant Revista Științifică
Admis/Respins
1. Nr. UAIC 20632/31.10.2019 Drept-Centrul de Studii Europene CS III dr. ÎNCALȚĂRĂU Cristian JCMS: Journal of Common Market Studies admis
2. Nr. UAIC 20723/01.11.2019 ICI-Departamentul Interdisciplinar de Științe CS III dr. MĂȚĂU I. Florica Mediterranean Archaeology & Archaeometry Journal admis
3. Nr. UAIC 20745/01.11.2019 Biologie Prof.univ.dr.habil. HRIȚCU Lucian Evidence-based Complementary and Alternative Medicine Journal admis
  • Sesiunea de evaluare: 9 septembrie 2019
Nr. crt. Nr. înregistrare Facultate Solicitant Revista Științifică
Admis/Respins
1. Nr. UAIC 16074/03.09.2019 ICI-Departamentul Interdisciplinar de Științe CS III dr. MIHU-PINTILIE Alin în
așteptare

-Etapa a II- a a proiectului –

  • Sesiunea de evaluare: 28 ianuarie 2019
Nr. crt. Nr. înregistrare Facultate Solicitant Revista Științifică
Admis/Respins
1. Nr. UAIC 18925/ 23.10.2018 ICI- Departamentul Interdisciplinar de Științe CSI dr. habil Mariana Neamțu Scientific Reports (Nature Publishing) Admis

-Etapa I a proiectului –

  • Prima competiție s-a desfășurat în perioada 22 octombrie – 26 noiembrie 2018 cu desfășurare a activităților în perioada 25 octombrie – 27 noiembrie 2018
Nr. crt. Nr. înregistrare Facultate Solicitant Revista Științifică
Admis/Respins
1. Nr. UAIC 21060/ 26.11.2018 CERNESIM CS III dr. Mangalagiu V. Journal of Enzyme Inhibition and Medical Chemistry Admis

   .

“Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.34PFE/19.10.2018”

„This project is funded by the Ministry of Research and Innovation within Program 1 – Development of the national RD system, Subprogram 1.2 – Institutional Performance – RDI excellence funding projects, Contract no.34PFE/19.10.2018”

„Conceput în România”