Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași achiziționeaza prin procedură proprie servicii de catering pentru eveniment,  în cadrul proiectului Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri! (IUS SMART), POCU/829/6/13/140103, conform specificațiilor tehnice din solicitarea de ofertă atașată:

Solicitare oferta servicii catering