Studii universitare de masterat

Studii universitare de masterat 2017-11-13T09:02:45+00:00

HOTĂRÂREA nr. 614 din 30 august 2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/ 2017 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018

Domenii şi specializări 

Forma de învățământ

 • IF- învățământ cu frecvență ( la ZI)
 • IFR – învățământ cu frecvență redusă
 • ID – învățământ la distanță

Facultatea de Biologie

 • Biologie
  • Biotehnologii microbiene şi celulare (IF)
  • Genetică moleculară (IF)
  • Biologia dezvoltării (masterat de cercetare ştiinţifică) (IF)
  • Conservarea biodiversității (IF)
  • Genetică moleculară (în limba engleză) (IF)
 • Ştiinţa mediului
  • Consiliere de mediu (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Facultatea de Chimie

 • Chimie
  • Chimia mediului şi siguranţa alimentară (IF)
  • Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice (IF)
  • Chimia şi biochimia heterociclurilor (IF)
  • Studii avansate în chimie (IF)
  • Chimie pentru afaceri/ Business chemistry (în limba engleză) (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

 

Facultatea de Drept

 • Drept
  • Drept european (IF)
  • Drept european (Bălți – Republica Moldova) (IF)
  • Dreptul afacerilor (IF)
  • Ştiinţe penale (IF)
  • Criminalistică (IF)
 • Economie şi afaceri internaţionale (Centrul de Studii Europene)
  • Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanţe, Administrarea afacerilor, Ştiinţe administrative) (IF)
  • Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice. Drept) (IF și IFR)
 • Relaţii internaţionale şi studii europene (Centrul de Studii Europene)
  • Studii europene şi vecinătatea estică a UE (IF)
 • Matematică (Centrul de Studii Europene)
  • Teoria riscurilor şi aplicaţii (în limba engleză) (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

 • Administrarea afacerilor
  • Administrarea afacerilor (IF și IFR)
  • Antreprenoriat (IF)
  • Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediu (IF)
  • Management în comerţ (IF și IFR)
  • Managementul proiectelor (IF și IFR)
  • Management în turism (IF și IFR)
  • Management în turism (la Bălți – Republica Moldova) (IF)
  • Management turistic şi hotelier (IF)
 • Informatică economică
  • Sisteme informaţionale pentru afaceri (IF)
  • Dezvoltare software și sisteme informatice de afaceri/  Software development and business information (în limba engleză) (IF)
 • Cibernetică şi statistică
  • Statistică şi econometrie (IF)
  • Metode cantitative în economie (IF)
  • Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate (IF)
  • Data mining (IF)
 • Contabilitate
  • Contabilitate, expertiză şi audit (IF)
  • Sisteme informaţionale contabile (IF)
  • Contabilitatea afacerilor (IF și IFR)
  • Contabilitate, audit şi control de gestiune (IF)
  • Contabilitate, Diagnostic, Evaluare (IF)
 • Economie
  • Economia şi dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept) (IF)
  • Master de cercetare în economie şi afaceri (interdisciplinar cu domeniul: Administrarea afacerilor) (IF)
  • Managementul mediului şi al resurselor naturale (IF)
 • Economie şi afaceri internaţionale
  • Economie şi afaceri internaţionale (IF)
  • Afaceri internaţionale (IF)
  • Managementul riscului în afaceri internaţionale (IF)
  • Afaceri internaţionale şi strategii interculturale (IF)
 • Finanţe
  • Finanţe – Asigurări (IF)
  • Bănci şi pieţe financiare (IF)
  • Finanţe şi managementul riscului (în limba engleză) (IF)
  • Asigurări şi reasigurări (IF)
  • Gestiune financiar-bancară (IF)
  • Gestiune financiară şi audit în instituţiile publice (IF)
 • Management
  • Management intercultural (IF)
  • Managementul organizaţiilor (IF)
  • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane (IF)
  • Achiziţii, distribuţie, logistică (IF)
  • Managementul resurselor umane (IF și IFR)
  • Managementul calităţii (IF)
  • Managementul strategic al resurselor umane în Europa/ Strategic human resources management in Europe (în limba engleză) (IF)
 • Marketing
  • Analiză şi strategie de marketing (IF)
  • Marketing şi comunicare în afaceri (IF)
  • Negocieri-relaţii publice (IF și IFR)
  • Marketing management (în limba engleză) (IF)
 • Ştiinţe administrative
  • Administraţie publică (IF)
  • Guvernare modernă şi dezvoltare locală (IF și IFR)
  • Administraţie şi finanţe publice europene (IF)

 Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

 • Știința sportului și educației fizice
  • Fitness şi estetică corporală (IF)
  • Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme (IF)
  • Kinetoterapia în traumatologia sportivă (IF)
  • Kinetoterapia în traumatologia sportivă – la Chișinău (IF)
  • Educație fizică și sportivă școlară (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

 • Sociologie

  • Securitate comunitară şi controlul violenţei (IF)
 • Asistență socială
  • Familia şi managementul resurselor familiale (IF)
  • Masterat european de protecţie a drepturilor copilului (IF)
  • Supervizare şi planificare socială (IF)
  • Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor (IF)
 • Ştiinţe politice
  • Politici publice şi management instituţional (IF)
  • Studii europene de integrare şi securitate (IF)
  • Marketing politic şi comunicare (IF)
  • Studii de dezvoltare internaţională (în limba engleză) (IF)
 • Filosofie
  • Filosofie aplicată şi management cultural (IF)
  • Filosofie şi ştiinţe sociale (interdisciplinar cu domeniile: Sociologie, Ştiinţe politice) (IF)
 • Ştiinţe ale comunicării
  • Relaţii publice şi publicitate (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Facultatea de Fizică

 • Fizică
  • Biofizică şi fizică medicală (IF)
  • Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicală (IF)
  • Fizica şi protecţia mediului (IF)
  • Biofizică şi fizică medicală (în limba engleză) (IF)
  • Ştiinţe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie) (IF)
  • Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații – Iași (IF)
  • Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații – Bălți -Republica Moldova (IF)
  • Fizică pentru tehnologii avansate / Physics for advanced technologies (în limba engleză) (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Facultatea de Geografie şi Geologie

 • Geografie
  • Riscuri naturale si amenajarea teritoriului (IF)
  • Turism şi dezvoltare regională (IF)
  • Geomatică (IF)
  • Turism şi dezvoltare regională/ Tourisme et developpement regional (în limba franceză) (IF)
 • Ştiinţa mediului
  • Mediul actual şi dezvoltare durabilă (IF)
 • Geologie
  • Geochimia mediului (IF)
  • Geochimia mediului (în limba engleză) (IF)
 • Inginerie geologică
  • Geologie de sondă (IF)

Pentru detalii parcurgei Ghidul de studii.

Facultatea de Informatică

 • Informatică
  • Ingineria sistemelor software (în limba engleză) (IF)
  • Sisteme distribuite (în limba engleză) (IF)
  • Securitatea informaţiei (în limba engleză) (IF)
  • Optimizare computaţională (în limba engleză) (IF)
  • Lingvistică computaţională (în limba engleză) (IF)
  • Studii avansate în informatică (în limba engleză) (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Facultatea de Istorie

 • Istorie
  • Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa (IF)
  • Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale (IF)
  • Arheologie, civilizaţie  și artă antică (IF)
  • Patrimoniu şi turism cultural (IF)
  • Arhivistică (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii

Facultatea de Litere

 • Filologie
  • Literatura română şi hermeneutică literară (IF)
  • Lingvistică generală şi românească (IF)
  • Studii francofone (IF)
  • Cultura germană în context european (IF)
  • Lingvistică aplicată – Didactica limbii engleze (IF)
  • Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (IF)
  • Limbă, literatura şi civilizaţie românească (IF)
  • Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală (IF)
  • Literatură universală şi comparată (IF)
  • Traducere şi terminologie (IF)
  • Studii americane (IF)
 • Ştiințe ale comunicării
  • Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Facultatea de Matematică

 • Matematică
  • Structuri matematice fundamentale (IF)
  • Modele matematice şi statistică aplicată (IF)
  • Matematici financiare (IF)
  • Matematici aplicate (IF)
  • Calcul ştiințific şi ingineria programării (IF)
  • Master de cercetare în matematică (IF)
  • Matematică didactică (IF)
  • Matematică didactică și de cercetare (IF)
  • Matematici aplicate (în limba engleză) (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 

 • Psihologie
  • Relaţii umane şi comunicare (IF)
  • Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (IF)
  • Psihologie educaţională şi consiliere (IF)
  • Psihologie clinică şi psihoterapie (IF)
  • Terapii de cuplu şi  familie (IF)
  • Masterat interdisciplinar de cercetare avansată în științe sociale (IF)
 •  Ştiințe ale educaţiei
  • Relaţii şi strategii interculturale (IF)
  • Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (IF)
  • Medierea conflictelor în educaţie (IF)
  • Politici şi management în educaţie (IF)
  • Didactici aplicate pentru învăţământul primar (IF)
  • Educaţie timpurie (IF)

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 • Teologie
  • Patrimoniu cultural (IF)
  • Hermeneutică şi teologie biblică (IF)
  • Teologia sistematică în context contemporan (IF)
  • Viaţa bisericii – istorie şi actualitate (IF)
  • Teologie practică şi pastoral – misionară (IF)
  • Teoria şi practica formării religioase (IF)
  • Artă sacră în patrimoniul cultural (IF)
  • Comunicare și consiliere psihologică și spirituală (interdisciplinar cu Filosofie, Psihologie și Științe ale Educației) (IF)
  • Familia creștină contemporană (IF)
  • Misiune și slujire pastorală (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

 • Teologie
  • Strategii ale carităţii creştine (IF)
  • Teologie romano-catolică practică și misionară (IF)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii

 

Vezi și: