Domenii şi specializări 

 

Facultatea de Biologie

 • Biologie
  • Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor
  • Biotehnologii microbiene şi celulare
  • Genetică moleculară
  • Bioprocedee în domeniul agroalimentar
  • Bioantropologie
  • Biologia dezvoltării
  • Biologia dezvoltării (masterat de cercetare ştiinţifică)
  • Conservarea biodiversității
  • Genetică moleculară (în limba engleză)
  • Biotehnologii (în limba franceză)
 • Ştiinţa mediului
  • Consiliere de mediu
  • Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Facultatea de Chimie

 • Chimie
  • Chimia mediului şi siguranţă alimentară
  • Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice
  • Chimia şi biochimia heterociclurilor
  • Chimie coordinativă aplicată
  • Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediului
  • Didactica chimiei
  • Chimia în ştiinţele integrate
  • Studii avansate în chimie
  • Chimie pentru afaceri/ Business chemistry (în limba engleză)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Centrul de Studii Europene

 • Economie şi afaceri internaţionale
  • Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept) (IF și IFR)
  • Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanţe, Administrarea afacerilor, Ştiinţe administrative)
 • Matematică
  • Teoria riscurilor şi aplicaţii (în limba engleză)

Facultatea de Drept

 • Drept
  • Drept european
  • Dreptul afacerilor
  • Ştiinţe penale
  • Criminalistică

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

 • Administrarea afacerilor
  • Administrarea afacerilor (IF și IFR)
  • Antreprenoriat
  • Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediu
  • Management în comerţ (IF și IFR)
  • Managementul proiectelor (IF și IFR)
  • Management în turism (IF și IFR)
  • Management în turism la Bălți
  • Management turistic şi hotelier
 • Informatică economică
  • Sisteme informaţionale pentru afaceri
  • Dezvoltare software și sisteme informatice de afaceri/  Software development and business information (în limba engleză)
 • Cibernetică şi statistică
  • Statistică şi econometrie
  • Metode cantitative în economie
  • Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate
 • Contabilitate
  • Contabilitate, expertiză şi audit
  • Sisteme informaţionale contabile
  • Contabilitatea afacerilor (IF și IFR)
  • Contabilitate, audit şi control de gestiune
  • Contabilitate, Diagnostic, Evaluare
 • Economie
  • Economia şi dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept)
  • Master de cercetare în economie şi afaceri (interdisciplinar cu domeniul: Administrarea afacerilor)
  • Managementul mediului şi al resurselor naturale
 • Economie şi afaceri internaţionale
  • Economie şi afaceri internaţionale
  • Afaceri internaţionale
  • Managementul riscului în afaceri internaţionale
  • Afaceri internaţionale şi strategii interculturale
 • Finanţe
  • Finanţe – Asigurări
  • Bănci şi pieţe financiare
  • Finanţe şi managementul riscului (în limba engleză)
  • Asigurări şi reasigurări
  • Gestiune financiar-bancară
  • Gestiune financiară şi audit în instituţiile publice
 • Management
  • Management intercultural
  • Managementul organizaţiilor
  • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane
  • Achiziţii, distribuţie, logistică
  • Managementul resurselor umane (IF și IFR)
  • Managementul calităţii
 • Marketing
  • Analiză şi strategie de marketing
  • Marketing şi comunicare în afaceri
  • Negocieri-relaţii publice (IF și IFR)
  • Marketing management (în limba engleză)
 • Ştiinţe administrative
  • Administraţie publică
  • Guvernare modernă şi dezvoltare locală (IF și IFR)
  • Administraţie şi finanţe publice europene

 Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

 • Știința sportului și educației fizice
  • Fitness şi estetică corporală
  • Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme
  • Kinetoterapia în traumatologia sportivă

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

 • Sociologie

  • Familia şi managementul resurselor familiale
  • Masterat european de protecţie a drepturilor copilului
  • Supervizare şi planificare socială
  • Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor
  • Securitate comunitară şi controlul violenţei
 • Ştiinţe politice
  • Politici publice şi management instituţional
  • Studii europene de integrare şi securitate
  • Marketing politic şi comunicare
  • Studii de dezvoltare internaţională (în limba engleză)
 • Filosofie
  • Filosofia aplicată şi management cultural
  • Filosofie şi ştiinţe sociale (interdisciplinar cu domeniile: Sociologie, Ştiinţe politice)
 • Ştiinţe ale comunicării
  • Relaţii publice şi publicitate

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Facultatea de Fizică

 • Fizică
  • Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare
  • Biofizică şi fizică medicală
  • Modelare şi simulare
  • Materiale avansate. Nanotehnologii
  • Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicală
  • Fizica didactică
  • Fizica şi protecţia mediului
  • Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare (în limba engleză)
  • Biofizică şi fizică medicală (în limba engleză)
  • Modelare şi simulare (în limba engleză)
  • Materiale avansate. Nanotehnologii  (în limba engleză)
  • Ştiinţe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Facultatea de Geografie şi Geologie

 • Geografie
  • Riscuri naturale si amenajarea teritoriului
  • Turism şi dezvoltare regională
  • Geomatică
  • Turism şi dezvoltare regională/ Tourisme et developpement regional (în limba franceză)
 • Ştiinţa mediului
  • Mediul actual şi dezvoltare durabilă
 • Geologie
  • Geochimia mediului
  • Geochimia mediului (în limba engleză)
  • Geologie de sondă şi ambientală

Pentru detalii parcurgei Ghidul de studii.

Facultatea de Informatică

 • Informatică
  • Ingineria sistemelor software
  • Sisteme distribuite
  • Securitatea informaţiei
  • Optimizare computaţională
  • Lingvistică computaţională
  • Ingineria sistemelor software (în limba engleză)
  • Sisteme distribuite (în limba engleză)
  • Securitatea informaţiei (în limba engleză)
  • Optimizare computaţională (în limba engleză)
  • Lingvistică computaţională (în limba engleză)
  • Studii avansate în informatică (în limba engleză)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Facultatea de Istorie

 • Istorie
  • Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa
  • Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale
  • Arheologie, civilizaţie  și artă antică
  • Patrimoniu şi turism cultural
  • Istoria comunismului în România
  • Istoria evreilor şi ebraistică
  • Studii egeo-mediteraneene
  • Muzeologie şi restaurare
  • Studii de istorie: izvoare, concepte, metodologii

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii

Facultatea de Litere

 • Filologie
  • Literatura română şi hermeneutică literară
  • Lingvistică generală şi românească
  • Studii francofone
  • Cultura germană în context european
  • Lingvistică aplicată – Didactica limbii engleze
  • Limbi, literaturi şi civilizaţii străine
  • Limbă, literatura şi civilizaţie românească
  • Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală
  • Literatură universală şi comparată
  • Traducere şi terminologie
  • Studii americane
 • Ştiințe ale comunicării
  • Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Facultatea de Matematică

 • Matematică
  • Structuri matematice fundamentale
  • Modele matematice şi statistică aplicată
  • Matematici financiare
  • Matematici aplicate
  • Calcul ştiințific şi ingineria programării
  • Master de cercetare în matematică
  • Matematica didactică
  • Matematică didactică și de cercetare
  • Matematici aplicate (în limba engleză)

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

 

 • Psihologie
  • Relaţii umane şi comunicare
  • Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
  • Psihologie educaţională şi consiliere
  • Psihologie clinică şi psihoterapie
  • Terapii de cuplu şi  familie
  • Masterat interdisciplinar de cercetare avansată în științe sociale
 •  Ştiințe ale educaţiei
  • Relaţii şi strategii interculturale
  • Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale
  • Medierea conflictelor în educaţie
  • Politici şi management în educaţie
  • Didactici aplicate pentru învăţământul primar
  • Educaţie timpurie

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

 • Teologie
  • Patrimoniu cultural
  • Hermeneutică şi teologie biblică
  • Teologia sistematică în context contemporan
  • Viaţa bisericii – istorie şi actualitate
  • Teologie practică şi pastoral – misionară
  • Teoria şi practica formării religioase

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

 • Teologie
  • Strategii ale carităţii creştine

Pentru detalii parcurgeţi Ghidul de studii

 

Vezi și: