PN II Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007 – 2013

Nr. crt.

Facultate

Tip proiect

Nr.contract

Titlul contractului

Numele directorului de proiect

1

Biologie

RESURSE UMANE tip PD cod 337

117/30.07.2010

CLONAREA SI CARACTERIZAREA CADRELOR DE CITIRE ORF32 SI ORF40 DE PE MEGAPLASMIDUL PAO1 DIN ARTHROBACTER NICOTINOVORANS – POTENTIALE MODELE DE STUDIU ALE INTERACTIUNII TAGATOZA-PROTEINE

Dr. Marius Mihăşan

2

Biologie

RESURSE UMANE tip PD cod 326

127/30.07.2010

RASPUNSUL LILIECILOR LA FRAGMENTAREA HABITATELOR: DIVERSITATE, SELECTIA HABITATULUI SI CERINTELE DE HRANIRE, ASIGURATE DE CONEXIUNEA DINTRE HABITATELE FORESTIERE SI CELE UMEDE DIN NORD-ESTUL ROMANIEI

Dr. Elena Irina Ifrim (Pocora)

3

FEAA

RESURSE UMANE tip PD cod 451

60/30.07.2010

DINAMICA PIETELOR ILEGALE IN UNIUNEA EUROPEANA

Dr. Irina Căunic

4

FEAA

RESURSE UMANE tip PD cod 340

59/30.07.2010

COMPETTIVITATEA INTREPRINDERILOR ROMANESTI SUB INCIDENTA PARAMETRILOR FISCALI. DETERMINAREA COTELOR EFECTIVE DE IMPOZITARE SI EVALUAREA IMPACTULUI FACILITATILOR FISCALE ASUPRA PERFORMANTELOR ACESTORA

Dr. Sebastian Lazăr

5

Filosofie

RESURSE UMANE tip PD cod 345

64/30.07.2010

WALTER BENJAMIN – MEMORIA FRAGMENTARII

Dr. Simona Mitroiu

6

Fizică

RESURSE UMANE tip PD cod 294

155/30.07.2010

COMUTARI IN SISTEME HISTERETICE PUTERNIC CORELATE (CORELSYS)

Dr. Radu Tanasă

7

Fizică

RESURSE UMANE tip PD cod 297

154/30.07.2010

STUDIUL EFECTELOR PLASMEI LA PRESIUNE ATMOSFERICA ASUPRA UNOR SISTEME BIOLOGICE SUPRAMOLECULARE

Dr. Ionuţ Topală

8

Istorie

RESURSE UMANE tip PD cod 449

83/30.07.2010

STRUCTURI SI SOCIABILITATI POLITICE IN ROMANIA INTERBELICA. ELITE, ORGANIZATII SI SOLIDARITATI POLITICE IN CADRUL PARTIDULUI NATIONAL LIBERAL

Dr. Ovidiu Ştefan Buruiană

9

Istorie

RESURSE UMANE tip PD cod 343

84/30.07.2010

ACTIVITATEA CONGREGATIEI DE PROPAGANDA FIDE IN MOLDOVA SECOLULUI AL XVII-LEA REFLECTATA DE IZVOARE DIN ARHIVE SI COLECTII POLONEZE

Dr. Bogdan-Petru Maleon

10

Litere

RESURSE UMANE tip PD cod 456

57/30.07.2010

ONOMASTICA BIBLICA ROMANEASCA. STUDIU LINGVISTIC SI FILOLOGIC

Dr.Ana-Maria Gînsac

11

Matematică

RESURSE UMANEtip PD cod 289

153/30.07.2010

INVARIANTA APROXIMATIVA PENTRU SISTEME DIFERENTIALE SI APLICATII IN CONTROL

Dr. Lazu (Vieru) Alina Ilinca

12

Fizică

RESURSE UMANEtip PD cod 0186

82-5.10.2011

Creşterea şi caracterizarea filmelor subţiri cu memoria formei şi capacitate mare de amortizare prin tehnica de depunere prin ablaţie laser

Dr. Nicanor Cimpoeşu

Nr. crt.

Facultate

Tip proiect

Nr.contract

Titlul contractului

Numele directorului de proiect

1

Biologie

RESURSE UMANE tip TE cod 172

63/30.07.2010

ANALIZA INTEGRATA A DATELOR ARHEOLOGICE, PEDOLOGICE, PALINOLOGICE SI ARHEOZOOLOGICE DIN SITURI NEO-ENEOLITICE DIN ESTUL ROMANIEI

Dr. George Bodi

2

FEAA

RESURSE UMANE tip TE cod 188

62/30.07.2010

E-BASED SI K-BASED IN LUAREA DECIZIEI ORGANIZATIONALE: CONTEXT SI RELEVANTA

Dr. Sabina-Cristiana Mihalache (Necula)

3

Fizică

RESURSE UMANE tip TE cod 185

82/30.07.2010

CERCETARI EXPERIMENTALE SI TEORETICE ASUPRA PROPRIETATILOR DE COMUTARE SI RELAXARE ALE MATERIALELOR NANOPARTICULATE CU TRANZITIE DE SPIN (PROCORE)

Dr. Cristian Enăchescu

4

Fizică

RESURSE UMANE tip TE cod 187

35/5.08.2010

INVESTIGAREA EFECTELOR DE VOLUM, INTERFATA SI DE PERCOLATIE IN MATERIALE COMPOZITE MULTIFUNCTIONALE CU GEOMETRIE CONTROLATA SI METAMATERIALE (IMECOMP)

Dr. Cristina Elena Ciomaga

5

Matematică

RESURSE UMANE tip TE cod 184

86/30.07.2010

MODELE SI METODE MATEMATICE IN MECANICA SOLIDELOR DEFORMABILE SI DINAMICA SISTEMELOR DE PARTICULE

Dr. Cătălin Bogdan Galeş

6

Biologie

RESURSE UMANE tip TE 0146

55/5.10.2011

Relatiile omului cu suinele in perioadele preistorica si istorica pe teritoriul Romaniei si conexiuni cu spatiile european si asiatic

Dr. Margareta Simina Stanc

7

Chimie

RESURSE UMANE tip TE 0010

79/5.10.2011

Noi derivati de imidazol – de la lichide ionice la carbene heterociclice cu azot – cu potentiale aplicatii practice

Dr. Costel Moldoveanu

8

Chimie

RESURSE UMANE tip TE

112/31.10.2011

Noi abordări mass-spectrometrice pentru elucidarea modificărilor oxidative în proteine Dr. Brindusa Alina Petre

9

Fizică

RESURSE UMANE tip TE 0211

53/5.10.2011

Analiza numerica de inalta performanta pentru structuri magnetice avansate cu aplicatii la memoriile si senzorii viitorului (HiPerMag)

Dr. Laurenţiu Stoleriu

10

Informatică

RESURSE UMANE tip TE 0146

80/5.10.2011

Estimare numerica si strategii combinatoriale pentru modelare statistica

Dr. Cristian Gaţu

11

Matematică

RESURSE UMANE tip TE 0108

52/5.10.2011

Educaţia elevilor imigranţi. Păstrarea limbii române, ca limba materna (L1) în contexte de imigraţie

Dr. Marian Ioan Munteanu

12

Matematică

RESURSE UMANE tip TE 0017

51/5.10.2011

Noi rezultate in studiul unor tipuri speciale de subvarietati in varietati Riemanniene. Exemple si interactiunea cu probleme din fizica

Dr. Cezar Oniciuc

Total

Nr. crt.

Facultate

Tip proiect

Nr.contract

Titlul contractului

Numele directorului de proiect

1

Fizică

IUCN Dubna

Nnr.7 tema 02-11107-2011/2013

PROCESSING OF SOME BIOPOLYMERS USING PARTICLE BEAMS AT NUCLOTRON/NICA FACILITY

Lect.dr. Dan Mihăilescu

Nr.
crt.

FACULTATE

TIP PROIECT

NR.
CONTRACT

TITLU PROIECT

NUME DIRECTOR PROIECT

1

Fizică

IDEI COMPLEXE PCCE
76

12/2010

ŞTIINŢA SUPRAFEŢELOR ŞI INTERFEŢELOR: FIZICA, CHIMIE, BIOLOGIE, APLICAŢII

LUCA DUMITRU

2

Chimie

IDEI COMPLEXE PCCE
239

9/2010

O NOUĂ GENERAŢIE DE PARADIGME ÎN MAGNETISMUL MOLECULAR ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR, ANIZOTROPIA MAGNETICA ÎN UNITĂŢI COMPLEXE, SISTEME SUPRAMOLECULARE ŞI LA NANO-SCALĂ.

HUMELNICU IONEL

3

Fizică

IDEI COMPLEXE PCCE
239

9/2010

O NOUĂ GENERAŢIE DE PARADIGME ÎN MAGNETISMUL MOLECULAR ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR, ANIZOTROPIA MAGNETICA ÎN UNITĂŢI COMPLEXE, SISTEME SUPRAMOLECULARE ŞI LA NANO-SCALĂ.

ENĂCHESCU CRISTIAN

4

Fizică

IDEI COMPLEXE PCCE

1/2012

DETECTIA SI SEPARAREA IONICA PRIN INTERMEDIUL PEPTIDELOR CICLICE, AL CICLODEXTRINELOR SI AL PORILOR PROTEICI

LUCHIAN TUDOR – UAIC

5

Fizică

IDEI COMPLEXE PCCE
0027

1/2012

DETECTIA SI SEPARAREA IONICA PRIN INTERMEDIUL PEPTIDELOR CICLICE, AL CICLODEXTRINELOR SI AL PORILOR PROTEICI

LUCHIAN TUDOR – PARTENERI

5

Fizică

IDEI COMPLEXE PCCE
0006

3/2012

O NOUĂ GENERAŢIE DE PARADIGME ÎN MAGNETISMUL MOLECULAR ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR, ANIZOTROPIA MAGNETICA ÎN UNITĂŢI COMPLEXE, SISTEME SUPRAMOLECULARE ŞI LA NANO-SCALĂ.

MITOSERIU LILIANA

6

Chimie

IDEI COD 0471

200/2011

EVALUAREA COMPUSILOR ORGANICI VOLATILI IN TROPOSFERA
INFERIOARA/SUPERIOARA – IMPACTUL LOR ASUPRA CAPACITATII DE OXIDARE, PRODECERE SI DEPUNERE A NOXELOR SI PARTICULELOR DE AEROSOLI IN ROMANIA

ARSENE CECILIA

7

Chimie

IDEI COD 0038

268/2011

NOI DERIVATI POLIFUNCTIONALI CU AZOT (HETEROCICLI, PODANZI SI MACROCICLI) CA SI ELEMENTE CHEIE INTELIGENTE PENTRU UTILIZARI MULTIPLE

MANGALAGIU IONEL

8

Dep. Stiinte

IDEI COD 0256

318/2011

METODE GEOMETRICE IN GRAVITATIE SI DINAMICA
NELINEARA

VACARU SERGIU

9

Fizica

IDEI COD 0650

269/2011

STUDIUL INTERACTIUNII POLIMER- RADIATIE LASER IN ATMOSFERA CONTROLATA. OBTINEREA DE FILME NANOSTRUCTURATE PRIN ABLATIE LASER. APLICATII.

GURLUI SILVIU

10

Fizica

IDEI COD 0745

270/2011

DESIGN DE MATERIAL,PREPARARE,PROPRIETATI SI MODEL DE STRUCTURI MULTIFUNCTIONALE OXIDICE PENTRU MICROELECTRONICA SI NOI APLICATII IN STOCARE DE ENERGIE

MITOSERIU LILIANA

11

Fizica

IDEI COD 0270

267/2011

FUNCTIONALIZAREA CU PLASMA A SONDELOR
NANOSCOPICE

SIRGHI LUCEL

12

Fizica

IDEI COD 0794

185/2011

HISTEREZIS ŞI COMUTARE ÎN STRUCTURI MAGNETICE EXOTICE NANOMETRICE ŞI MOLECULARE (EXOTIC)

STANCU ALEXANDRU

13

Istorie

IDEI COD 0550

217/2011

DINAMICA FENOMENULUI COLONIZATOR IN MEDIUL CIVIL SI MILITAR DIN PROVINCIA MOESIA INFERIOR. UN MODEL DE ABORDARE CONTRASTIVA

BIRLIBA LUCRETIU

14

Istorie

IDEI COD 0857

216/2011

ARHEOLOGIA DELTEI DUNĂRII ÎN ANTICHITATE ŞI EVUL MEDIU: MODELIZAREA EVOLUŢIILOR AMBIENTALE ŞI ISTORICE

BOUNEGRU OCTAVIAN

15

Istorie

IDEI COD 0730

215/2011

CORPUL CA REPREZENTARE METAFORICA A COMUNITATII POLITICE SI ETNICE ROMANESTI (SECOLELE XV-XX)

PLATON
ALEXANDRU-FLORIN

16

Istorie

IDEI COD 0562

214/2011

ORAŞE VECHI, ORAŞE NOI ÎN TARILE ROMANE
( SECOLELE 16-18)

RADVAN LAURENTIU

17

Liere

IDEI COD 0617

218/2011

SPATIUL IDENTITAR IN LITERATURA FRANCOFONA
CONTEMPORANA

MODREANU SIMONA

18

Litere

IDEI COD 0825

219/2011

ETNOARHEOLOGIA IZVOARELOR DE APĂ SĂRATĂ ŞI A MUNŢILOR DE SARE DIN ZONA EXTRACARPATICĂ A ROMÂNIEI

ALEXIANU MARIUS

19

Litere

IDEI COD 0722

213/2011

ÎNCEPUTURILE MODERNIZĂRII CULTURII ROMÂNE ŞI
RACORDAREA EI LA OCCIDENT PRIN TRADUCERI

CORBEA-HOISIE ANDREI

20

Litere

IDEI COD 0436

212/2011

PRIMA TRADUCERE ROMANEASCA A SEPTUAGINTEI, OPERA A LUI NICOLAE MILESCU (MS. 45,BAR CLUJ). EDITIE CRITICA, STUDII LINGVISTICE SI FILOLOGICE

MUNTEANU EUGEN

21

Matematica

IDEI COD 0154

244/2011

PROPRIETATI CALITATIVE ALE MULTIMII SOLUTIILOR
INCLUZIUNILOR DIFERENTIALE

CARJA OVIDIU

22

Matematica

IDEI COD 0843

241/2011

SISTEME DETERMINISTE SI STOCHASTICE CU RESTRICTII DE STARE

RASCANU AUREL

23

Matematica

IDEI COD 0052

240/2011

INCLUZIUNI FUNCŢIONAL- DIFERENŢIALE CU ÎNTÂRZIERE ÎN SPAŢII BANACH

VRABIE IOAN

24

Matematica

IDEI COD 0084

239/2011

REGULARITATE SI SENZITIVITATE IN OPTIMIZAREA
MULTICRITERIALA

ZALINESCU CONSTANTIN

25

Litere

IDE -WE
COD 107

14903/2012

STATUTUL STIINTIFIC AL LIMBII ROMANE IN UNIVERSITATILE STRAINE – CATALIZATOR AL LINGVISTICII SI LITERATURII ROMANESTI

SECRIERU MIHAELA

26

Istorie

IDEI-SSA
COD 024

17013/2012

TRADITIE SI INOVATIE INTE ANTICHITATE SI EVUL MEDIU. PROSOPOGRAFIE – BIOGRAFIE- EPIGRAFIE

ZUGRAVU NELU

27

Informatica

IDEI-SSA
COD 011

11307/2012

FRAMEWORK-URI PT PROIECTAREA SI ANALIZA LIMBAJELOR DE PROGRAMARE

LUCANU DOREL

Nr.crt. Facultate Cod UEFISCDI Director de proiect Titlul propunerii Domeniu
1 Biologie PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0216 Asistent CIOBICA Alin Stelian SSUP – Screening morfofunctional si terapeutic în sindroamele urinare la pisică DC 5 – Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară
2 Chimie PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0942 Prof.univ.dr. IORDAN Alexandra Raluca Innovative multifuntional oxide materials to improve the quality of Iife DC 7 – Materiale, procese şi produse inovative
3 Chimie PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1568 Prof.univ.dr. DROCHIOIU Gabi CALIFARIN – Noi solutii tehnice şi ecologice pentru producerea unor fracţii farinice de porumb de înaltă valoare nutritivă destinate îmbunătăţirii calităţii pâinii şi a altor produse agro-industriale
New technical and ecological ways to produce highly nutritive maize flour fractions used in the improvement of bread quality and other agro-industrial goods
DC 5 – Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară
4 Chimie PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1010 Lect.dr. LUTIC Doina NanoOxyClean -Synthesis optimization of some semiconductive oxidic nanoarchitectures for the „green” removal of non-biodegradable pollutants and VOCs (Optimizarea sintezei unor nanoarhitecturi semiconductoare oxidice pentru indepartarea „verde” a poluantilor ne-biodegradabili si a compusi lor organici volatili) DC 7 – Materiale, procese şi produse inovative
5 Chimie PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0019 Prof.univ.dr. MANGALAGIU Ionel MSPAA -Multifunctional Systems with Potential Antineoplazic and/or Anti inflammatory Activity Through Ecologic Friendlz Methods//Sisteme multifunctionale cu actiune antineoplazica si/sau antiinflamatoare prin metode ecologic prietenoase DC 7 – Materiale, procese şi produse inovative
6 Chimie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0821 Cercetator dr. IGNAT Maria NANO-OXICAMI – Design-ul unor formulări „oxicam” cu biodisponibilitate şi biocompatibilitate îmbunătăţite //Design of nanostructured „oxicam” formulations with improved bioavaiiability and biocompatibility DC 6 – Biotehnologii
7 Chimie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1145 Prof.univ.dr. ARSENE Cecilia CERTAIN-WAY Critical evaluation of the relationship between targeted physico-chemical assemblz and romanian indigenous herbs: water, air and soil cycling process controlled phenomenon DC 3 – Mediu
8 Chimie PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0727 Conf.univ.dr. HUMELNICU Doina BIOSORBENV-Metodă eficientă de decontaminare radioactivă a apelor de mină utilizând biomateriale şi compuşi supramoleculari-biosorbenti DC 3 – Mediu
9 Chimie PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0410 Prof.univ.dr. POPOVICI Evelini ONV – Nanovehicule funcţionale bioaplicabile ca sisteme de transport şi eliberare a reactivatorilor de colinesteraza la nivel cerebral/Bioapplicable functional nanovehicles as brain drug deliverz szstems for cholinesterase reactivators DC 6 – Biotehnologii
10 FEAA PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1053 Prof.univ.dr. MUNTEANU Corneliu VALPRIX – Increasing Competitiveness with Value +Based Pricing Strategies for Online Marketing Solutions DC 9 – Cercetare socio-economică şi umanistă
11 Fizică Prof.univ.dr. MELNIG Viorel THERMAGENERG – Noi materiale metalice termomagnetice pentru conversia eficientă de energie termică în energie electrică NEDEPUS
12 Fizică Prof.univ.dr. MITOSERIU Liliana OXIFLEX -Functional nanostructured oxides for tunable and flexible electronics applications NEDEPUS
13 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0257 Prof.univ.dr. ŢURA Vasile SINAWIN – Nanomateriale noi cu conţinut de argint ca antiseptic alternativ pentru reducerea utilizării de S02 în industria vinului DC 5 – Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară
14 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0595 Prof.univ.dr. LUCHIAN Tudor BIOPEP – Rational designand generation of synthetic, short antimicrobial peptides. Linking structure to function DC 6 – Biotehnologii
15 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1811 Prof.univ.dr. CREANGĂ Dorina-Emilia Nano-Mag-Drug Noi composite magnetice nanodimensionate pentru utilizare medicală în eliberarea dirijata a medicamentelor/New nanosized magnetic composites for medical utilization in targeted drug delivery DC 5 – Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară
16 Fizică Prof.univ.dr. IACOMI Felicia TRANSPSYS – Materiale nanostructurate transparente si module de interfatare pentru sisteme de monitorizare a mediului NEDEPUS
17 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1340 Prof.univ.dr. POPA Gheorghe PIDESS -Procedeu şi instalaţie pentru depunerea de straturi subţiri în regim de plasmă pulsată cu grad ridicat de ionizare
Process and device for thin films deposition in highly ionized pulsed plasma
DC 7 – Materiale, procese şi produse inovative
18 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1580 Prof.univ.dr LUCA Dumitru iEDU-Internet of Things for STEM education with cloud computing programming DC 1 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii
19 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0774 Conf.univ.dr. DIMITRIU Dan-Gheorghe CTP-Cancer -Clinical trial protocol for further development of chemotherapz drugs aiming to block cancer evolution bz metastais based on experiments, computer simulations and theoretical studies DC 4 – Sănătate
20 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1499 Prof.univ.DUMITRASCU Nicoleta PLASMACHEMWOOD Impovment of wood surface proprieties by non-conventional physico-chemical methods DC 7 – Materiale, procese şi produse inovative
21 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0725 Conf.dr.BORCIA Gabriela POLYMERMED Multifunctional polymers for interface control in biomedical applications DC 7 – Materiale, procese şi produse inovative
22 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0716 Conf.dr. GURLUI Silviu SPECTROP- Time space and spectrally resolved physico-chemical structure of troposphere compouds: monitoring of the environmental risk DC 8 – Spaţiu şi securitate
23 Geografie PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0659 Prof.univ.dr. ROMANESCU Gheorghe WATERISK- Evaluation of the environmental impact and implementation of planning model to improve risk situation for floods in the Siret and Prut watersheds DC 3 – Mediu
24 Geografie PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0721 Prof. univ. dr. IONIŢĂ Ion RESEDIMOL -Ritmul de colmatare a lacurilor de acumulare şi sursele de sedimente din Podişul Moldovei DC 3 – Mediu
25 Geografie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1699 Prof.univ.dr.GROZA Octavia SPROL – Mapping Romania’s Local Productive Systems: Spatial analysis instrument assisting decision-making in trreritorial cohesion and regional competitiveness policies/Cartarea sistemelor productive locale din Romania: instrument de analiza spatiala pentru asistarea procesului de decizie in politicele de coeziune teritoriala si competitivitte regionala DC 9 – Cercetare socio-economică şi umanistă
26 Informatica PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1371 dr. GÎFU Daniela DLP – Resurse lingvistice pentru prelucraea limbajului dramatic
Linguistic resources for dramatic language processing
DC 9 – Cercetare socio-economică şi umanistă
27 Informatica PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0769 Prof.univ.dr. LUCANU Dorel FORMS – Formal Reasoning Methods and Szstems for Languages and Programs/Metode si sisteme de rationament formal pentru limbaje si programe DC 1 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii
28 Teologie Ortodoxa PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0670 Prof.univ.dr. SANDU Ion CLEANWATER-Noi sisteme fizico-chimice integrate implicate în epurarea apelor uzate şi în potabilizarea apelor de suprafaţa şi subterane
New Integrated Physico-Chemical Systems used Cleaning Wastewater and Treating Surfaces and Ground Waterfor Process of Developing Drinking Water
DC 7 – Materiale, procese şi produse inovative
29 Psihologie si Ştiinţele educaţiei PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1516 Constantin Ticu Database of Empirical Contemporary
Information and Demonstrated Evidence
DC 9 – Cercetare socio-economică şi umanistă
30 Informatica PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1729 Cristea Dan Advanced Technology for Acquiring, Storing and
Processing Romanian Linguistic Resources
DC 9 – Cercetare socio-economică şi umanistă
Nr.crt. Facultate Cod UEFISCDI Coordonator Institutia coord. Responsabil Titlul propunerii Domeniu
1 Biologie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0654 VLAD STELIAN Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry Prof.univ.dr TĂNASE Cătălin PURBIOPLANT -BIODEGRADABLE POLYURETHANE HYDROGELS AS CARRIERS FOR BIOACTIVE PRINCIPLES FROM PLANTS/ Hidrogeluri poliuretanice biodegradabile utilizate ca suporturi pentru principii bioactive din plante DC 5 – Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară
2 Biologie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1799 MIRON ANCA Gr. T. Popa University of Medicine and Pharmacy of Iasi, Romania Prof.univ.dr TĂNASE Cătălin GAB-Erica – Capitalization of genetic diversity of autochthonous Ericaceae species as a resource for bioactive natural products with high added value and impact in sustainable development of mountain area / Valorificarea diversităţii genetice a speciilor autohtone de ericaceae ca resursă de produse naturale bioactive cu valoar adăugată înaltă şi impact în dezvoltarea durabilă a zonei montane DC 5 – Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară
3 Biologie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1803 TOMA MARICELA COSTIN D. NENITESCU CENTER OF ORGANIC CHEMISTRY OF THE ROMANIAN ACADEMY Prof.univ.dr TĂNASE Cătălin BioChe-DAM Development of a functional model for conservation of biodiversity by assessing of Arnica montana ecological factors and innovative capitalization in mountain areas of Romanian Eastern Carpathians / Dezvoltarea unui model functional de conservare a biodiversităţii la arnica montana prin evaluarea factorilor ecologici şi valorificare inovativă în zonele montane din Carpaţii Orientali DC 3 – Mediu
4 Biologie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1024 HANCIANU MONICA “Gr. T. Popa” University of Medicine and Pharmacy,Iasi, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy and Phytotherapy Prof.univ.dr TĂNASE Cătălin TEHNOSUP -TECHNOLOGIES TO OBTAIN AND PROCESS SOME VEGETAL EXTRACTS FOR THE PRODUCTION OF FOOD SUPPLEMENTS WITH MULTIPLE USE / Tehnologii de obţinere şi prelucrare aunor extracte vegetale, utilizabile în producerea de suplimente alimentare cu întrebuinţări multiple DC 5 – Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară
5 Chimie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1773 MIRCIOIU CONSTANTIN Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti Prof.univ.dr. POPOVICI Eveline P-E-AGGREG Evaluation of drugs and nanostructured drug systems effects on platelet and erythroczte aggregation for individualization of antiaggregant therapy DC 4 – Sănătate
6 Chimie PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0683 CHIRITA PAUL University of Craiova Conf.univ.BIRSA Mihail
Lucian
ECAFE-Studiul efectului agentilor de complexare ai Fe(III) sau Fe(II) aupra dizolvarii oxidative a monosulfurilor de fier (The study of the effect of
organic complexing agents of Fe(III) or Fe(II) on iron monosulfide oxidative dissolution)
DC 3 – Mediu
8 Chimie Lect.dr. CORNEI Nicoleta HTSA_ReTAOF- High temperature ReTA(O, F) superconductor alloys (Re=Sm, Nd, Ce, La, Dy, Tb, Ho, Gd; T=Ni, Fe, m; A=AS, sB, P) ???
9 Chimie Prof.Asoc BILBA (BALBA) Nicolae NANOEXWlNE-Studies concerning the use of nanoporous materials for separation of phenolic compounds and retention of metal ions from wines/ Studii privind utilizarea unor materiale nanoporoase la separarea compusilor fenolici si retinerea ionilor metalici din vinuri ???
10 Chimie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1020 MIRON LIVIU DAN University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Ïon Ionescu de la Brad, Iaşi Conf.dr. OLARIU Romeo-Iulian SALMOSUBMED-Innovative technologies in salmonid aquaculture and new therapies with bioconjugate /Tehnologii inovative de acvacultura a salmonidelor si noi terapii cu bioconjugate DC 5 – Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară
11 Chimie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0377 MALUTAN TEODOR Gheorghe Asachi Technical University of Iasi Prof.univ.dr.MANGALAGIU Ion BILSCF -New alternatives for biomass conversion using ionic liquids and supercritical fluids /Noi alternative de conversie hidrolitica a biomasei vegetale prin utilizarea fluidelor supercritice si a lichidelor ionice DC 3 – Mediu
12 Chimie PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1381 SOVA SERGIU Institutul de Chimie Macromoleculara”Petru Poni” Lect.dr.ZBANCIOC Gheorghiţă TERPENOCX -Biologic active coordination compounds and azaheterocycles with terpene structural units starting from renewable raw materials/Compuşi coordinativi şi azaheterociclici biologic activi cu unităţi structurale terpenice pornind de la materii rime regenerabile DC 7 – Materiale, procese şi produse inovative
13 Chimie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1313 MURARIU MANUELA Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry of Iaşi Prof.dr.DROCHIOIU Gabi Impactul acumulării de metale grele asupra mediului şi productivităţii ecosistemelor forestiere:tehnologii neconvenţionale de remediere a pădurilor contaminate DC 3 – Mediu
14 Filosofie si Stiinte Social Politice PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0163 MUNTEAN ANA West University in Timisoara/Centre for Research on Child-Parent Interaction Conf.dr. COJOCARU Stefan MECA- Migration and efects on children abandoned by migrant parents DC 9 – Cercetare socio-economică şi umanistă
15 Filosofie si Stiinte Social Politice PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1390 CACE SORIN INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂTII VIETII Conf.dr. COJOCARU Stefan IAE – Inclusiv-activ-eficient DC 9 – Cercetare socio-economică şi umanistă
16 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1739 MIRON CAMELIA University of Medicine and Pharmacy „Gr.T.Popa” of Iasi Prof.univ.DUMITRASCU Nicoleta PLASMATECH-Liquid wastes treatment bv pulsed electrical discharges technolosy/Tratarea deseurilor lichide prin descarcari electrice in impulsuri DC 3 – Mediu
17 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0704 RACUCIU MIHAELA Lucian Blaga University from Sibiu, Romania Prof.univ.CREANGĂ DORINA-
EMILIA
BIO-MAGN-AGROPRO- New products and biotehnological protocols for the (electro) magnetical influencing agrotechnical plant growth during early ontogenetic stages DC 5 – Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară
18 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0615 RADU BEATRICE MIHAELA University of Bucharest Asistent universitar Mereuta Loredana-Cristina QDNEURON-Pot fi utilizate quantum dots in imagistica de diagnostic clinic? Legaturi intre persistenta pe termen lung in organism si modificari inflamatorii / de excitabilitate in sistemul nervos periferic
Are quantum dots ready to be used in clinical imaging diagnosis? Links between long-term persistence in the body and inflammatory / excitability changes in the peripheral nervous system
DC 6 – Biotehnologii
19 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0827 RADUTA APOLODOR ARISTOTEL Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear engineering Asist. Univ. MEREUŢĂ Loredana-Cristina TRNUEBS-Topical research on nano-systems and their use in exploring biological structures (Cercetari de varf asupra sistemelor nanometrice si a folosirii lor in explorarea structurilor biologice) DC 6 – Biotehnologii
20 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0402 DOROBANTU IOAN Horia Hulubei National Institute of Research&Development for Physics and Nuclear Engineering Asist. Univ. MEREUŢĂ Loredana-Cristina HIDNANODET – Homogenous immunoassay technique based on functionalized nanoparticles. Application to detection of pesticide contaminant 2,4-dichlorophenoxyacetic acid from alimentary and environmental samples DC 5 – Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară
21 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0333 TURCU IOAN National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies Prof.univ.dr. LUCHIAN Tudor PHYTOSENS – Selective sensing through Protein Pores and Lab on a Chip Devices to determine relevant metals in plants with bioaccumulation and biofiltration capacities DC 5 – Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară
22 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0287 NICOLAESCU IOAN Military Technical Academy Lect.d.r AVĂDANEI Ovidiu Gabriel SAAM4GCS-Retele de antene din materiale avansate pentru sisteme de comunicatii
Smart antenna arrays using adavanced materials for 4 G communication systems
DC 1 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii
23 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1627 BANCIU MARIAN GABRIEL NATIONAL INSTITUTE OF MATERIALS PHYSICS (INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR – INCDFM) Lect.dr. DUMITRU Ioan MAGTED -Materiale noi pentru dispozitive avansate în domeniul GHz şi THz” („New materials for advanced GHz and THz devices”) DC 7 – Materiale, procese şi produse inovative
24 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1327 URSE MARIA National Institute of Research and Development for Technical Physics Prof.univ.dr. NEAGU Maria Magnetic MEMS -Reţele de micro şi nanostructuri magnetice moi şi dure pentru concentratoare de flux şi actuatori
Soft and hard magnetic micro and nanostructure arrays for flux concentrators and actuators MEMS
DC 1 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii
25 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1353 BORZA FIRUTA National Institute of Research and Development for Technical Physics, Iasi Prof.univ.dr. NEAGU Maria IQ-MAT- Noi materiale magnetice inteligente pentru sisteme de micro-senzori şi actuatori
Novel Intelligent Magnetic Materials for Micro-Scale Sensors and Actuators Systems
DC 7 – Materiale, procese şi produse inovative
26 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0905 SAVIN ADRIANA National Institute of Research and Development for Technical Physics Prof.univ.dr. IACOMI Felicia HIRELMIUS -Microsenzori electromagnetici de înaltă rezoluţie pentru caracterizarea neinvazivă a nanocompozitelor avansate
High resolution electromagnetic microsensors for noninvasive evaluation of advanced nano-composites
DC 1 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii
27 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0116 NICOLAE DOINA National Institute of Research and Development for Optoelectronics Conf.univ. GURLUI Silviu LISA -LIDAR-based early warning System for volcanic Ash DC 8 – Spaţiu şi securitate
28 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1406 CHIRIAC HORIA National Institute of Research and Development for Technical Physics Prof.univ.dr. STANCU Alexandru HYPERTHERMIA – Particule magnetice cu temperatură Curie coborâtă pentru aplicaţii în hipertermic
Low Curie Temperature Magnetic Particles for Hyperthermia Applications
DC 7 – Materiale, procese şi produse inovative
29 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0385 OZUNU ALEXANDRU Babes-Bolyai University Cluj-Napoca Conf.univ.dr. DIMITRIU Dan-Gheorghe IRIS- Innovative strategy for RISk and Impact Assessment Associated to Atmospheric Polluants Emitted by Large Combustion Power Plants DC 3 – Mediu
30 Geografie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0975 ZET CRISTIAN Technical University Gheorghe Asachi of Iasi Prof. univ.dr. IONIŢĂ Ion LANDSLIDE -Sistem complex de monitorizare a alunecărilor de teren utilizând traductoare bazate pe noi materiale şi tehnologii DC 3 – Mediu
31 Geografie PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1282 MIHAILESCU VINTILA Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Prof.univ.dr.GROZA Octavian VIS.RO-România (In)Vizibilă. Resursă inovativă de cercetare interdisciplinară a peisajului cultural și natural, cu aplicabilitate în dezvoltare urbană, patrimoniu, turism și rețele de cercetare europene
(In)Visible Romania. Innovative interdisciplinary research resources on cultural and natural landscape, with applications in urban development, heritage, tourism, and European research networks
DC 9 – Cercetare socio-economică şi umanistă
32 Geografie PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1388 RUBEL ALEXANDER Academia Romana-Filiala Iasi-Institutul de Arheologie Prof.univ.dr ROMANESCU Gheorghe HUMEV- Man and land. The evolution of the natural and anthropic environment of human inhabitation in North-Eastern Romania DC 9 – Cercetare socio-economică şi umanistă
33 Geografie PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1348 HURA CARMEN University of Agriculture Sciences and Veterinary Medicine Ion Ionescu de la Brad Iasi Conf.dr. BULGARIU Dumitru LECONSIG – Evaluarea şi monitorizarea contaminanţilor din legumele proaspete obţinute în spaţii protejate prin implementarea sistemului GLOBALGAP, în scopul siguranţei şi securităţii alimentare DC 5 – Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară
34 Informatică PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0007 PRIBEANU COSTIN Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Informatica – ICI Bucuresti Conf. univ. dr. BURAGA Sabin-
Corneliu
MUSE-Models, methods and tools for the usability evaluation of applications based on natural interaction DC 1 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii
35 Istorie PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1269 NEAGU MIRCEA Universitatea Spiru Haret Prof.univ.dr. BÎRLIBA Lucreţiu NRDM/BRDM -Naşterea romanităţii în Dacia şi Moesia/Birth of Romanity in Dacia and Moesia
Birth of Romanity in Dacia and Moesia
DC 9 – Cercetare socio-economică şi umanistă
36 Litere PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0985 DUMISTRACEL STELIAN Filiala Iasi a Academiei Romane, Institutul de Filologie Romana „A. Philippide” MINUŢ Ana -Maria Effects of globalization reflected in specialized communication, with reference to Romanian terminologies in socially relevant domains; a pragmalinguistic approach DC 9 – Cercetare socio-economică şi umanistă
37 Matematica PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0454 PORUMBEL IONUT Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Conf.univ.dr. MOROŞANU Costică ANNCFD Artificial Neural Networks for the estimation of the chemical reaction source term in Computational Fluid Dynamics algorithms DC 8 – Spaţiu şi securitate
38 Matematica PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1733 TODORAN ENEIA Technical University of Cluj-Napoca Conf.univ.dr. RUSU Dănuţ Sem Traffic – Semantic Design and Performance Evaluation for Risk Estimation and Routing Guidance in Road Traffic DC 1 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii
39 Psihologie si Ştiinţele educaţiei PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1433 OPREA ADRIAN Babes Bolyai University Prof.univ.dr. HAVÂRNEANU Eugen-Corneliu UAIC -Noi metode de predare a statisticii aplicate în cercetarea din domeniul ştiinţelor socio+umane
New methods of teaching applied statistics in research in the field of human and social sciences
DC 9 – Cercetare socio-economică şi umanistă
40 Teologie Ortodoxa PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1281 BOBU ELENA Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi Prof. univ. dr. MELNICIUC PUICĂ Nicoleta PapHerCon -Developing Non-conventional Materials and Plasma Technique for Sustainable Solutions in Paper Heritage Conservation DC 9 – Cercetare socio-economică şi umanistă
41 Teologie Ortodoxa PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0881 SANDU IOAN GABRIEL The „Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi Prof.univ.dr. SANDU Ion SOLION – Obţinerea şi caracterizarea aerosolilor salini pentru profilaxia şi tratarea unor afecţiuni cardio-respiratorii şi psiho-neuromotorii şi pentru îmbunătăţirea performanţelor fizice umane
Obtaining and characterisation of saline aerosols for the prophylaxis and therapy of some cardio-respiratory and psycho-neuromotory affections and for increasing the physics human performances
DC 7 – Materiale, procese şi produse inovative
42 FIZICA PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1366 ANGHEL ALEXANDRU National Institute for Lasers, Plasma and Radiation Physics CS TIRON VASILE Synthesis and characterization of tantalum based X ray multilayer optical elements DC – 7 Materiale, procese şi produse inovative
Nr.crt. Facultate Cod UEFISCDI Contract Titlul proiectului Director de proiect/
Responsabil proiect
1 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0595 UAIC COORDONATOR 123/2012 BIOPEP – Generarea şi investigarea noi peptide antimicrobiene, cu dimensiune redusă. Corelarea structurii peptidelor cu funcţia lor / Rational design and generation of synthetic, short antimicrobial peptides. Linking structure to function Prof.univ.dr. LUCHIAN Tudor
2 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1340 UAIC COORDONATOR 174/2012 PIDESS – Procedeu şi instalaţie pentru depunerea straturilor subţiri plasme pulsate pulsate cu grad ridicat de ionizare/
Process and device for thin films deposition in highly ionized pulsed plasma
Prof.univ.dr. POPA Gheorghe
3 Chimie PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0683 UAIC PARTENER
P1
51/2012 ECAFE – Studiul efectului agentilor de complexare ai Fe(III) sau Fe(II) aupra dizolvarii oxidative a monosulfurilor de fier /The study of the effect of organic complexing agents of Fe(III) or Fe(II) on iron monosulfide oxidative dissolution Conf.univ.BIRSA Mihail Lucian
4 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0402 UAIC PARTENER
P1
98/2012 HIDNANODET – Tehnica imunochimica de analiza in faza omogena bazata pe nanoparticule functionalizate. Aplicatie pentru detectia contaminantului pesticidic acid 2,4-diclorofenoxiacetic din probe alimentare si de mediu/ Homogenous immunoassay technique based on functionalized nanoparticles. Application to detection of pesticide contaminant 2,4-dichlorophenoxyacetic acid from alimentary and environmental samples Asist. Univ. MEREUŢĂ Loredana-Cristina
5 Teologie Ortodoxa PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1281 UAIC PARTENER
P2
221/2012 PapHerCon – Dezvolatarea de materiale neconventionale si a unei tehnici de tratament in plasma rece pentru solutii sustenabile in conservarea patrimoniului pe suport de hartie / Developing Non-conventional Materials and Plasma Technique for Sustainable Solutions in Paper Heritage Conservation Prof. univ. dr. MELNICIUC PUICĂ Nicoleta
6 Geografie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0975 UAIC PARTENER
P3
63/2012 LANDSLIDE -Sistem complex de monitorizare a alunecărilor de teren utilizând traductoare bazate pe noi materiale şi tehnologii Prof. univ.dr. IONIŢĂ Ion
7 Istorie PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1153 UAIC PARTENER
P2
227/2012 GENESIS – Genetic Evolution: New Evidences for the Study of Interconnected Structures. A Biomolecular Journey around the Carpathians from Ancient to Medieval Times Lector.univ.dr. Neculai BOLOHAN
8 Fizică PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1406 UAIC PARTENER
P2
148/2012 HYPERTHERMIA – Particule magnetice cu temperatură Curie coborâtă pentru aplicaţii în hipertermie/ Low Curie Temperature Magnetic Particles for Hyperthermia Applications Prof.univ.dr. STANCU Alexandru

Nr. crt.

Facultate

Tip proiect

Nr.contract

Titlul contractului

Numele directorului de proiect

1

Fizică

Modulul III pentru susţinerea financiară a proiectelor CDI internaţionale cu participare românească

Bilaterale

RO- Austria

557/05.06.2012

Studiul interactiunii plasmei cu sisteme complexe

Prof. dr. Dan Gheorghe DIMITRIU

2

Fizică

Bilaterale

RO- Austria

550/05.06.2012

Sonde electrice in plasme de interes pentru fuziune

Conf.dr.Claudiu COSTIN

3

Fizică

Bilaterale

RO- Cipru

560/05.06.2012

Dezvoltarea, Diagnoza Si Modelarea Unor Jeturi De Plasma Rece La Presiune Atmosferica Pentru Tratamentul Direct Al Tesuturilor Vii

Asist.Ionut TOPALA

4

Fizică

Bilaterale

RO- Slovacia

536/2012

DISTUNAB Spectroscopia de impedanta si tunability a perovskitilor complexi obtinuti la temperaturi joase

Prof. dr. Liliana MITOSERIU

5

Chimie

Bilaterale

RO- Grecia

576/21.06.2012

Oxidarea fotocatalitica folosind lumina solara a solutiilor de colorant in medii apoase

Lect.dr. Doina LUTIC

6

Chimie

Bilaterale

RO- Moldova

418/02.06.2010

CBTA Compuşi biologic activi cu schelet terpenic si azaheterociclic prin metode convenţionale si neconvenţionale

Prof.dr.Ionel Mangalagiu

7

Chimie

Bilaterale

RO- Moldova

434/18.06.2010

ECEAS Bioacumularea si recuperarea microcomponentelor metalice din slamul rezultat la solubilizarea alcalina a uraniului din minereu, cu ajutorul cianobacteriilor si microalgelor

Conf.dr.Dumitru GÂNJU

8

Fizica

Bilaterale

RO- China

516/14.04.2011

SINMMM – Studiu complex asupra interactiunilor in materiale magnetice nanostructurate

Prof.dr. Alexandru STANCU

9

Litere

Bilaterale

RO- Franta

509/31.03.2011

COMPVERB – Imprumut lingvistic, creativitate lexicală şi comportament verbal observabile la trilingvi

Conf.dr. Mihaela LUPU

10

Fizica

EURATOM

1EU/11.08.2008

EURATOM – Fuziune CORINT Proprietatile paturilor de sarcina spatiala si fenomene asociate interactiunii perete-plasma magnetizata. Aplicatii la ITER

Conf.dr. Claudiu Costin

11

Fizica

CERN

Acord colaborare IFIN-HH Nr.80/05.01.2012

ctr.CERN 8EU/03.01.2012

CONDEGRID Contributia nationala la dezvoltarea gridului de calcul LCG pentru fizica particulelor elementare

Lect.dr. Octavian Rusu

12

Fizica

CERN

7/03.01.2012

Experimentul ATLAS de la LHC

Lect. dr.Daniel RADU

13

Litere

ERC-Like TIP 1 – Granturi Suport

5 ERC/6.07.2012

Impulsul Iluminismului in unele traduceri romanesti din secolul al XVIII- lea

Prof.dr.Andri CORBEA-HOIȘIE

14

Matematica

ERC-Like TIP 1 – Granturi Suport

1ERC/02.07.2012

DSPDE- Metode Interconectate in analiza ecuatiilor cu reivate partiale deterministe si stochastice

Acad.Viorel BARBU

15

Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

FP7

102EU/23.11.2010

COPING – Children Of Prisoners, Interventions & Mitigations To Strengthen Mintal Health

Conf.dr. Cristina Gavriluţă

16

Informatica

INOVARE

Servicii support pentru Inovare

Cercuri de Inovare

113CI/2012

RoGSEM – Motor semantic integrat intr-o infrastructura de tip cloud pentru managementul informatiilor guvernamentale agregate din surse multiple de date

Lect.dr. Lenuta ALBOIAE

17

Informatica

ERA –NET

CHIST-ERA

2 CHIST ERA/1.10.2012

MUCKE – Multimedia And User Credibility Knowledge Extraction

Lect.dr. Adrian IFTENE

Total