Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi  organizează, în data de 10.10.2018,  ora 1100, la sediul instituţiei, situat în B-dul Carol I nr.11, Rectorat – Sala Senat, licitaţie publică cu strigare în vederea închirierii unui spațiu (9,03 mp) pentru amenajare punct de desfacere carte cu specific juridic.

Prețul de pornire al licitației este de 6 €/mp/lună (exclusiv TVA).

Garanția de participare la licitație este de 250,00 lei.

Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini la Direcţia Tehnică, telefon 0232 201044.

Download anunț