Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează Procedura Simplificata pentru furnizare de Reactivi chimici  conform Anunțului de participare simplificat numărul SCN1102385 din 07.03.2022 publicat în SEAP.