Rezultatul selecției grupului țintă pentru bursele doctorale și postdoctorale în domeniile Științele Vieții, Mediului și Pământului

În cadrul proiectului „Programe doctorale și post-doctorale de excelență pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile Științele Vieții, Mediului și Pământului”, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a realizat selecția pentru un număr de 25 locuri pentru doctoranzi ai promoțiilor 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 și pentru un număr de 12 locuri pentru cercetătorii postdoctorali.

Găsiți aici rezultatele procesului de selecție și lista candidaților admiși.

Proiectul se încadrează în Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”, cererea de propunere de proiecte nr. 159 ”Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”.

By | 2014-04-25T16:14:56+00:00 25 aprilie 2014|Noutăți|

About the Author: