Programe Doctorale mai bune

În perioada 1 aprilie 2009 – 31 martie 2011, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi desfăşoară proiectul Inovare şi dezvoltare în programele doctorale şi graduale universitare pentru adaptarea cercetării ştiinţifice la nevoile societăţii cunoaşterii.

Scopul proiectului: Dezvoltarea conținutului programelor de studii din şcoala doctorală şi postdoctorală în spiritul convergenţei cu necesităţile de inovare ale societăţii şi de abordare ştiinţifică interdisciplinară ca elemente favorizante in creşterea vizibilităţii cercetării universitare.

Grupul ţintă este compus din personalul celor 13 școli doctorale – toţi îndrumătorii de doctorat şi toţi titularii de cursuri din cadrul şcolilor doctorale. De asemenea grupul ţintă include şi personalul administrativ al Departamentului doctorate.

Mai multe detaliic aici.

Burse Doctorale

În perioada 1 octombrie 2008 – 30 septembrie 2011, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi desfăşoară proiectul cu titlul „Dezvoltarea oportunităţilor oferite doctoranzilor pentru traiectorii flexibile în cariera de cercetare”.

Obiectivul general al proiectului: Formarea tinerilor cercetători din cadrul şcoliilor doctorale în spiritul dezvoltarii durabile şi abordării transnaţionale, ca elemente favorizante ale societăţii bazate pe cunoaştere, dar specifice necesităţilor strategice româneşti.

Grupul ţintă: doctoranzii la zi ai Universităţii (IOSUD).

Pentru mai multe detalii, vizitaţi pagina web dedicată Proiectului Burse Doctorale, la adresa: www.bursedoctorale2008.uaic.ro/.