Institutul Francez din România (IFR) oferă burse post-doctorale de scurtă durată pentru tinerii cercetători români cu înalt potențial (toate domeniile și disciplinele) în scopul de a iniția sau consolida cooperarea științifică de înalt nivel. Aceste burse se adresează cercetătorilor care au susținut teza de doctorat în ultimii 6 ani. Fiecare bursier se angajează să prezinte Institutului Francez din România rezultatul cercetărilor sale sub forma unui raport ( în franceză sau engleză) în cel mult trei luni de la încheierea sejurului în Franța.

BURSA
2.375€/luna + cazare la un preț avantajos, asigurare socială/medicală, transport gratuit de la aeroport în oraș
Dosarele pot fi întocmite în limba franceza sau engleza. Acestea vor fi trimise pe adresa de email a corespondentului Institutului Francez din România, Dna. Clémentine Verschave, responsabil de cooperare universitară:
clementine.verschave@diplomatie.gouv.fr
Pentru mai multe informații : www.institutfrancais.ro
CONDIȚII
• Cercetători de naționalitate română (care au susținut teza de doctorat în urma cu cel mult ase ani)
• Să nu fi beneficiat de o bursă postdoctorală din partea Ambasadei Franței
• Disponibilitate pentru un sejur în Franța între 1 septembrie și 31 decembrie 2017 (trei luni consecutive în funcție de disponibilitatea candidatului)

Depunerea candidaturilor

02 octombrie 2016 – 28 februarie 2017

Dosarele de candidatură trebuie să conţină următoarele documente (font Arial, dimensiunea 12):

  • Formular Post-Doc completat (disponibil online pe site-ul Institutului  Francez)
  • CV-ul împreună cu lista publicațiilor + rezumatul tezei
  • Un proiect de cercetare (maximum 20 de pagini) demonstrând interesul pentru  o  mobilitate  în  Franţa
  • O scrisoare de primire în laboratorul francez
  • Un certificat de afiliere la un centru de cercetare în România

Dosarele pot fi întocmite în limba franceză sau engleză. Acestea vor fi trimise pe adresa de email a corespondentului Institutului Francez din România, Dna. Clémentine Verschave, responsabil de cooperare universitare : clementine.verschave@diplomatie.gouv.fr

Pentru mai multe informaţii : www.institutfrancais.ro