Workshop organizat în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării de excelență la UAIC”

Acțiunea își propune să reunească directori de proiecte, cercetători, cadre didactice și studenți în cadrul unui eveniment de prezentare a activității grupurilor/colectivelor de cercetare interdisciplinară din UAIC.

Zi și ora: joi, 23 octombrie 2019, ora 13,45-15,45

Locație: Sala Ferdinand a Universității “Alexandru Ioan Cuza “ din Iași

Grupurile de cercetare care vor susține prezentări:

  • Ecotoxicologie acvatică
  • Grupul comun Litere-Istorie
  • Grupul lingvistică computațională (Info-Litere)
  • Centrul de Studii Europene
  • Grupul de cercetare Biofizică Moleculara
  • Grupul de cercetare CERNESIM
  • Facultatea de Chimie
  • Arheoinvest
  • Grupul de cercetare Geografie-Filosofie

Agenda evenimentului

Invitație

Formular de înscriere

Informații suplimentare și detalii despre eveniment se pot obține de la Serviciul pentru Administrarea Proiectelor de Cercetare Științifică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, persoană de contact : Elena FELICE, tel.: 0232 201024, email: eradu@uaic.ro.

.

“Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.34PFE/19.10.2018”

„This project is funded by the Ministry of Research and Innovation within Program 1 – Development of the national RD system, Subprogram 1.2 – Institutional Performance – RDI excellence funding projects, Contract no.34PFE/19.10.2018”

„Conceput în România”