Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași achiziționeaza prin procedură proprie servicii de restaurant cu ospătari  în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0637, <<UniQualitas: Asigurarea și evaluarea calității la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași>> conform specificațiilor tehnice și termenelor de depunere a ofertelor detaliate în solicitarea de ofertă atașată:

Servicii de masa