Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 2017-11-08T13:27:50+00:00

 Contact

Str. Toma Cozma, Nr. 3, RO-700554 – Iaşi
Telefon: 0232 20 1028
Fax: 0232 21 0660
E-mail: secretariat@psih.uaic.ro
Website: http://www.psih.uaic.ro

Decan: Conf. univ. dr. Ștefan BONCU
Prodecan: Conf. univ. dr. Nicoleta Laura POPA
Prodecan: Conf. univ. dr. Corneliu Andrei HOLMAN

Număr total de studenţi: 2 420
Număr de cadre didactice titulare: 53
Număr de cadre didactice asociate: 73

Departamente:

Departamentul de Psihologie
Director: Prof.univ.dr. Eugen Corneliu HĂVÂRNEANU

Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
Director: Conf.univ.dr. Mariana MOMANU

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Director: Prof.univ.dr. Constantin CUCOŞ

 

Specializări

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre):
  • Psihologie
   • Psihologie (IF și ID)
  • Ştiinţe ale educaţiei
   • Pedagogie (IF)
   • Psihopedagogie specială (IF)
   • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF și ID)
   • Pedagogie socială (IF)
 • de masterat (4 semestre):
  • Psihologie
   • Relaţii umane şi comunicare (IF)
   • Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (IF)
   • Psihologie educaţională şi consiliere (IF)
   • Psihologie clinică şi psihoterapie (IF)
   • Terapii de cuplu şi  familie (IF)
   • Masterat interdisciplinar de cercetare avansată în științe sociale (IF)
  •  Ştiințe ale educaţiei
   • Relaţii şi strategii interculturale (IF)
   • Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (IF)
   • Medierea conflictelor în educaţie (IF)
   • Politici şi management în educaţie (IF)
   • Didactici aplicate pentru învăţământul primar (IF)
   • Educaţie timpurie (IF)
 • de doctorat (6 semestre):
  • Psihologie
  • Ştiinţe ale educaţiei

Prezentare

Începutul învăţământului universitar de psihologie la Iaşi este anterior înfiinţării Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Psihologia figura printre disciplinele filosofice predate la Academia Mihăileană şi la Seminarul de la Socola. Odată cu înfiinţarea Universităţii în 1860, primele cursuri universitare de psihologie şi pedagogie (didactică) au fost ţinute de Simion Bărnuţiu.

În perioada postbelică, comunistă, învăţământul universitar de psihologie a avut de suferit, fiind considerat „retrograd”, „inutil” sau chiar „subversiv”, ajungându-se chiar la desfiinţarea secţiilor cu profil psihologic pentru o perioada de circa 20 ani.

După decembrie 1989, secţiile de psihologie şi pedagogie se reînfiinţează în cadrul facultăţii de Filozofie, cunoscând un succes enorm în rândul tinerilor (la concursul de admitere în facultate s-a ajuns la o concurenţă de 20 de candidaţi pe loc) dovadă a necesităţii lor. În 1997, se realizează o separare, justificată atât administrativ cât şi epistemologic, de Facultatea de Filosofie, prin înfiinţarea noii Facultăţi de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Sub aspectul cercetării ştiinţifice de specialitate, proiectele de cercetare derulate, volumul şi ritmul publicaţiilor realizate (reviste proprii, volume, 4 colecţii coordonate în cadrul Editurii Polirom, etc.) participarea în echipe internaţionale, situează facultatea noastră printre cele mai dinamice din ţară în domeniu.

Activitatea de cercetare susţinută care se derulează în facultate este probată, pe lângă numărul impresionant de publicaţii, de următoarele repere statistice: 12 grant-uri naţionale; participarea la 7 proiecte internaţionale de cercetare.
Biblioteca de Pedagogie și Psihologie se află în corpul D al Universităţii, parter, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi, Telefon: 0232 20 1127.

 

Vezi Turul Virtual