Studii universitare de masterat

Studii universitare de masterat2018-07-23T15:17:11+00:00

Domenii şi programe de master funcționale în anul universitar 2017-2018

Forma de învățământ

 • IF- învățământ cu frecvență ( la ZI)
 • IFR – învățământ cu frecvență redusă
 • ID – învățământ la distanță

Facultatea de Biologie

 • Biologie
  • Biotehnologii microbiene şi celulare (IF)
  • Genetică moleculară (IF)
  • Conservarea biodiversității (IF)
 • Ştiinţa mediului
  • Consiliere de mediu (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Facultatea de Chimie

 • Chimie
  • Chimia mediului şi siguranţă alimentară (IF)
  • Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice (IF)
  • Chimia şi biochimia heterociclurilor (IF)
  • Studii avansate în chimie (IF)
  • Chimie pentru afaceri/ Business chemistry (în limba engleză) (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

 

Facultatea de Drept

 • Drept
  • Drept european (IF)
  • Drept european (Bălți – Republica Moldova) (IF)
  • Dreptul afacerilor (IF)
  • Ştiinţe penale (IF)
  • Criminalistică (IF)
 • Economie şi afaceri internaţionale (Centrul de Studii Europene)
  • Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanţe, Administrarea afacerilor, Ştiinţe administrative) (IF)
  • Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice. Drept) (IF și IFR)
 • Relaţii internaţionale şi studii europene (Centrul de Studii Europene)
  • Studii europene şi vecinătatea estică a UE (în limba engleză) (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

 • Administrarea afacerilor
  • Administrarea afacerilor (IF și IFR)
  • Management în comerţ (IFR)
  • Management în turism (IFR)
  • Management în turism (IF) (Bălți- Republica Moldova)
  • Management turistic şi hotelier (IF)
  • Managementul proiectelor (IF și IFR)
 • Informatică economică
  • Sisteme informaţionale pentru afaceri (IF)
  • Dezvoltare software și sisteme informatice de afaceri/  Software development and business information (în limba engleză) (IF)
 • Cibernetică şi statistică
  • Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate (IF)
  • Data mining (IF)
 • Contabilitate
  • Contabilitate, Diagnostic, Eva