Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020

Axa prioritară Prioritatea de investiții Fişa program
1 Mari infrastructuri de CD POC 1 1 1