PN III Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare  2015 – 2020, Programul 1: Dezvoltarea sistemului național de CD

Subprogramul 1.1 Resurse umane

Proiecte finalizate in anul 2020 (.pdf)

Nr.
crt.

Facultatea/
Departamentul

Cod proiect

Nr.contract

Titlul proiectului

Director  de proiect

Perioada de derulare

Valoare contract

1 Biologie PN-III-P1-1.1-TE-2016-1210 TE 58/2018 Studiu complex privind interactiunile dintre statusul stresului oxidativ, procesele inflamatorii si manifestarile neurologice in patofiziologia colonului iritabil (modele animale si pacienti umani),

acronim IBSNEURO

CS II dr. Alin Stelian CIOBÎCĂ 02/05/2018- 30/04/2020 448.355,00
2 Biologie PN-III-P1-1.1-TE-2016-0367 TE 105/2018 Dezvoltarea unei biotehnologii bazate pe microorganismul Arthrobacter nicotionovorans pentru producerea de compusi neuro-protectivi,

acronim ArthroBioTech

Conf.dr.habil. Marius MIHĂŞAN 01/01/2019- 30/04/2020 207.995,00
3 Chimie PN-III-P1-1.1-TE-2016-0805 TE 26/2018 Extinderea orizonturilor sintezei inovative a materialelor mezo-poroase/structurate nesilicioase durabile cu functionalitati avansate pentru aplicatii de inalta performanta,

acronim InnMESO-nonSi

Lect.univ.dr. Maria IGNAT 02/05/2018- 30/04/2020 450.000,00
4 Chimie PN-III-P1-1.1-TE-2016-1205 TE 15/2018 Noi structuri polifuncționale azasteroid-mimetice: compuși fluorescenți și biologic activi,

acronim NPAMFB

Conf.univ.dr. Gheorghita ZBANCIOC 02/05/2018- 30/04/2020 450.000,00
6 Drept – CSE PN-III-P1-1.1-
TE-2016-0773
TE 130/2018 Consolidarea rolului României ca furnizor de
securitate în vecinătatea sa imediată (studii de caz – Ucraina și Moldova),acronim RoSec
Lect.univ.dr. Teodor Lucian
MOGA
10/10/2018-
09/10/2020
446.184,00
7 Economie și Administrarea Afacerilor PN-III-P1-1.1-TE-2016-1855 TE 17/2018 Relația dintre accesul la finanțare și stabilitatea financiară: rolul infrastructurii financiare,

acronim FAS-FI

Prof.univ.dr. Alin Marius ANDRIEȘ 02/05/2018- 30/04/2020 446.769,00
8 Filosofie și Științe Social-Politice PN-III-P1-1.1-TE-2016-0259 TE 68/2018 Ierarhie și analogie: o cercetare metafizico-teologică,

acronim HAMTI

CS III dr. habil. Florin CRÎȘMĂREANU 02/05/2018- 30/04/2020 449.650,00
9 Filosofie și Științe Social-Politice PN-III-P1-1.1-TE-2016-0941 TE 131/2018 Malebranchism și Iluminism. Modele ale reformei cunoașterii, de la ordinea metafizică la ordinea politică,

acronim MEPROK

Lect.univ.dr. Cristian Petruţ
MOISUC
10/10/2018-
09/10/2020
447.350,00
10 Fizică PN-III-P1-1.1-TE-2016-1951 TE 22/2018 Proprietăți dependente de scală în ceramicele piezoelectrice fără plumb,

acronim ProLEAF

Lect.univ.dr. Lavinia-Petronela CURECHERIU 02/05/2018- 30/04/2020 450.000,00
11 Istorie PN-III-P1-1.1-TE-2016-1477 TE 28/2018 De la aristocrați la proletari. Corpul diplomatic al României (1918-1947),

acronim APDCR

Lect.univ.dr. Adrian VIŢĂLARU 02/05/2018- 30/04/2020 437.000,00
12 Istorie PN-III-P1-1.1-TE-2016-1312 TE 112/2018 Familii de mari dregători în Moldova secolului al XVIII-lea. Referinţe identitare şi manifestări de putere,

acronim HIGHFAMOLD

CS III dr. Mihai-Bogdan
ATANASIU
10/10/2018-
09/10/2020
444.300,00
13 Litere PN-III-P1-1.1-TE-2016-0968 TE 139/2018 Literatura și cultura idiș în contextul multicultural bucovinean. Cristalizarea și dinamica unei identități culturale,

acronim YIDCLBUK

Lect.univ.dr. Francisca SOLOMON 10/10/2018-
09/10/2020
450.000,00
14 Matematică PN-III-P1-1.1-TE-2016-2314 TE 69/2018 Analiza matematică a sistemelor mecanice neliniare,

acronim MNSA

Lect.univ.dr. Ionel-Dumitrel GHIBA 02/05/2018- 30/04/2020 550.000,00
15 Institutul de Cercetări Interdisciplinare – Științe PN-III-P1-1.1-TE-2016-0508 TE 45/2018 Identificarea unimoleculară a domeniilor aminoacidice din structura primară a polipeptidelor folosind nanopori proteici,

acronim PEPREC

CS III dr. Alina ASANDEI 02/05/2018- 30/04/2020 450.000,00