Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi achizitioneaza prin ”achizitie directa” produse – ”preparate pentru prajituri” in conformitate cu solicitarea de oferta de mai jos:

solicitare oferta Preparate prajituri CUI