1. Facultatea de Biologie

Președinte:   

Conf. univ. dr. habil. Mircea-Dan MITROIU

Membri:       

Prof. univ. dr. habil. Marius ȘTEFAN

Conf. univ. dr. habil. Marius MIHĂȘAN

 

 1. Facultatea de Chimie

Președinte: 

Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE

Membri:      

Prof. univ. dr. Alexandra-Raluca IORDAN

Prof. univ. dr. habil. Mihail-Lucian BÎRSĂ

 

 1. Facultatea de Drept

Președinte:  

Lect. univ. dr. Nicolae Horia ȚIȚ

Membri:     

Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA

Lect. univ. dr. Mihai DUNEA

 

 1. Facultatea de Educație Fizică și Sport

Președinte:  

Prof. univ. dr. Beatrice ABĂLAȘEI

Membri:     

Conf. univ. dr. Adrian COJOCARIU

Lect. univ. dr. Marius NECULĂEȘ

 

 1. Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Președinte:  

Prof. univ. dr. Carmen PINTILESCU

Membri:     

Prof. univ. dr.  Alin Marius ANDRIEȘ

Prof. univ. dr.  Alexandru ȚUGUI 

 

 1. Facultatea de Fizică

Președinte:  

Prof. univ. dr. habil. Cristian ENĂCHESCU

Membri:     

Lect.  univ.  dr. Ionuț TOPALĂ

Lect. univ. dr. Cătălin  AGHEORGHIESEI

 

 1. Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice

Președinte: 

Conf. univ. dr. Bogdan ȘTEFANACHI

Membri:    

Prof. univ. dr. Petru BEJAN

Conf. univ. dr. Romeo ASIMINEI

Membrii supleanți:  

Prof. univ. dr. Virgil STOICA

Conf. univ. dr. Gheorghe Ilie  FÂRTE

 

 1. Facultatea de Geografie și Geologie

Președinte:  

Prof. univ. dr. Dan DUMITRIU

Membri:      

Conf. univ. dr. Mihai Ciprian MĂRGĂRINT

Conf. univ.  dr. Traian  GAVRILOAIEI

 

 1. Facultatea de Informatică

Președinte: 

Conf. univ. dr. Liviu CIORTUZ

Membri:      

Conf. univ. dr. Cristian GAȚU

Lect.  univ.  dr. Cosmin VÂRLAN

 

 1. Facultatea de Istorie

Președinte:   

Prof. univ. dr. Lucrețiu-Ion BÎRLIBA

Membri:      

Prof. univ. dr. Petronel  ZAHARIUC

Prof. univ. dr. Laurențiu  RĂDVAN

  

 1. Facultatea de Litere

Președinte: 

Conf. univ. dr. Alina ȚIȚEI

Membri:      

Conf. univ. dr. Dana BĂDULESCU

 Lect. univ. dr. Sorin MOCANU

 

 1. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Președinte:  

Conf. univ. dr. Andrei Corneliu HOLMAN

Membri:      

Conf. univ. dr. Ștefan BONCU

Lect.  univ. dr. Adrian LABĂR

 

 1. Facultatea de Matematică

Președinte: 

Conf. univ. dr. Cătălin GALEȘ

Membri:      

Conf. univ. dr. Marian MUNTEANU

Conf. univ. dr. Marius TĂRNĂUCEANU

 

 1. Facultatea de Teologie Ortodoxă

Președinte:  

Prof. univ. dr. pr. Ion VICOVAN

Membri:      

Prof. univ. dr. pr. Gheorghe POPA

Prof. univ. dr. pr. Ioan –Cristinel  TEȘU

 

 1. ICI – UAIC – Departamentul Interdisciplinar Socio-Uman (DISU)

Președinte:  

CS  II  dr. Ana Maria GÎNSAC

Membri:       

CS II dr. Valentina Diana RUSU

CS III dr. Andrei Constantin SĂLĂVĂSTRU

Membri supleanți:

CS III dr. Constantin-Ionuț MIHAI

CS III dr. Mihai-Bogdan ATANASIU

 

 1. ICI – UAIC – Departamentul Interdisciplinar Științe (DIS)

Președinte:  

CS II dr. Alina ASANDEI

Membri:     

Prof. univ. dr.habil. Romeo OLARIU

CS III Andrei ASĂNDULESEI

Membrii supleanți:

CS II dr. Sorin TAȘCU

CS III dr. Felix Adrian TENCARIU